Informatie over aanmelden Heilige Vormsel 2023

Beste ouders,
U kunt uw kind aanmelden voor de catechese voor Heilig Vormsel 2023.  De parochies van onze regio, te weten de H Dominicusparochie (voorheen Mariaparochie, Pius X, H. Laurentius Oudorp, H. Michaelparochie, HH Matthias-Laurentius), de HH Petrus en Paulusparochie en parochie van de H. Johannes de Doper werken hierin samen. De Vormselcatechese wordt gegeven aan leerlingen van de brugklas of hoger. Vorig jaar bestond de groep uit tieners van verschillende leeftijden. Dat bleek eerder een voordeel dan een nadeel. Daarom; Heeft de oproep u door omstandigheden vorige keer niet bereikt, geef uw kind dat dit seizoen op. Mocht u twijfelen of uw kind er al aan toe is, neem dan contact op met Liesbeth van Gool via lvg@xs4all.nl

Het programma voor het Heilig  Vormsel bestaat uit
• 9 bijeenkomsten op zondagochtend 10.30-11.30 uur.
• Na de catechese wordt aangesloten bij het Eucharistisch gedeelte van de mis. Einde 12.15.
• Start 11 december 2022
• Mogelijk deelname aan Stille Omgang in Amsterdam
• Diaconale activiteit
• Speciale middag bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo
• Aanwezigheid bij Kerstviering en Paasviering, al dan niet in eigen woonplaats
• Aanwezigheid bij 1e H Communie op 16-4-2023
• 4 ouderavonden
• Generale 27-5-2023
• Viering 28-5-2023
• Retraite in september 2023 (vrijdag 17.00-zaterdag 20.00 uur)

De locatie voor de bijeenkomsten is de H. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord in Alkmaar. Het wordt gewaardeerd als ouders aldaar zelf de mis volgen. De vormelingen kunnen dan bij hen plaats nemen na de catechese. Ruimte voor P&R is aanwezig. Parkeren het best in de Schelphoekgarage. De locatie van de vieringen is nog niet bepaald.
Ter dekking van de kosten, vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 37,50. Mocht u vinden dat u financieel of anderszins al bijdraagt aan een van de parochies, kunt u deze bijdrage geheel of gedeeltelijk achterwege laten.

Aanmelden voor de catechese kan via het aanmeldformulier op de  website van de Heilige  Dominicusparochie dominicusparochie.nl/u-wilt-graag/aanmelden
Of stuurt u een email naar de HH Petrus en Paulusparochie in Bergen, emailadres: ppb@rkparochiebergennh.nl

Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Gool

Terug