Kennis: Catechese

1. Wat is catechese
Het geloof van rooms-katholieken is kernachtig samengevat in de twaalf artikelen van het geloof. Tezamen vormen zij de geloofsbelijdenis, die ook wel het Credo wordt genoemd,dat letterlijk betekent: "Ik geloof". Maar geloven is niet alleen geloven. Het is belangrijk om te leren wat het geloof inhoudt. Het is onze opdracht als hedendaagse christenen ons blijvend te informeren over wat ons geloof betekent voor onszelf en onze medemensen, om de kennis over ons geloof te vergroten. In de Kerk gebruiken we daarvoor het woord "geloofsonderricht", dat uit het Grieks komt: katechesis. Om die reden wordt geloofsonderricht ook aangeduid als catechese. Ten behoeve van de catechese heeft de Kerk (midden jaren negentig) de "Katechismus" uitgegeven, waarin een overzicht wordt gegeven van de beginselen en voornaamste waarheden van de kerkleer.

2. Catechesecursussen
De parochie organiseert regelmatig catechesecursussen over diverse onderwerpen.

2.1 H. Doopsel (ouders van dopelingen)
Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Doopsel voor pasgeboren kinderen zijn er enkele gesprekken met de (aanstaande) ouders, en eventueel de peetouders (peter/meter), over de viering van dit sacrament, de inhoud van dit sacrament, de geloofsopvoeding van kinderen, en de rechten en plichten die aan dit sacrament verbonden zijn. Voor deze gesprekken worden individuele afspraken gemaakt, dan wel een cursusgroep(je) samengesteld.

2.2 Eerste Heilige Communie
Jaarlijks worden ouders en de kinderen van groep 4 van het basisonderwijs uitgenodigd deel te nemen aan het project voor de Eerste Heilige Communie. Ook kinderen uit groep 3 (die redelijk tot goed kunnen lezen) en/of kinderen uit groep 5 zijn van harte welkom. Voorwaarde is dat de kinderen (katholiek) zijn gedoopt. Heeft uw kind echter het Heilig Doopsel nog niet ontvangen dan kunt u uw kind uiteraard  alsnog laten dopen zodat hij of zij mee kan doen aan het project en ook de Eerste Heilige Communie kan ontvangen. Dit catecheseproject is bedoeld voor de ouders als voor de kinderen zelf. Het bereidt ouders èn kinderen (ieder apart) voor op het ontvangen van dit Sacrament. De feestelijke eucharistieviering waarin de kinderen voor het eerst de Heilige Communie ontvangen is altijd in het voorjaar (mei/juni). 

Wilt u dat uw kind in het voorjaar de Eerste Heilige Communie ontvangt of wilt u meer informatie ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het Pastoraal Centrum, te bereiken op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur telnr. 072 - 58 125 53 of stuurt u een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2.3 H. Vormsel
Om het jaar worden ouders van kinderen èn kinderen/jongeren van eerste en tweede klas van het middelbaar onderwijs uitgenodigd deel te nemen aan het project voor het ontvangen van het Heilig Vormsel. Voorwaarde is dat de kinderen (katholiek) zijn gedoopt (en hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan). Dit catecheseproject is bedoeld voor de ouders als voor de kinderen/jongeren zelf. Het bereidt ouders èn kinderen (ieder apart) voor op het ontvangen van dit Sacrament. De feestelijke eucharistieviering waarin de bisschop (of zijn vertegenwoordiger) de kinderen het Heilig Vormsel toedient is altijd in het voorjaar (juni). Hoewel de catechetische voorbereiding gescheiden is, wordt in de viering samengewerkt met de r.k. parochie van Schoorl en de Europese School in Bergen.

2.4 Huwelijkscatechese
Ter voorbereiding op de viering van een kerkelijk huwelijk is het volgen van een huwelijkscursus voor aanstaande bruidsparen verplicht. In deze cursus wordt gesproken over de viering van dit sacrament, de inhoud van dit sacrament, de rol van man en vrouw, de rol van gehuwden in de kerk, huwelijk en seksualiteit en de rechten en plichten die aan dit sacrament verbonden zijn. Voor deze gesprekken worden individuele afspraken gemaakt, dan wel een cursusgroep(je) samengesteld.

2.5 Volwasseneninitiatie
Mensen worden op verschillende momenten in hun leven op het pad van geloof gezet. Soms gebeurt dit op latere leeftijd. Speciaal voor deze mensen wordt een aparte catechesecursus georganiseerd. De persoon die te kennen heeft gegeven dat hij tot de Kerk wil overgaan wordt in de doopcatechese 'geloofsleerling' genoemd. Het verdient voorkeur dat volwassenen tijdens de Paaswake de drie sacramenten van initiatie ontvangen, d.w.z. het Heilig Doopsel, het Heilige Vormsel en de Heilige Communie.

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.