Adressen /Vieringen/Tarieven

1. Adressen en andere belangrijke gegevens

De parochiekerk en de pastorie zijn gevestigd aan de Dorpsstraat 20 in het centrum van Bergen.

 Adres:  Dorpsstraat 20 1861 KW
 Plaats:  Bergen Nh
 Telefoon:   072-581 25 53
 Website:  www.rkparochiebergennh.nl
 E-mailadres:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Bankrekeningen:

 NL94 INGB 0000618061 (ING bank)

 NL86 ABNA 0468821643 (ABN AMRO bank)

 RSIN/fiscaalnummer: 002609411 voor reeds afgesloten giftovereenkomsten

 RSIN/fiscaalnummer: 2699503 voor af te sluiten giftovereenkomsten vanaf 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Pastoraal Centrum is eveneens gevestigd aan de Dorpsstraat 20 adres: zie hierboven). Het is geopend op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Het ontmoetingscentrum "De Nieuwe Beuk" bevindt zich aan de achterzijde van het kerkgebouw (eigen ingang). Het (post)adres is aan de Dorpsstraat 20, 1861 KW BERGEN.

Het ontmoetingscentrum beschikt over een grote zaal en een kleinere vergaderzaal. Het heeft een eigen ingang maar er is ook een ingang via de kerk. "De Nieuwe Beuk" is beschikbaar voor diverse activiteiten zoals lezingen, koorrepetitie, receptie, condoleances, vergaderingen of andere bijeenkomsten. Indien u interesse heeft om "De Nieuwe Beuk" te huren neemt u dan contact op met Dhr. Henk Feld, tel. 072-58 968 27. Hij kan u informeren over de mogelijkheden en tarieven.

2. Aanbod van diverse (liturgische) vieringen (weekschema)

Het standaardschema voor de (liturgische) vieringen in de parochiekerk zijn als volgt(wijzigingen voorbehouden). Het meest actuele weekschema vindt u in de Petrus&Paulus Post en op het informatiebord (bij de hoofdingang van de kerk)

Zondag                       9.30 uur         Eucharistieviering
Vrijdag                       19.00 uur        Eucharistieviering (dagkapel)

Op de eerste donderdag van de maand is er om 10.45 uur een eucharistieviering in verzorginghuis "De Marke" (Saenehof).

Op de derde donderdag van de maand is er om 10.45 uur een eucharistieviering in verzorgingshuis "De Haemstede" (Beemsterlaan).

Op het gebied van volksdevotie wordt het volgende aangeboden:

1. Op de vrijdag is er voorafgaand aan de H.Mis van 19.00 uur vanaf 18.00 uur aanbidding met gelegenheid tot biecht en om 18.30 uur rozenkransgebed.

2. In de mei- en oktobermaand kunt u om 12.00 uur op werkdagen de rozenkrans bidden, op vrijdagavond echter om 18.30 uur voorafgaand aan de viering.

3. In de Veertigdagentijd is er iedere vrijdag om 15.00 uur de overweging van de Kruisweg.

3. (Financiële) Vergoedingen per 1 januari 2016

De parochie ontvangt geen subsidies en is voor zijn financiën geheel afhankelijk van de ondersteuning van de parochianen, onder andere via de wekelijkse collectes die tijdens de H.H. Missen (in het weekeinde) worden gehouden, als ook van de jaarlijkse geldinzamelingsactie (Kerkbalans). De parochie hanteert, op basis van de richtlijnen van het Bisdom Haarlem,de volgende vergoedingen voor kerkelijke vieringen. Met uitzondering van het stipendium voor een mis- of gebedsintentie geldt dat de vergoeding bedoeld is ter dekking van de kosten van licht, verwarming, personeelskosten e.d. De bediening van een sacrament zelf is gratis.

Stipendium voor één mis- of gebedsintentie:
€ 10,00

Stipendium voor een (eucharistie)viering b.g.v.een jubileum of huwelijk
(exclusief een koor en/of organist en extra bloemversiering):
€ 300,00

Stipendium voor een H. Doopsel:
vrijwillige bijdrage,
Kosten voor een Doopkaars € 15,00 (u mag deze echter ook zelf meebrengen)

Stipendium voor een avondwake in onze kerk
(exclusief een koor en/of organist en extra bloemversiering):
€ 400,00

Stipendium voor een uitvaart in de parochiekerk voor een niet parochiaan
(exclusief een koor en/of organist en extra's):
€ 800,00

Stipendium voor een uitvaart van een bij de parochie ingeschreven parochiaan in de parochiekerk
(exclusief een koor en/of organist en extra's):
€ 400,00

Stipendium voor een avondwake van een bij de parochie ingeschreven parochiaan waarbij  tevens de daarop volgende dag de uitvaart in onze parochiekerk zal worden gehouden
(exclusief een koor en/of organist en extra's):
€ 600,00

Stipendium voor een uitvaart van een kind (t/m 12 jaar):
kostenloos      

Stipendium voor een uitvaart in het uitvaartcentrum van Bergen of in een crematorium inclusief vergoeding van de reiskosten:
€ 400,00

Het stipendium voor een uitvaart is inclusief een standaardboekjeen een kruisje. Dit kruisje is voorzien van de naam van de overledene en wordt achterin de kerk opgehangen tijdens de viering. Nabestaanden mogen het kruisje met Allerzielen na de viering meenemen naar huis.

Extra's:

Samenstellen niet standaardboekje voor uitvaart:
€ 50,00

Uittypen van niet-standaardboekje per uur:
€ 35,00

Drukkosten boekje per stuk:
€ 0,42

Vergoeding voor extra bloemversiering bij huwelijk of uitvaart:
€ 250,00

Gebruik muziekfaciliteiten:
€ 100,00

Vergoeding voor het Benedictuskoor (dit is inclusief organist):
€ 150,00


Parochiebijdrage
Pastores, ondersteunend personeel, kerkgebouwen, verwarming, aanschaf van materiaal op het gebied van catechese, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw, alles kost veel geld. Hoewel sommige mensen denken dat een parochie subsidies van het bisdom of van de overheid ontvangt is dit niet het geval. Naast de persoonlijke inzet van veel vrijwilligers is uw financiële steun hard nodig. Sommigen geven geld tijdens de collectes in de kerk, maar daarmee komen we er niet. Daarom moeten wij een beroep op u doen en vragen wij u ons te helpen door deelnemer te worden van de parochiebijdrage.


U kunt de parochie steunen door uw jaarlijkse parochiebijdrage. Aan het begin van ieder kalenderjaar, bij de actie "Kerkbalans", ontvangt u hierover alle informatie. Uiteraard kunt u altijd een (eenmalige) gift aan onze parochie overmaken (via de hieronder vermelde bankrekening). Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aan de parochie voor de belasting aftrekbaar.

Hoe kunt u deelnemen aan de parochiebijdrage?

- u kunt uw bank of de postbank machtigen om maandelijks/per kwartaal/per half jaar of per jaar een bedrag over te maken;
- indien u gebruik maakt van telebankieren kunt u zelf een periodieke opdracht aanmaken;
- u kunt op elk gewenst moment gebruik maken van uw eigen bank- of giro-formulier om een bedrag over te maken naar NL86 ABNA 0468821643 (ABN AMRO bank) t.n.v. RK Parochie H.H. Petrus en Paulus onder vermelding van: parochiebijdrage. 

Voor u, en zeker voor ons, zijn de eerste twee mogelijkheden het prettigst: u vergeet uw bijdrage niet en wij hebben de minste administratieve werkzaamheden. Bovendien kunt u de machtiging op elk gewenst moment aanpassen of intrekken.

Voor ons geldt dat iedere bijdrage welkom is: vanzelfsprekend bepaalt u zelf de hoogte van het bedrag. Als u toch een advies wilt, zou u uit kunnen gaan van een bedrag van 1% van uw netto jaarinkomen.

Parochiebijdrage en belastingen
Uw parochiebijdrage wordt door de belastinginspecteur als een gift aangemerkt en is daarmee aftrekbaar van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Daarbij geldt een 'drempel' van 1% van het drempelinkomen tot een maximum van 10%. Voor uw belastingaangifte ontvangt u van de parochie jaarlijks een overzicht van de betalingen die u aan de parochiebijdrage hebt gedaan.


Extra belastingregeling
Veel mensen die hun financiële bijdrage aan de parochie als gift willen aanmerken bij de belastingdienst, komen niet uit boven de wettelijk gestelde grens van 1%. Daarvoor bestaat de mogelijkheid de bijdrage te doen in de vorm van een lijfrentegift. Gedurende minstens vijf opeenvolgende jaren belooft u een gift aan de parochie te doen. De belofte eindigt als de gever overlijdt voordat de vijf jaren om zijn, vandaar het woord lijfrente. De gever geeft daarvoor een volmacht. Voor zo'n belofte moet een notariële akte worden opgemaakt. Het betaalde bedrag is jaarlijks ten volle aftrekbaar op uw belastbaar (verzamel)-inkomen. De fiscus draagt een bedrag dat gelijk is aan uw %-belastingdruk. Bij het invullen van uw belastingformulier moet u tegenwoordig het RSIN/fiscaalnummer van onze parochie invullen, dit nummer is 002609411. Het transactienummer dat u in moet vullen is het nummer dat op het afschrift staat van uw bank bij het van uw rekening afgeschreven bedrag. Heeft u dit nummer niet neem dan tijdig contact op met onze parochie zodat wij u kunnen helpen met het opzoeken hiervan.

Het is mogelijk in uw testament een legaat aan de parochie te laten opnemen. Over dit legaat hoeft geen erfbelasting betaald te worden. Op deze manier kunt u ook na uw overlijden de parochie financieel blijven onderdsteunen.

Voorbeeld lijfrentegift
U betaalt jaarlijks een bedrag van € 500,-. Uw belastingdruk bedraagt 42%. De fiscus geeft u een aftrek van € 210,--. Als u belangstelling heeft voor de lijfrerente- regeling of een legaat wilt opnemen, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. De aktekosten zijn voor rekening van de parochie. Meer informatie hierover bij de Belastingdienst

(www.belastingdienst.nl) of bij de penningmeester van het bestuur.

 

Namens bestuur, pastores en alle vrijwilligers willen wij U bij voorbaat hartelijk bedanken!

 

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.