Dinsdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, regioviering.

Met het Mariafeest van Maria TenHemelopneming worden wij zelf weer eens bijzonder herinnerd aan hetgeen wij mensen eens in de toekomst mogen verwachten: dat ook wij worden opgewekt uit de doden. Op de dag des Heren zal God ons in Christus weer ten leven wekken en zullen wij – als we gestorven zijn – uit de doden verrijzen en begint het eeuwige Koninkrijk van God, het Rijk van Vrede en Geluk. Christus, onze Verlosser, is voor ons de deur naar dit Rijk. Maria, de Moeder van Christus, was de eerste persoon die dit geluk mocht ervaren.
Zij heeft de volheid van het leven ontvangen. Daar is zij ons reeds voorgegaan. Want dat is wat wij vieren: Maria is met ziel en lichaam opgenomen in de hemel. En wij? Wij mogen hierin geloven. Wij mogen hierop hopen. Wij mogen dit verwachten.

Maria is onze Moeder in alles, ze is onze Troosteres van nood en pijn, ze is de Moeder van de gelovigen, de Kerk, ze is onze Toevlucht in dankbaarheid en in zorgen, ze is onze Moeder op onze levensweg, van geboorte tot aan de dood, want zij bidt voor ons, nu en in het uur van onze dood. Zij is er altijd voor ons.. Zij begrijpt ons. Zij troost ons. Zij steunt ons. Zij bemoedigt ons. Maar bovenal, zij wijst ons naar Christus, haar Zoon. Als wij als Christenen onze blik constant richten op Jezus Christus, Gods Zoon, en met een schuin oog naar Maria kijken, mogen wij eens dat geluk van de tenhemelopneming zelf proeven als ook ons leven bij God tot voltooiing komt. Tot die tijd vragen wij Maria om over ons te waken: Maria, Moeder van God, bidt voor ons.

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming Regioviering. Er is geen viering in de kerk van Bergen maar dinsdag 15 augustus om 9.30 uur is er een feestelijke eucharistieviering in de Mariakerk (Kajakstraat 60) in Alkmaar Noord. U bent van harte welkom.

 

Terug