Donderdag 14 mei, dag van gebed, vasten en werken van naastenliefde

Beste Vrienden,

In overeenstemming met het initiatief van het Hoge Comité voor Menselijke Broederschap en de oproep van Paus Franciscus op 3 mei 2020, nodigt de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog gelovigen van alle religies en mensen van goede wil uit om zich geestelijk te verenigen in een Dag van gebed, vasten en werken van naastenliefde, teneinde God te smeken om de mensheid te helpen bij het overwinnen van de pandemie die veroorzaakt wordt door het coronavirus.

Deze gebedsdag, die is vastgesteld op 14 mei, omvat om begrijpelijke redenen, teneinde de risico’s van besmetting te voorkomen, geen gemeenschappelijke publieke manifestaties, maar kan door ieder van ons worden beleefd in zijn innerlijk, door zichzelf te plaatsen voor God en het eigen geweten.

Wij zullen echter verenigd zijn in het beleven van de universele waarden van gebed, vasten en daden van naastenliefde als “een getuigenis van de grootsheid van het geloof in God die verdeelde harten verenigt en de menselijke ziel verheft” ( Document over de Menselijke Broederschap voor de Wereldvrede en het samenleven ).

Dit is zeker geen tijd voor onverschilligheid, egoïsme en verdeeldheid, want de hele wereld lijdt en moet zich verenigen om de pandemie het hoofd te bieden (vgl. Paus Franciscus, Urbi et Orbi, paasboodschap van 12 april 2020).

Dankbaar voor uw vriendelijke aandacht zenden we u onze hartelijke groeten.
Kardinaal Miguel Ángel Ayuso Guixot,
MCCJ
Voorzitter

Mgr. lndunilJ±: kkuKanganamalage
Secretaris

De brief met daarin de oproep kunt u tevens hier lezen:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200506_Brief_Interreligieuze_Dialoog.pdf

Terug