Aanwezig, Bereikbaar, Betrokken

Ook in deze tijd van de bestrijding van het Corona-virus is onze parochie aanwezig, bereikbaar en betrokken. De maatregelen in het kader van de bestrijding van het Corona-virus zijn noodzakelijk maar brengen ook nieuwe onbekende situaties voor ons mee. Dagelijkse patronen worden tenslotte plotsklaps doorbroken. We leven nu in de veertig dagen tijd. Een tijd van bezinning en onthouding van spijzen en dranken. Maar nu ook een tijd waarin we sociale contacten tot een minimum moeten beperken. Het kan leiden tot pijn, angst of onzekerheid.

Als Petrus & Paulus kerk hebben wij ook de nodige maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het Corona-virus gecontroleerd te laten verlopen. En tegelijkertijd willen we er ook als parochiegemeenschap er voor elkaar zijn. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Dat betekent dat wij op een andere wijze in de pastorale zorg willen en kunnen voorzien.

De vier maatregelen die vanaf heden gelden zijn:

1. de vieringen in de Petrus & Paulus kerk zijn tot nader bericht opgeschort om de veiligheid van onze parochianen te kunnen waarborgen.

2. alle koorrepetities vervallen.

3. we ontraden vrijwilligers met klem om naar het pastoraal centrum te komen.

4. Op vrijdagmiddag is er gedurende deze periode geen Kruisweg bidden in onze kerk.

5. Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Dit met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
We beseffen ons dat hierdoor een belangrijke ontmoetingsplek voor u als parochiaan wegvalt. Ook realiseren we ons dat leden van ons kerkgemeenschap geen contact kunnen vinden met anderen door alle maatregelen gericht op het tijdelijk voorkomen van persoonlijk contact.

6. De Mariakapel blijft open voor bezoek en gebed. De Maria kapel is dagelijks geopend van 9.00 t/m 17.00 uur.

7. Het pastoraal centrum blijft telefonisch bereikbaar voor wie een luisterend oor nodig heeft.

Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, of een goed gesprek zijn de pastores beschikbaar om mensen bij te staan waar zij kunnen. Het pastoraal centrum in Bergen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 12:00 uur op 072 581 25 53. U kunt het pastoraal centrum ook mailen via ppb@rkparochiebergennh.nl

Laatste nieuws op de website van de parochie
Het parochiebestuur en de pastores hebben zeer regelmatig contact om de snel veranderende situatie te evalueren en waar nodig nieuwe maatregelen te nemen. De voorschriften en aanwijzingen van de overheid, het RIVM en de Nederlandse bisschoppenconferentie zijn leidend. Vandaar dat wij u vragen de website van onze parochie in de gaten te houden. Wij zullen hier het laatste nieuws over de maatregelen in het Corona-virus voor onze parochie op vermelden.

Terug