Zondag 9 juni, vier Pinksteren in onze kerk.

Op zondag 9 juni vieren we het Hoogfeest van Pinksteren.

Met Pinksteren horen wij over de heilige Geest die de leerlingen van Jezus vervult, die ook over ons komt.  De heilige Geest die aanmoedigt te ontvangen en door te geven de verkondiging van de vergeving, de blijde boodschap van vrede en vreugde voor allen. De heilige Geest die leidt tot een verbondenheid en tot welzijn van allen. Mogen wij ons aangesproken weten en aangeraakt worden door die Geest. komen wij op deze dag samen. Blij om de gave van de heilige Geest. Biddend dat die Geest ons herschept tot mensen die de waarheid doen: mensen die rechtvaardig zijn, barmhartig, leven in verbondenheid met mensen, vergevingsgezind, verzoenend, vredevol, vol van Gods liefde.

U bent van harte welkom om de viering van Pinksteren samen met ons te vieren in onze kerk op zondag 9 juni om 9.30 uur, het Benedictuskoor zal de zang verzorgen.

 

 

Terug