Bericht van pastoor Franklin Brigitha

Leid mij Heer langs beproefde paden
( uit psalm 139)

 Beste parochianen,

De tweede coronagolf is gekomen met alle gevolgen van dien. Het zijn moeilijke tijden voor de hele samenleving en dus ook voor het kerkelijk leven. We spreken vanuit ons geloof over beproevingen: het leven is een leerschool. Er leven vele vragen over hoe en misschien ook waarom. Ook de vraag naar wat de Heer wilt wordt gesteld.  We geloven ook dat de Heer met alles een bedoeling heeft en alles ten goede leidt.  We kunnen in vertrouwen leven en ons leven steeds in Gods hand durven te leggen!

We hebben een moeilijke tijd achter de rug. De kerken waren enkele maanden dicht en gingen weer open en nu gaan we weer naar 30 parochianen per viering.  We kunnen ons geloof ook thuis vieren door dagelijks te bidden. Hoe doen we dat? Staat er op een zichtbare plaats een kruisbeeld? Heeft Maria, met haar beeltenis, een plaats? Misschien zijn we dat wat kwijtgeraakt.  We kunnen dat weer oppakken in deze moeilijke tijden.  Creëer thuis een plaats voor God, neem de tijd om te bidden en geef daarbij een plaats aan het Woord van God, bijvoorbeeld het Evangelie van de dag.  Blijf door gebed en schriftlezing verbonden met onze God.  Begin ermee en maak het je eigen. Je zult er de vruchten van plukken!  Wie in de Heer gelooft zal niet worden teleurgesteld, ook al gaat het door beproevingen. Blijft de Heer zoeken. Hij laat zich vinden: Hij is immers nabij; keer steeds terug tot Hem!

Gods zegen,

Pastoor Franklin Brigitha

 

Terug