Extra actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van  kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren (digitaal) contact met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee, die parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen. En dat terwijl er juist minder geld binnenkomt omdat er niet gecollecteerd kan worden nu er geen ‘gewone’ vieringen zijn.

Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie beveelt deze extra actie Kerkbalans aan met de volgende oproep: ‘Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit.  Alleen samen kunnen we in kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk volbrengen.’

Wij hopen van harte dat u zijn oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Uw steun aan onze parochie in deze bijzondere tijd is hard nodig, voor ieder bedrag klein of groot zijn wij u bijzonder dankbaar.

U kunt uw bijdrage overmaken via het banknummer NL86 ABNA 0468821643 ABN AMRO bank Bergen t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

Of Girorekening: NL94 INGB 0000 618061 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH.

U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u zich inzetten door bijvoorbeeld alleenstaanden in uw kerk te bellen of op een andere manier te ondersteunen neem dan contact op met het parochiesecretariaat te bereiken per email ppb@rkparochiebergennh.nl Of telefonisch op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur via telnr. 072 58 125 53.

Terug