Actie Kerkbalans 2019

Geef voor je Kerk

Mijn kerk…..

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten.Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Kerkbalans

Daarom is er de actieKerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.

Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Laat de kerk een baken zijn in uw leven, een middelpunt van bezinning en rust in uw hart. De Rooms Katholieke kerk staat open voor alle mensen.

Graag uw financiële steun kerkbalans 2019 overmaken op:

NL86ABNA0468821643
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH

of

NL94INGB0000 618061
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH

Vergeet u niet het exacte IBAN nummer in te vullen.Uiteraard mag u ook uw bijdrage afgeven op het Pastoraal Centrum. Op werkdagen geopend van 9.00 t/m 12.00 uur.Eind van deze maand ontvangt u bij de Kakoliet de folder van de actie Kerkbalans, van harte bij u aanbevolen. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belastingen.

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag van de gift onder de geldende fiscale wet- en regelgeving aftrekken van de inkomsten­belasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het is mogelijk een ANBI verklaring in te vullen, formulieren verkrijgbaar via onze parochie.

Wij hebben uw geldelijke bijdrage hard nodig. Dank voor uw gift aan onze Petrus en Pauluskerk !

Met vriendelijke groet,

het Parochiebestuur Petrus en Paulusparochie.

Wij wensen u een zalig Nieuwjaar!

Terug