Aanpassing corona-maatregelen, max. 30 aanwezigen in de vieringen

De bis­schop­pen vragen de pa­ro­chies en reli­gi­euze ge­meen­schappen terug te schalen naar maximaal der­tig aanwe­zigen in de ko­men­de li­tur­gie­vie­ringen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers). Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels en hu­we­lij­ken aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft. De terugschaling naar maximaal dertig aanwezigen zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber. De al bestaande maat­regel om niet samen te zingen blijft van kracht.

De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

U bent van harte welkom bij de vieringen in onze kerk op vrijdag en zondag, aanvang 9.30 uur. Reserveren voor de vrijdag viering is niet nodig. Reserveren voor de zondagsviering is echter noodzakelijk. U kunt zich in één keer voor meerdere zondagen aanmelden.

Reserveren kan op de volgende manieren:

Stuur een email naar het parochiesecretariaat:  ppb@rkparochiebergennh.nl.  U ontvangt van hen een bevestiging.

Telefonisch op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur via het parochiesecretariaat: telefoonnummer: 072 58 125 53

Of doe een briefje met uw naam en telefoonnummer en de datum van de viering in de brievenbus van van de pastorie.

In verband met Covid 19 zijn dit onze ‘huisregels’: Ingang voorzijde, uitgang via Maria Kapel.

Geen collecte tijdens viering, melkbus voor uw gift bij uitgang. Handen ontsmetten is mogelijk bij binnenkomst.

Meezingen kan helaas nog niet. Houd 1,5 meter afstand in de gangpaden en in de banken

Het Bisdom geeft ook het dringende advies een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Lees hier de richt­lij­nen van de over­heid.

U bent van harte welkom om in onze kerk de vieringen bij te wonen, tot snel!

Terug