Donderdag 15 Augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming.

Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Mariafeest op de liturgische kalender. De kerk gedenkt dan het feit dat Maria met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. In onze kerk vieren wij dit hoogfeest om 19.00 uur, onze Cantor zal de viering opluisteren.

Maria krijgt een centrale plek in de liturgie van de Kerk. Zij was een geweldige moeder voor haar zoon Jezus, onze Heer. En zij wil dit ook voor een ieder van ons zijn. Wij worden opgeroepen om haar na te volgen in haar onvoorwaardelijke trouw aan haar zoon Jezus. U bent allen van harte welkom om de viering bij te wonen.


Maria, koningin van hemel en aarde

Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond. Sinds de middeleeuwen wordt er over gezongen en gebeden. Bekend is de hymne ‘Salve Regina/ gegroet koningin’. Ook in de kerkelijke kunst is de kroning van Maria vaak afgebeeld. Zo hebben de Mariaportalen van de Franse kathedralen vaak een tafereel van Maria’s kroning, zoals deze in Reims.

Het feest van Maria, Koningin staat op donderdag 22 augustus, de octaafdag van 15 augustus waarop de kerk vanouds het feest van Maria Tenhemelopneming viert. Zo komt de samenhang tussen beide feesten goed tot zijn recht. Er is gelegenheid om op deze dag een bezoek te brengen aan onze kerk en/of voor een stil van 9.00 t/m 12.00 uur Tevens is onze Mariakapel, dagelijks geopend van 9.00 t/m 16.00 uur voor een bezoek.

 

 

 

Terug