Vieren: Liturgie in de kerk

4. Assistentie bij vieringen
Om de liturgische vieringen goed te laten verlopen, maar ook om deze goed voor te bereiden e.d. zijn er diverse taken om de priester bij de diverse liturgische vieringen te assisteren. Denkt u hierbij aan de koster, de lectoren, misdienaars enz.

4.1 Koster
De koster is degene die de kerk gereed maakt voor de (liturgische) vieringen. Hij opent de deuren, luidt de klok, legt alle benodigde materialen gereed enzovoort. Na afloop ruimt de koster alles weer op en sluit hij af. Hij wordt geassisteerd door enkele vrijwilligers.

Koster/ Coördinator H. de Wit,  tel. 072 58 14263

4.2 Lectoren (m/v)
Lectoren (m/v) zijn leken die tijdens de (eucharistie) vieringen een bijzondere taak verrichten. Zij lezen in de Dienst van het Woord de lezingen uit de Heilige Schrift voor. Daarnaast bidden zij de voorbede voor. Indien nodig assisteren ze bij het uitreiken van de H. Communie aan de gelovigen.

4.3 Acolieten en misdienaars
Acolieten (m) en misdienaars (m/v) assisteren de priester bij het vieren van de eucharistie (zowel op zondag als doordeweeks). Kinderen kunnen na hun Eerste Heilige Communie misdienaar worden. Acolieten assisteren bij voorkeur bij uitvaarten, misdienaars niet. In deze vieringen verrichten Acolieten extra taken bijvoorbeeld als lector of als assistent bij het uitreiken van de H. Communie aan de gelovigen.

4.4 Collectanten
Het Collectantencollege verzorgt (tijdens de zondagsvieringen ) de inzameling van de gaven van de gelovigen. Deze collecte vindt plaats bij de offerande als de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht voor de viering van de eucharistie. Op deze wijze sluiten de gelovigen zich bij deze offerande aan. Zo nodig verzorgt het Collectantencollege ook de deurcollecte (voor een goed doel zoals bijvoorbeeld de Missie).

Coördinator: de heer H. Feld, tel. 072 589 68 27

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.