Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

De kerk heeft voor iedere mens een verschillende plek in het leven. Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, of de muziek. Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen.

Het er voor elkaar zijn als kerk gaat niet vanzelf. Er zit ook een praktische kant aan. Zoals u ongetwijfeld weet wordt het steeds moeilijker om de parochiële activiteiten te financieren. De pastorale zorg, het onderhoud van de kerk, de kosten van de eredienst moeten allemaal betaald worden. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de kerk. Ook zijn er veel parochianen die een gift doen, onder meer via de jaarlijkse bijdragen in de actie Kerkbalans. De parochiegemeenschap is uiteraard dankbaar voor deze giften, maar ziet tegelijkertijd  ook een terugloop in de ontvangsten. Dat maakt uw bijdrage des te belangrijker, de parochie heeft het hard nodig!

Echter, er gloort ook hoop. Namelijk de fiscus heeft het makkelijker gemaakt om belastingvrij uw gift te kunnen doen. Wat bedoelen wij hiermee: bij belastingvrij schenken kunt u uw gift in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 50% terug van uw gift. Met andere woorden, u kunt tot twee keer zoveel geven zonder dat uw netto inkomen lager wordt! Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u wel vast te leggen dat u uw gift minimaal 5 jaren zal voortzetten (bij overlijden vervalt automatisch de verplichting tot schenken). Dit kan tegenwoordig eenvoudig door een formulier in te vullen in plaats van zoals vroeger via de notaris.

Indien u onze kerk via de actie Kerkbalans wilt steunen kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken op ABN AMRO bank  rek.nr.: NL 86 ABNA 0468821643 t.n.v.  R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH. o.v.v. Actie Kerkbalans.  Of maak uw bedrag over naar ons gironummer NL 94 INGB 0000 618061

Het is tevens mogelijk een contant bedrag af te geven op het pastoraal centrum.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen of mailen met het parochiesecretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 072-581 2553 of stuur een email naar: ppb@rkparochiebergennh.nl

Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw steun.

Met vriendelijke groet,

het Parochiebestuur

Terug