Oktober is Mariamaand

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans. Gedurende de maand oktober is er gelegenheid tot het bidden van de Rozenkrans in onze kerk van maandag t/m donderdag om 12.00 uur en op vrijdagochtend om 9.00 uur voorafgaand aan de Eucharistieviering. U bent van harte welkom in onze kerk maar verzoeken u wel om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

Paus Pius V heeft dit liturgische feest ingesteld ter nagedachtenis van de zeeslag bij Lepanto (Griekenland), die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Paus Pius (1566-1572) schreef deze overwinning toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. De Rozenkransmaand werd in de 19e eeuw ingesteld. Op veel plaatsen komt men samen om de Rozenkrans te bidden.

De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed. Dit gebed be-staat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees-gegroet (150 maal) door de Rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.
Het bidden van 150 maal een ‘wees gegroet’ is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers, dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders. De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een ‘wees gegroet’ wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.

Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de ‘vijf geheimen van het Licht’ aan toegevoegd.  Bij elkaar geven de ‘geheimen’ een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap.

Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor persoonlijke gebedsintenties. Steeds na het noemen van een geheim en intentie worden er 10 Weesgegroeten gebeden (een zogenaamd tientje). Dit wordt voorafgegaan door een Onze Vader en afgesloten met een korte lofprijzing. Om de tel niet kwijt te raken gebruikt men de kralenketting. Bij ieder kraaltje hoort een gebed. De kraaltjes van een tientje liggen bij elkaar, het Onze vader wordt op een apart kraaltje gebeden, tussen twee tientjes in. De rozenkransketting heeft vijf tientjes, zodat men driemaal rond moet, om de volledige rozenkrans te bidden. Het begin van de ketting met een kruis is voor inleidende aanroepen, gebeden en een geloofsbelijdenis bedoeld.

Terug