Collecte voor de MIVA

MIVA steunt mensen in ontwikkelingslanden die actief zijn binnen verschillende thema’s in de ontwikkelingshulp. MIVA richt zich in deze derdewereldlanden op kleinschalige ontwikkelingsprojecten op verscheidene terreinen. Kinderrechten, Gezondheidszorg, Mensenrechten en Vrouwenrechten.

Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia. Toegang tot de gezondheidszorg is vooral in Afrika niet vanzelfsprekend. De mensen weten weinig van hygiëne of het voorkomen van ziektes. Daarnaast hebben ze nauwelijks vervoer tot hun beschikking, waardoor het dichtstbijzijnde ziekenhuis of een gezondheidspost niet binnen bereik is.

Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Hij is 41 jaar en directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar.” Tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen.”  De opbrengst van de collecte van 2021 is daarom bestemd voor een auto voor Duncan. Hij wil in Kenia gezondheidszorg bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren.

U kunt na afloop van de viering op zondag 29 augustus een gift achterlaten in het mandje op de tafel als u na afloop van de viering de kerk verlaat via de Mariakapel. Van harte bij u aanbevolen

Terug