Einde anderhalve meterregel per zaterdag 25 september 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel vanaf 25 september bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Er zijn echter ook maatregelen die gehandhaafd blijven.

Wat betekend dit concreet voor parochianen die vieringen bijwonen in onze Petrus en Pauluskerk?

Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig,de presentielijsten vervallen. U wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd.

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan.

Bezoekers van vieringen hoeven GEEN coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Collectanten kunnen nog niet bij de banken langsgaan. U mag dus nog steeds na afloop van de viering uw gave geven in de melkbus bij de Mariakapel.

De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.

De regel dat er bij de vre­des­wens geen han­den wor­den geschud blijft gehandhaafd.

Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.

U kunt meer informatie over alle maatregelen vinden op de website van het Bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4789&t=Einde+anderhalve+meter-regel+per+25+september

Terug