Veertigdagentijd, Boodschap van de Paus

“OOK DE SCHEPPING VERLANGT VURIG NAAR DE OPENBARING VAN GODS KINDEREN” (ROM. 8, 19)
Veertigdagentijd 2019

Dierbare broeders en zusters,

Jaarlijks gunt God zijn gelovigen, via onze Moeder de Kerk, de vreugde met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan 1 en vanuit het mysterie van de verlossing te groeien in de genade die het nieuwe leven in Christus ons toezegt. Zo kunnen we van Pasen naar Pasen op weg gaan tot aan de volheid van onze verlossing, die we dankzij de verrijzenis van Jezus Christus al hebben ontvangen: want in deze hoop zijn wij gered (Rom. 8, 24Rom. 8, 24
“In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt: wie verwacht nog wat hij al ziet?”
). Dit heilsmysterie, dat al tijdens ons aardse leven in ons aan het werk is, is een dynamisch proces. Het maakt deel uit van de geschiedenis en van de hele schepping. Paulus schrijft: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn (Rom. 8, 19). Het is vanuit dit perspectief dat ik enkele overwegingen aanreik op onze tocht van bekering in de volgende Veertigdagentijd.

Lees de volledige boodschap door een gedrukte versie mee te nemen die achterin de kerk op de tafels ligt of lees deze door op onderstaande link te klikken:

www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7280

 

Terug