Aanmelden Eerste Heilige Communie 2021

Beste ouders,

Als uw kind dit jaar naar groep 4 is gegaan dan heeft het de leeftijd waarop het mee kan doen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Binnenkort starten we weer met de voorbereidingen. Dit jaar zal de voorbereiding een regionaal gebeuren zijn! Dat wil zeggen dat er voor alle parochies in de regio één voorbereidingsgroep zal zijn.

De Eerste Communie kan na het overwegen van de mogelijkheden eventueel in de eigen parochie worden gehouden! Er zal uiteraard eerst een ouderavond worden gehouden daar krijgt u de nodige informatie omtrent o.a. het Eerste Communieproject en het verloop van de kindermiddagen als voorbereiding op het grote feest. De datum van deze ouderavond is nog niet bekend en hangt af van de ontwikkelingen na 19 januari a.s..

Wilt uw zoon/dochter meedoen aan het Eerste communieproject maar heeft hij / zij nog niet het Heilig Doopsel ontvangen? Dit is geen belemmering om mee te doen met het communieproject. Op een door ons samen te bepalen datum, voorafgaand aan de Eerste Heilige Communie, kan uw kind dan alsnog het Heilig Doopsel ontvangen.

Wilt u dat uw kind dit jaar ook de Eerste Heilige Communie ontvangt dan kunt u hem of haar aanmelden via het parochiesecretariaat in Bergen. Dit kan via email: ppb@rkparochiebergennh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur: telnr. 072 58 125 53

Met vriendelijke groeten namens de werkgroep Eerste Heilige Communie,

Pastoor Franklin Brigitha

Terug