Deurcollecte zondag 24 september voor het NKT

Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Sinds de Russische invasie in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede kwetsbaar is. Het is een gezamenlijk project waar we elke dag aan moeten werken. Vrede en de vruchten van de vrede zoals vrijheid, veiligheid en welvaart, zijn helaas nog altijd onbereikbaar zonder mensen die zich met de wapens in de hand voor dit ideaal willen inzetten. Vrede is onmogelijk zonder militairen. Militairen staan in dienst van de overheid, maar worden gedragen door de samenleving.

Het Nationaal Katholiek Thuisfront zet zich in voor steun en verbondenheid met militairen en hun ‘thuisfront’ en met veteranen. En ook dit jaar doen zij weer een beroep op u in het kader van de landelijke deurcollecte voor het werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront. Het Nationaal Katholiek Thuisfront wil solidair zijn met onze militairen en veteranen en een open oog houden voor de omstandigheden waarin militairen hun werk moeten doen. Het NKT geeft hier gestalte aan in nauwe samenwerking met de Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Deze samenwerking komt onder andere tot uitdrukking bij de jaarlijkse Requiemviering voor overleden defensiepersoneel te Best en de veteranenkruisweg te Roermond. Daarnaast ondersteunt het NKT individuele militairen en diverse projecten.

Wilt u het NKT helpen de solidariteit met onze militairen, hun thuisfront en de veteranen vanuit kerk en samenleving handen en voeten te geven? Geef dan tijdens de deurcollecte op zondag 24 september. Of maak een gift over naar Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront te Zeist. IBAN rekeningnummer: NL90 INGB 0000 007033 Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.katholiekthuisfront.nl.

Heel hartelijk dank voor uw steun!

Terug