Hemelvaart en Pinksteren vieren in onze kerk.

Op donderdag 30 mei vieren we het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.

Er is een bekend Frans gezegde: Partir c’est mourir un peu.  Dat betekent: vertrekken is een beetje doodgaan.  Soms……gaan mensen er echt een beetje aan dood en moeten ze opnieuw leren leven. Opnieuw leren leven,  voor die opgave staan ook de leerlingen van Jezus bij zijn afscheid. Een afscheid dat eigenlijk geen afscheid is, want Jezus’ laatste woorden tot zijn leerlingen zijn:
‘Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen.’ Op Hemelvaartsdag vieren we de band tussen Boven en beneden, tussen Hemel en aarde. We gedenken dat Jezus zich ontrekt aan het oog van mensen, we ontvangen ook de missie om het hier op aarde te zoeken. We worden zelfs gezonden om te getuigen van zijn aanwezigheid, hier en nu, in onze dagen.

Moge de viering van Hemelvaart u bemoedigen om zelf Jezus’ boodschap verder uit te dragen in het leven van iedere dag, u bent van harte welkom in onze kerk. Let op: deze Eucharistieviering begint op donderdag 30 mei om 10.00 uur en is m.m.v. het Benedictuskoor.

 

Op zondag 9 juni vieren we het Hoogfeest van Pinksteren.

Met Pinksteren horen wij over de heilige Geest die de leerlingen van Jezus vervult, die ook over ons komt.  De heilige Geest die aanmoedigt te ontvangen en door te geven de verkondiging van de vergeving, de blijde boodschap van vrede en vreugde voor allen. De heilige Geest die leidt tot een verbondenheid en tot welzijn van allen. Mogen wij ons aangesproken weten en aangeraakt worden door die Geest. komen wij op deze dag samen. Blij om de gave van de heilige Geest. Biddend dat die Geest ons herschept tot mensen die de waarheid doen: mensen die rechtvaardig zijn, barmhartig, leven in verbondenheid met mensen, vergevingsgezind, verzoenend, vredevol, vol van Gods liefde.

U bent van harte welkom om de viering van Pinksteren samen met ons te vieren in onze kerk op zondag 9 juni om 9.30 uur, het Benedictuskoor zal de zang verzorgen.

 

 

Terug