Actie Kerkbalans 2024

Samen voor de kerk van morgen

 Bergen, januari 2024

Geachte parochiaan,

In een samenleving waarin mensen op zichzelf zijn aangewezen, vormen we als parochie van Bergen een gemeenschap waarin mensen altijd welkom zijn. Waar te midden van de toeristen-drukte de kerk open staat om stilte en rust te vinden en God te ontmoeten. De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen en omzien naar elkaar.  Waar we willen nadenken over onze plaats en verantwoordelijkheid in deze vaak verwarrende wereld. Maar waar ook plaats wordt geboden aan culturele verenigingen van Bergen.  Daarmee is de kerk van onschatbare betekenis!

De waarde van de kerk kan niet worden uitgedrukt in geld, maar de kerk kost wel geld.
Ook in het nieuwe jaar gaan we verder met de vele activiteiten die nu eenmaal bekostigd moeten worden, zoals de pastorale werkzaamheden, de vieringen, catechese, onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming etc.  Dit alles is mogelijk dankzij u.

We hopen dat onze kerk ook voor u van waarde is.  Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Bergen. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan modernisering van de elektra, het uitvoeren van schilderwerk, maar ook attenties voor zieken, jubilarissen en vrijwilligers. Daar zijn we u erg dankbaar voor!

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook in de toekomst wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken.

Wij hopen van harte dat de kerk op uw steun kan rekenen met een (maandelijkse) bijdrage die bij u past.  We zijn blij met ieder bedrag, maandelijks of eenmalig. Als u al een regelmatige gever bent, is het dan mogelijk uw bijdrage te verhogen? Uw steun komt volledig ten goede aan de lokale parochie.
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL86 ABNA 04688 21643 of NL87 RABO 0146 9055 71

ten name van de RK Parochie H.H. Petrus en Paulus, met vermelding ‘Actie Kerkbalans 2024’.

U kunt desgewenst ook bijdragen door met uw smartphone de QR-code te scannen, of via rkparochiebergennh.nl/doneer

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Namens de Locatieraad Bergen,

Ingrid van der Aart

 

Mogelijk is uw donatie aftrekbaar van uw inkomstenbelasting

Uw kerk is ANBI geregistreerd, waardoor uw donatie mogelijk fiscaal aftrekbaar is.
Kijk op rkparochiebergennh.nl/anbi of neem contact op met het parochie-
secretariaat voor meer informatie; het emailadres is ppb@rkparochiebergennh.nl

 

Terug