Vieren: Liturgie in de kerk


Geloven is ingaan op Gods uitnodiging om een persoonlijke band met Hem aan te gaan. Ingaan op die bijzondere uitnodiging gebeurt onder meer door persoonlijk gebed. Dit kan op individuele basis gebeuren. Als gemeenschap komen we regelmatig samen in de kerk voor de eredienst. In deze eredienst aanbidden we God, brengen we dank aan God en uiten wij onze lof. Zo'n eredienst omvat een geheel aan handelingen, gebeden en iedere viering heeft zijn eigen opbouw en inhoud. Dit geheel wordt liturgie genoemd. Maar liturgie is meer. Het dient niet alleen als ritueel dat de gelovigen gezamenlijk volbrengen, maar het is ook een bron van spiritualiteit en inspiratie. Het behoort de gelovige te bevestigen in zijn geloof en hem te motiveren, te sterken in zijn liefdesband met God.

Ter bevordering van de schoonheid van de liturgie in de parochie is een commissie actief. Deze commissie Liturgie heeft tot taak de liturgische activiteiten te coördineren tussen de diverse betrokkenen bij de erediensten. Zo stelt de commissie het jaarlijkse schema vast. In de commissie hebben diverse belanghebbenden zitting. Er is geen vast vergaderschema.

Dick Stoop (vice- voorzitter), (072) 58 145 50

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.