Kerstvieringen in onze kerk

Kerstmis is het feest van het Licht, het Kind dat in de wereld kwam in een stal omdat er geen plaats was voor Maria en Jozef in welk huis dan ook. Hij werd geboren om licht te brengen daar waar donker is. Tijdens de (Eucharistie)vieringen komt dit naar voren en gaat ook u samen met ons op weg vanuit het donker naar het licht: het Kind geboren in een stal, zal ook naar ons toekomen.

Op kerstavond zijn er dit jaar twee vieringen in onze kerk. Zorg dat u tijdig aanwezig bent, vrij parkeren is mogelijk op ons eigen parkeerterrein links van de kerk. Maar komt u indien dit mogelijk is op de fiets of lopend naar de kerk. Wij maken geen gebruik van toegangskaarten en iedereen is van harte welkom.

Kerstavond

24 december om 17.00 uur: Kerstgezinsviering met medewerking van het project familiekoor.
We gaan er weer een echt feest van maken, deze viering is uitermate geschikt voor het gehele gezin en dus ook voor de allerkleinsten. Wat je precies kunt verwachten is nog een beetje een verrassing. In ieder geval gaan kinderen het kerstspel naspelen en er worden kerstliederen gezongen. Net als vorig jaar zal pastoor Franklin Brigitha voorgaan in deze viering. Tijdens deze viering zal er geen communie worden uitgereikt, daar de focus op het kerstspel en de kerstbeleving ligt.

24 december om 19.00 uur: Kerstavondviering
Eucharistieviering met medewerking van het ritmisch koor Chantous.
Ook in deze viering zal pastoor Franklin Brigitha voorgaan  om het feest van het Licht met u allen te vieren.

 

Eerste Kerstdag

25 december om 9.30 uur: Hoogfeest van Kerstmis, plechtige Eucharistieviering m.m.v. Benedictuskoor.
Voorganger: pastoor Jan-Jaap van Peperstraten.

25 december om 15.00 uur: Kindjewiegen voor de allerkleinsten.
Kom met het hele gezin kijken naar de kerststal, we gaan samen liedjes zingen, je mag  muziek voor Jezus maken en je kunt luisteren naar verhalen. Je mag ook een kleurplaat meenemen voor Hem en deze als cadeau in de stal neerleggen. De kerk is open vanaf 14.45 uur, wees welkom allemaal!!

 

Terug