Beheer en Overig

1. Beheer

1.1 "De Nieuwe Beuk"
"De Nieuwe Beuk" is het ontmoetingscentrum van en voor onze parochie. Het is gelegen achter de parochiekerk. Het heeft een eigen ingang, maar er is ook een ingang via de kerk. Het beschikt over een grote zaal ("Benedictuszaal") en een (kleinere) vergaderzaal ("St. Janszaal"). "De Nieuwe Beuk" is beschikbaar voor diverse activiteiten als koorrepetities, ontvangsten, recepties, condoleances, vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Coördinators:
mevrouw C. Oldenburg (072) 5895021
de heer H. Feld (072) 5896827

1.2 Financiële commissie
De financiële commissie is ingesteld om het kerkbestuur te adviseren over het beheer van de financiën van de parochie.

1.3 Onderhoud
Het kerkgebouw dateert uit 1924 en heeft nog vele originele (kunsthistorische) kenmerken. Het wordt dagelijks gebruikt. Dat vraagt om een deskundig onderhoud van het gebouw. Dit geldt ook voor de omliggende terreinen.

1.3.1 Gebouwen
De werkgroep Vastgoed/gebouwen is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en "De Nieuwe Beuk": schilderwerk, groot onderhoud, technische aanpassingen e.d. Kleine technische aanpassingen worden veelal door vrijwilligers gedaan. Deze groep vrijwilligers heet: 'de gouden handjes'.

Coördinator: de heer W. Houtenbos (072) 5895472

1.3.2 Tuin
De terreinen rondom de kerk (de tuin aan de zijkant en voorkant en het parkeerterrein aan de zijkant) worden verzorgd door de werkgroep Tuin.

Coördinator: de heer J. Ranzijn (072) 5812470

1.3.3 Kerkinterieur
Het interieur van de kerk wordt veel gebruikt. Eens per maand wordt het kerkinterieur gereinigd, het houtwerk geboend en het koper gepoetst. Een aantal vrijwilligers heeft zich in groepen verdeeld, zodat iedere groep ongeveer drie keer per jaar een ochtend of middag deze werkzaamheden verricht.

Coördinator: Secretariaat (072) 5812553

2. Communicatie
Waar mensen in gemeenschap samen zijn, wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt mondeling en schriftelijk. De communicatie binnen onze parochie gebeurt tijdens de mededelingen die na afloop van een viering worden gedaan. Daarnaast zijn er de Kakoliet en de Petrus&Paulus Post en de website die u nu bezoekt.

2.1 Pastoraal centrum
Het Pastoraal centrum is eerste aanspreekpunt voor uw vragen.

2.2 De Petrus & Paulus Post
De Petrus&Paulus Post is de nieuwsbrief van de parochie. De Petrus & Paulus Post informeert u over het liturgisch schema van de komende week (de vieringen), nieuws uit en over de parochie, wetenswaardigheden m.b.t. kerkelijke feesten. U vindt de nieuwste editie vanaf vrijdagavond achter op de tafels, maar ook op onze website. U kunt onze nieuwsbrief ook per email ontvangen, neemt u even contact met ons op als u onze nieuwsbrief per email wilt ontvangen.

2.3 De Kakoliet
De Kakoliet is het tweemaandelijkse informatieblad van de parochie met informatie over de parochie, christelijke feesten, een overzicht van de vieringen in de komende maanden en andere wetenswaardigheden. De Kakoliet wordt gratis bij u aan huis bezorgd. Heeft u een vraag over de Kakoliet, of over de bezorging, neemt u dan contact op met het Pastoraal centrum.

Redactie: mevrouw M. Dekker-van Haarlem (072) 5814254
mevrouw N. de Porto-Dreesmann (072) 5899227

2.4 Website
De website van de parochie is: www.rkparochiebergennh.nl. Op deze website vindt u informatie over onze parochie: het laatste nieuws, het actuele overzicht van de vieringen, de online-editie van de Petrus & Paulus Post en van deze parochiegids e.d.

3. Oecumene
Het woord 'oecumene' is afgeleid van het Griekse woord oikoumene, dat 'bewoonde wereld' betekent. In het begin werd in de Kerk hieronder verstaan de universele geloofsgemeenschap.Sinds de vorige eeuw verstaan we onder oecumene de weg waarbij de verschillende christelijke denominaties toegroeien naar eenheid, naar de una, sancta, catholica et apostolica ecclesia (ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk). Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is er veel samenwerking tussen de rooms-katholieke Kerk en de protestantse kerken en geloofsgemeenschappen. Kern van de samenwerking is het geloof in de drie-ene God en in Jezus Christus als de Verlosser voor alle mensen.

3.1 Oecumenische samenwerking in Bergen
In Bergen is er een jarenlange samenwerking tussen de parochie en de gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van de Ruïnekerk. Deze samenwerking is er vooral op het terrein van de diaconie (bijv. de samenwerking in het comité 'Arme kant van Bergen'). Verder zijn er oecumenische gebedsdiensten in de (internationale) Bidweek voor de eenheid van de christenen (17-25 januari) en op oudejaarsavond (31 december).

3.2 Oecumenische werkgroep Kerken solidair Bergen en Schoorl
Deze oecumenische werkgroep vraagt via acties, lezingen en cursussen aandacht voor thema's rond armoede, gerechtigheid, vrede, vluchtelingen en heelheid van de schepping. De werkgroep ondersteunt ook het werk van het comité 'Arme kant van Bergen'.

Info: de heer J. Hink (072) 5896029

4. Onderwijs
In Bergen is er één rooms-katholieke basisschool:
Matthieu Wiegmanschool
Zakedijkje 41, (072) 5894716,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
mevrouw L.H.C.C.M. van Mierlo, directeur

5. Gasten en toeristen

5.1 English summary
Welcome to the roman catholic parish of S.s. Peter and Paul (and S. Benedict). This booklet offers (in the Dutch language) information about the parish. The parish church, the Pastoral Centre and the presbitry can be found in the centre of Bergen.

Address: Dorpsstraat 20
1861 KW BERGEN
Telephone: (072) 5812553

Website: www.rkparochiebergennh.nl
E-mail address: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankaccounts: 61.80.61 (Postbank)
14.69.05.571 (Rabobank, Bergen)

The parish priest, can be reached through the above mentioned address and telephone number. The standard schedule for Masses and other liturgical celebrations is as follows.

Sunday 9.30 am Holy Eucharist
Friday 7.00 pm Holy Eucharist (small chapel on the side)

5.2 Deutsches Kurzfassung
Herzlich wilkommen in der Katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul (und St. Benedikt). Diese Broschüre (in niederländischer Sprache) enthält Informationen über unsere Pfarrgemeinde. Die Kirche, das Pastoralzentrum und das Pfarrhaus findet man im Zentrum von Bergen.

Adresse: Dorpsstraat 20
1861 KW BERGEN
Telefon: (072) 5812553

Website: www.rkparochiebergennh.nl
E-mail adresse: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankverbindung: 61.80.61 (Postbank)
14.69.05.571 (Rabobank, Bergen)

Der Pfarrer, Hochw. ist über diese Adresse zu erreichen.

Unsere Gottesdienstordnung:

Sonntag 9.30 Uhr H. Messe
Freitag 19.00 Uhr H. Messe (kleine Kapelle)

5.3 Sintesi in Italiano
Un benvenuto nella parrocchia cattolica di Ss. Pietro e Paulo (e San Benedetto). Quest' opuscolo contiene informazione (in lingua neerlandese) sulla nostra parrocchia. La chiesa parrocchiale, il centro pastorale e il rettorato si trovano nel centro della cittá di Bergen.

Indirrizo: Dorpsstraat 20
1861 KW BERGEN
Numero Telefonico: (072) 5812553

Sito web: www.rkparochiebergennh.nl
Indirrizo email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Conto: 61.80.61 (Postbank)
14.69.05.571 (Rabobank, Bergen)

Il parroco, dabita nel rettorato Durante la settimana normalemente vengono celebrate le Messe e hanno luogo altre celebrazioni.

Domenica 9.30 ore Santa Messa
Venerdì 19.00 ore Santa Messa (capella a destra)

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.