Gebedskaartje Wereldjongerendagen 2023

Wereldjongerendagen

Van 1 tot 6 augustus 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Deze jongerenbijeenkomst georganiseerd door de katholieke kerk wordt eens in de drie jaar gehouden en is het grootste jongerenevenement ter wereld. De Nederlandse bisdommen zijn al volop bezig om reizen te organiseren naar Lissabon.

Wanneer het geloof voor u een belangrijk deel van het leven uitmaakt dan wenst u wellicht hetzelfde voor uw kleinkind? U kunt heel concreet iets doen. Vertel uw kleinkind over de WJD en nodig hem/haar uit om de website van de WJD (wjd.nl) te bezoeken voor meer informatie.

De organisatie heeft een speciaal Wereldjongerendagen gebedskaartje ontwikkeld, met een gebed dat is afgeleid van het officiële, internationale WJD-gebed. Het kaartje is verspreid in de parochiekerken, zodat van noord tot zuid en van oost tot west parochianen met hun gebed de jongeren kunnen ondersteunen, in aanloop naar de WJD. Het gebed is ook voor jongeren die nog nadenken of ze zullen meegaan, of diegenen die willen gaan, maar voor wie het moeilijk is om er tijd en/of middelen voor vrij te maken

 

Als het financieel mogelijk is sponsor uw kleinkind. De 14 daagse reis kost 895,– (inclusief € 200,-  bisdomsponsering), elke bijdrage is welkom. Heeft u geen kleinkinderen of geen kleinkinderen in de leeftijd om mee te gaan, er zijn ook jongeren die graag zouden willen deelnemen maar daar niet de financiële middelen voor hebben. Het is ook mogelijk om zo’n jongere te steunen. Wenst u meer informatie bezoekt u dan wjd.nl of neem contact op met WJD projectleider pr. Javie Acuna, telnr. 0683453373  Iedere vraag over de reis mag gesteld worden.

 

 

Terug