Mariakapel op werkdagen geopend voor uw gebed

De Neder­landse bis­schop­pen sluiten zich aan bij oproep van paus Fran­cis­cus om een dag te vasten en bid­den voor vrede in Oekraïne.

Op woens­dag 23 februari deed de paus een ind­ringende oproep om geweld te bestrij­den met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloos­heid” en riep alle gelo­vi­gen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoens­dag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaas­heid”.

De bis­schop­pen onder­stre­pen de oproep tot gebed van de paus: “Samen met paus Fran­cis­cus bid­den we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede. De Neder­landse bis­schop­pen hopen dat vele gelo­vi­gen we­reld­wijd zich aan­slui­ten bij het gebed van paus Fran­cis­cus en het vasten op Aswoens­dag.

Het is be­lang­rijk om te blijven bid­den opdat deze bedrei­ging eens­ge­zind tegemoet getre­den kan wor­den om tot vrede te komen. U kunt de Aswoensdagviering  op 2 maart in de Petrus en Pauluskerk bijwonen om 19.00 uur.

Tevens is onze Mariakapel op werkdagen geopend van 9.00 t/m 12.00 uur om een lichtje te branden, even tot rust te komen en te bidden tot Maria. De Mariakapel vindt u aan de linkerzijde van onze kerk, deze is ook toegankelijk voor minder validen.

Laten wij bidden voor vrede en ge­rech­tig­heid in de Oekraïne: dat partijen de weg van dialoog en onderhan­de­lin­gen kiezen in plaats van oorlog en geweld, dat mensen­rechten steeds ge­res­pec­teerd wor­den, bur­gers beschermd wor­den en slacht­of­fers wor­den op­ge­van­gen, dat met de stuw­kracht van de heilige Geest on­ver­moei­baar gewerkt wordt aan ver­zoe­ning en samen­wer­king in Europa.

 

 

 

.

Terug