Bijeenkomst voor vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is intussen ruim een maand aan de gang en een stroom van vluchtelingen is in beweging gekomen, op weg naar veilige oorden. Meestal vrouwen en kinderen, want de mannen blijven achter om te strijden. Ook in Bergen en omgeving zijn vluchtelingen aangekomen. In een voor hen vreemd land waarvan ze de taal niet kennen en de regels hun vreemd zijn. Wij, een aantal vrouwen uit de parochie van Bergen, willen hen helpen waar dat mogelijk is.

We nodigen vluchtelingen uit Oekraïne uit om op zondagmiddag 1 mei om 14 uur in de Nieuwe Beuk achter de RK Petrus en Pauluskerk in Bergen om samen te komen. Nederlands sprekende Oekraïense vrouwen zijn aanwezig om te tolken.

Er is gelegenheid om verhalen uit te wisselen, om concrete vragen om hulp bij ons neer te leggen, en waar we kunnen zoeken we samen met hun naar oplossingen. We willen deze bijeenkomsten maandelijks blijven organiseren, op de eerste zondag van de maand en we hopen dat velen de weg weten te vinden. En, wie dit leest en vluchtelingen kent, geef het door!

Rosa Stoop, email: ppb@rkparchiebergennh.nl
Linda Claudius
Ingrid van der Aart

Terug