Maatregelen verlengd, alle vieringen t/m Pinksteren afgelast

Beste parochianen,

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische vieringen t/m Pinksteren  dit jaar worden afgelast.  Dit als reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus. Op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen daarom aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.

Voor onze parochie betekenen deze maatregelen dat alle vieringen in onze kerk t/m 31 mei  geen doorgang kunnen vinden. Wij realiseren dat dit pijnlijk voor u moet zijn en willen u laten weten dat wij er als parochie voor u zijn en blijven. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Momenteel doen wij er alles aan om u de mogelijkheid te bieden om op welke manier dan ook met elkaar te bidden. De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Vieringen Goede Week en Pasen vanuit de Laurentiuskerk kunt u bekijken via onderstaande link, voorganger Pastoor Jan Jaap van Peperstraten

Woorddiensten voor de Goede week, via YouTube

 

Televisieuitzendingen vanuit de Petrus en Pauluskerk te Bergen zondag 19 april en zondag 10 mei om 9.30 uur
Op zondag 19 april om 9.30 uur en op zondag 10 mei om 9.30 uur zal via de regionale omroep RTV80 op televisie en via de website van RTV80 een rechtstreekse viering vanuit de R.K. Petrus en Pauluskerk te Bergen worden uitgezonden. Vieringen die in het teken zullen staan van hoop, troost en bemoedging in deze tijd waarin velen op welke wijze dan ook getroffen zijn door de Corona crisis. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Wij nodigen u daarom allen van harte uit om deze viering vanuit huis via de televisie of via de website van RTV80 bij te wonen. Het is niet mogelijk om de viering in de kerk zelf bij te wonen. U kunt RTV80 vinden op uw televisie op digitaal kanaal 44 van Ziggo of kijk live mee via de website www.rtv80.nl

Iedere zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

Het pastoraal centrum in Bergen is voorlopig gesloten en kunt u niet bezoeken. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, of een goed gesprek zijn de pastores beschikbaar om mensen bij te staan waar zij kunnen. Het pastoraal centrum in Bergen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 12:00 uur op 072 581 25 53. U kunt het pastoraal centrum ook mailen via ppb@rkparochiebergennh.nl

Onze Mariakapel zal wel open blijven voor bezoek. Deze is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m 17.00 uur. In onze Mariakapel kunt u vanaf Palmzondag 5 april een palmtakje komen afhalen en een lichtje van troost en hoop.

 

Eerder genomen maatregelen op 18 maart:

Beste parochianen,

Met grote pijn in het hart kondigen de Nederlandse bisschoppen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.

Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het corona­virus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april
(Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen blijft er communicatie tussen onze parochie en het bisdom.

Voor onze parochie betekenen deze maatregelen dat alle vieringen in onze kerk t/m 13 april geen doorgang kunnen vinden. Wij realiseren dat dit pijnlijk voor u moet zijn en willen u laten weten dat wij er als parochie voor u zijn en blijven. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Momenteel doen wij er alles aan om u de mogelijkheid te bieden om op welke manier dan ook het Paasfeest te kunnen vieren.

Het pastoraal centrum in Bergen is voorlopig gesloten en kunt u niet bezoeken. Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, of een goed gesprek zijn de pastores beschikbaar om mensen bij te staan waar zij kunnen. Het pastoraal centrum in Bergen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 12:00 uur op 072 581 25 53. U kunt het pastoraal centrum ook mailen via ppb@rkparochiebergennh.nl

De Mariakapel zal wel open blijven voor bezoek. Deze is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m 17.00 uur.

Laatste nieuws op de website van de parochie
Het parochiebestuur en de pastores hebben zeer regelmatig contact om de snel veranderende situatie te evalueren en waar nodig nieuwe maatregelen te nemen. De voorschriften en aanwijzingen van de overheid, het RIVM en de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn leidend. Vandaar dat wij u vragen de website van onze parochie in de gaten te houden. Wij zullen hier het laatste nieuws over de maatregelen in het Corona-virus voor onze parochie op vermelden.

Meer informatie over de maatregelen van het Bisdom kunt u vinden op de pagina www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

 

 

Eerder genomen maatregelen op 13 maart:

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.Alle publieke liturgische vieringen tot dinsdag 31 maart zijn AFGELAST. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Op vrijdagmiddag is er gedurende deze periode geen Kruisweg bidden in onze kerk.

De Mariakapel zal wel open blijven voor bezoek. Deze is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m 17.00 uur.

Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Het is niet ondenkbaar dat u deze maatregelen overdreven vindt. Er is immers nog niet zo veel aan de hand in Nederland. Nuchterheid is een gezonde houding – juist in onzekere tijden. We moeten ons niet laten meeslepen door paniek. Deze maatregelen worden echter niet voor niets afgekondigd.  Het virus kan zich zeer snel verspreiden.  Wij verwachten dat deze maatregelen slechts van tijdelijke duur zullen zijn. De pastores vragen u dus dringend om uw medewerking en danken u voor uw begrip.

Geannuleerd vanwege corona virus:
Stille Omgang Amsterdam
Jongerenbedevaart naar Rome

Uitgesteld vanwege corona virus:
Conferentie Missionaire Parochie

Meer informatie kunt u vinden op de pagina www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

Terug