Wij zingen Amazing Grace’ op zondag 2 juli

Op zondag 2 juli zal in onze kerk – net als in alle andere parochiekerken van ons bisdom – het lied ‘Amazing grace’ gezongen worden.

Op deze wijze willen we als katholieke geloofsgemeenschap in Noord-Holland stil staan bij de viering van Keti Koti op 1 juli. ‘Keti Koti’ betekent letterlijk ‘verbroken ketenen’ en is de herdenkings- en feestdag van de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 160 jaar geleden dat op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, toenmalige koloniën van het Nederlands Koninkrijk, bij wet werd afgeschaft.Toch moest een groot deel van de tot slaaf gemaakten hierna onder staatstoezicht nog tien jaar lang op de plantages blijven werken om de “schade van deze maatregel” te beperken voor de plantagehouders. Om die reden is voor velen in het toenmalige koninkrijk de slavernij pas daadwerkelijk ten einde gekomen in 1873, dit jaar 150 jaar geleden.

‘Amazing Grace’ werd 250 jaar geleden door John Newton gecomponeerd. Hij was een slavenhandelaar en voer op de slavenboot ‘The Greyhound’. Door een bijna fatale ervaring op zee, bekeerde Newton zich. Hij werd later zelfs anglicaans dominee. In die rol schreef hij dit lied. Hij had die storm overleefd, maar besefte dat hij hulpeloos was en dat alleen God hem kon redden. Hij was de ‘wretch’, de ellendeling, die verloren was en gevonden, en die genade had ervaren vanaf het moment dat hij ging geloven. Gods genade maakte van atheïst Newton een gelovige, van een slavenhandelaar een abolitionist.

‘Amazing grace’ werd in 1779 voor het eerst gepubliceerd en pas in 1835 getoonzet op de huidige, bekende melodie ‘New Britain’. Het lied is door vele bekende artiesten gezongen, als Elvis Presley, Johnny Cash en Aretha Franklin. In het meinummer van ons bisdomblad SamenKerk leest u meer over dit lied en dit initiatief en de achtergronden ervan, als ook over het slavernijverleden van de katholieke Kerk.

 

Terug