Hervatting vieringen vanaf zondag 7 juni

Beste parochianen,

Het is eindelijk zo ver! We hervatten de vieringen vanaf zondag 7 juni.

Weliswaar met een aantal maatregelen zoals een beperking van het aantal aanwezigen. Op 7  juni vieren wij de Eucharistie maar zonder communie voor de gelovigen, vanaf 14 juni mogen gelovigen weer de communie ontvangen. Vieringen zijn soms zonder voorzang. Maar we mogen weer, voorlopig alleen op de zondagochtend om 9.30 uur.

We begrijpen dat velen van u al in de startblokken staan om weer een viering bij te wonen maar helaas i.v.m. met de beperking van maximaal van 30 mensen bijeen, moeten wij u vragen om u vooraf aan te melden via het parochiesecretariaat via telefoon of mail.

Wilt u een of meerdere vieringen bijwonen in de maand juni stuurt u dan een email met de vieringen van uw keuze naar ppb@rkparochiebergennh.nl u ontvangt dan van ons een bevestiging of er  nog een plaats vrij is. Of neemt u telefonisch contact op met het parochiesecretariaat bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 t/m 12.00 uur via telnr. 072 58 125 53.

We verzoeken u de kerk te betreden via de (oostelijke) rechter kerkdeur en te verlaten via de Mariakapel.

Bij binnenkomst wordt u ontvangen door een gastheer of gastvrouw. Zij geven u aan waar de zitplaatsen zijn. Helaas kunt u waarschijnlijk nog niet op uw vaste plaats in de kerk zitten. We hebben plekken in de kerk aangegeven waar u op veilige afstand de mis kunt bij wonen. Zodat er voor iedereen een veilige zitplaats is en een veilige looproute wordt gewaarborgd.

Tevens vragen wij u bij binnenkomst uw handen te wassen met de desinfecterende handgel, die op de tafel bij de ingang staat.

Tijdens de viering proberen we elkaar noch onszelf aan te raken om zo het lichamelijk contact te vermijden.

Er zal geen collecte zijn tijdens de viering maar bij de uitgang vindt u een melkbus waarin u desgewenst uw bijdrage kunt doneren. Natuurlijk kunt u ook geld overmaken op bankrekeningnummer

NL86 ABNA 0468821643
ABN AMRO bank Bergen
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

Of Girorekening: NL94 INGB 0000 618061
t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

De bovenstaande maatregelen en de looproute kunt u straks ook teruglezen in de kerk.

Dit is het begin en stapje voor stapje keren we weer terug om samen te vieren met z’n allen.

Pastoor Franklin, pastoor Jan-Jaap,
kapelaan Antonio en de Locatieraad

Terug