Nieuws

Met uw parochie op Bisdombedevaart naar Assisi in 2018!
Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te gaan. Ook voor uw geloofsgemeenschap is het een impuls die zal bijdragen aan een grote verbondenheid onder elkaar, ons bisdom en met de wereldkerk. Maar natuurlijk ook een manier voor een persoonlijke ontmoeting met God.
 
De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis en een vliegreis. De busreis is van 28 april tot met 6 mei 2018. De vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018. Tijdens de bedevaart zal er een aantal gezamenlijke vieringen zijn. Voor jongeren en tieners is er een apart programma. Ook voor jonge gezinnen is er een specifiek aanbod. Iedereen is welkom, van jong tot oud, kerkelijk of minder kerkelijk betrokken.
 
Voor deze bedevaart zoekt het bisdom enthousiaste ambassadeurs die de bedevaart in de eigen parochie willen promoten. Als ambassadeur bent u de contactpersoon voor het bisdom en voor uw parochie. In september zijn er informatiebijeenkomsten voor ambassadeurs waar het laatste nieuws over de bedevaart zal worden bekendgemaakt, zoals het programma en praktische reisinformatie.
 
Voor de bedevaart zijn ook reisleiders en gidsen nodig. Kennis over Assisi en ervaring als reisleider is niet direct vereist. Vooraf krijgen reisleiders en gidsen een training, waarbij ze van alle informatie worden voorzien. Opgeven kan via onderstaande contactgegevens,
 
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op een reis tussen tijd en eeuwigheid die u en uw parochie niet snel zullen vergeten!

Wilt u in uw parochie ambassadeur zijn voor deze bedevaart of ziet u een rol als reisleider of gids wel zitten? Meld u aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor vragen over de bedevaart kunt u ook op dit adres terecht of bellen met de projectleider Lyanne Blonk via: 023-5112636. Meer info vindt u op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of www.facebook.com/bisdombedevaart.

 
Dankbetuiging:

Uw warme belangstelling na het overlijden van Pastoor C.H.Th. H. Wanna heeft ons diep geraakt
en enorm goed gedaan. Wij willen u oprecht danken voor alle blijken van medeleven!
 
Familie Wanna                                                Nelly Vossen
Neven en nichten


wanna2
In memoriam C.H.Th.H. Wanna
1 april 1942 – 6 juni 2017
 
Een gedreven herder moest ons verlaten
 

Pastoor Caspar Hendrik Theodorus Hyacinthus Wanna is niet meer onder ons. Op 6 juni is hij vredig ingeslapen. Daar ging een lange periode van ongemakken, kwalen en pijnen aan vooraf, waarbij ook ziekenhuisopnames geen uitzondering waren. Wij wensen hem nu veel Vrede en Rust bij Onze Heer.

Wij danken pastoor Wanna voor al het goede dat hij tijdens zijn leven en de lange periode als pastoor van de Petrus en Paulusparochie voor ons heeft gedaan. Hij heeft altijd een tomeloze inzet getoond voor het geestelijk welzijn van de mensen in zijn kerk en door zijn rubriek Allerhande in het parochieblad Kakoliet hield hij iedereen op de hoogte van het wel en wee in de parochiegemeenschap.

Ruim dertig jaar is pastoor Wanna betrokken geweest bij onze parochie. In die tijd heeft hij in de kerk veel veranderingen meegemaakt. Zoals hij het zelf ooit verwoordde: “Van een massakerk zijn we tot een keuzekerk gekomen”. Die vernieuwingen hebben veel van zijn krachten gevergd. Toch bleef hij zich inzetten om van onze parochie een levende kerkgemeenschap van mensen te maken. Zijn preken waren vaak inspirerend en overtuigend, en hielpen zijn toehoorders om Gods plan beter te begrijpen.

Pastoor Wanna werd op 1 april 1942 geboren in Alkmaar, midden in de Tweede Wereldoorlog. Ondanks die oorlog kende hij een vrij onbezorgde jeugd, waarin buitenspelen, kerk en later school het leven bepaalden. Met de vrede kwam er ook weer ruimte voor vakanties. Niet ver weg, maar een paar kilometer verderop in Egmond, een plaats die altijd een belangrijke rol in zijn leven is blijven spelen.

Al in zijn tienerjaren tekende zich zijn toekomst af: pastoor Wanna bezocht het klein seminarie Hageveld in Heemstede, waarna het groot seminarie in Warmond volgde en een theologiestudie in Amsterdam. Studeren in het vrijgevochten Amsterdam van de roerige jaren zestig, het bracht hem niet van de wijs, en op 28 juni 1969 werd hij tot priester gewijd. Zijn talent om te inspireren bleek vervolgens al snel in diverse functies. Hoogkarspel mocht hem als kapelaan verwelkomen en later Tuitjenhorn. Als aalmoezenier stond hij de soldaten in het leger bij en de bewoners van de verpleeghuizen Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert kregen in hem een kundig geestelijk leidsman.

Midden jaren tachtig koos pastoor Wanna voor een terugkeer in het parochiepastoraat. Het werd Bergen, de plaats waar hij vanaf 1 juli 1985 liefst 31 jaar actief zou blijven. Pastoor Wanna werd een echte ‘Bergenees’ dankzij zijn ambt in de Petrus en Paulusparochie. Daar bleef het echter niet bij. Na vijf jaar nam hij ook het pastoraat van de H. Joannes de Doperparochie in Schoorl op zijn schouders. En die schouders konden nog meer dragen. Pastoor Wanna werd in 2003 ook nog deken van Alkmaar, in een periode waarin de kerk zich door reorganisaties moest aanpassen aan de nieuwe tijd. Als dank voor zijn inzet werd hij door de bisschop in 2006 benoemd tot erekanunnik van het bisdom Haarlem.

Naarmate de jaren verstreken, ging de last op zijn schouders zwaarder drukken; niet vreemd als je bedenkt dat hij in 2009 al veertig jaar priester was. Aan dit heuglijke feit werd in juni van dat jaar in de Petrus en Paulusparochie vanzelfsprekend uitgebreid aandacht besteed. Een feest verdeeld over twee zondagen werd werkelijk een hoogtepunt, met veel inzet van onze parochianen. Een heel mooi versierde kerk, prachtige koren en een blije pastoor met een grootse receptie en een toespraak van de burgemeester. Echt een zeer waardige viering met collega pastores en oud pastores.

Op 30 juli 2012 nam pastoor Wanna tenslotte officieel afscheid van zijn parochiewerk in Bergen. ‘Officieel’, want in de praktijk ging hij nog geregeld voor in de H. Eucharistievieringen in Bergen en Schoorl. Dit was héél belangrijk voor hem, zelfs zo belangrijk dat hij er mee doorging tot zijn gezondheid het gewoon niet langer toeliet.

Al in november 2016 was die gezondheid zover afgenomen dat pastoor Wanna werd bediend. Nog even keerden zijn krachten terug, maar nu is een goede herder toch heengegaan. In grote dankbaarheid kijken wij terug op de vele jaren dat pastoor Wanna van grote betekenis is geweest voor de katholieke gemeenschap van Bergen, Schoorl en Alkmaar.

Namens de Parochiegemeenschap Bergen. 
Vertrek mevr. Dekker parochiesecretariaat.
Ada Dekker heeft te kennen gegeven dat zij per 1 juni haar werkzaamheden voor onze parochie op het parochiesecretariaat zal neerleggen. Dit vanwege drukte elders en extra werkzaamheden rond het veebedrijf van haar echtgenoot. Ada werkte sinds  1 januari 2016 voor onze parochie op het secretariaat op de maandag en dinsdagochtend. Uiteraard respecteren en begrijpen wij haar beslissing en bedanken haar voor haar inzet.  

Binnenkort zullen wij op zoek gaan naar een vervanger (ster) voor mevrouw Dekker en een sollicitatieprocedure opstarten. Houd u ons parochieblad even in de gaten. Voorlopig worden haar werkzaamheden waargenomen door Rosa Stoop en Anette Borst.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur.
 
 
peterpaulaangepast
 
Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus
Op Donderdag 29 juni vieren wij het Hoogfeest van de patroonheiligen van onze kerk. Komt u op deze dag om 19.00 uur ook de Eucharistieviering met ons vieren? 
Zaterdag 17 juni om 16.30 uur Eerste H. Communie en H. Vormsel Viering Europese School
Op zaterdag 17 juni zullen een groot aantal kinderen van de Europese School van Bergen hun Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel ontvangen in onze kerk van hulpbisschop Mgr. Hendriks. Pater Ruben zal meecelebreren. Tijdens deze feestelijke viering zal de Engelse taal worden gesproken. U bent allen van harte welkom.

Zondag 28 mei Stille Omgang van Bergen.
Zondag  28 mei, de zondag voor Pinksteren, lopen we weer de traditionele Stille Omgang van Bergen, vertrek 6.00 uur vanaf de Ruïnekerk. We hopen dat de trouwe lopers weer aanwezig zijn, maar vooral dat er velen zich bij ons aansluiten.
 
 
wandelen3
 
In 1422 heeft zich in Bergen een wonder voorgedaan. Een ciborie (kelk) met gewijde hosties uit de kerk van Petten was door toedoen van de Sint-Elizabethsvloed van 1421 aangespoeld bij Zanegeest, een buurtschap ten oosten van Bergen. In het volgend jaar, omstreeks Pinksteren, was het zeewater, waarmee de hosties doorweekt waren geweest, veranderd in een stof met een kleur als van geronnen bloed.

De faam van het mirakel zorgde ervoor dat Bergen spoedig een bekend bedevaartsoord werd. Na de reformatie bleef de bedevaart tot in de 18e eeuw in stand via een stille devotie. In de 20e eeuw herleefde de verering op een voornamelijk lokaal niveau. De zondag voor Pinksteren wordt een officiële omgang gehouden die via de huidige Russenweg, Kerkedijk en de Kapellaan voert naar de plek waar de hosties zijn gevonden en waar korte tijd na het wonder een kleine kapel werd gebouwd.  (bron: Meertens Instituut / Frits David Zeiler)
 
 
Zondag 16 april, na afloop van de Eucharistieviering
Paaseieren zoeken in de pastorietuin!!
Alle kinderen uit Bergen, Schoorl en Groet t/m 10 jaar mogen komen zoeken.

Verzamelen achterin de kerk, we beginnen met zoeken rond 11.00 uur
Er zijn twee gouden eieren verstopt, wie er daar eentje van vindt
ontvangt een extra cadeautje, komen jullie ook?
 
Er zijn geen kosten aan verbonden en voor je (groot)ouders
staat er koffie/thee klaar achterin de kerk.

eierenzoeken


Bedevaart naar BANNEUX
Banneux,  een prachtige naam voor een bijzondere plek in de Belgische Ardennen.
In 1933 is Maria daar verschenen aan de kleine Mariëtte Beco met de opdracht om bij de ontstane bron een kapel te laten bouwen en dat was het begin van een bijzonder bedevaartoord.

Het triduüm duurt vijf dagen van vrijdag tot en met dinsdag. Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.  Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.
Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en wel weer bij de opstapplaats te brengen. De kosten bedragen € 275,--.  
Data: 19 t/m 23 mei en 25 t/m 29 augustus 2017. Voor meer informatie en inschrijven  kunt u contact opnemen met Eva Onderwater tel. 0297-222208.

Uitnodiging!
 
palmpasens
Alle kinderen van de basisscholen in Bergen, Schoorl en Groet willen wij hierbij van harte uitnodigen om op woensdag 5 april a.s. om 14.00 uur een Palmpasenstok te komen versieren in de Nieuwe Beuk in Bergen als voorbereiding op Pasen. De Nieuwe Beuk kun je vinden achter de Petrus en Pauluskerk, Dorpsstraat 20 in Bergen. De middag duurt tot ongeveer 16.30 uur.
 
Om het voor alle ouders mogelijk te maken om hun kind hieraan te laten deelnemen zijn er GEEN kosten aan deze kindermiddag verbonden.
 
Als je (groot)ouders dit leuk vinden mogen zij je ook helpen bij het versieren. Alle versieringen en ook de Palmpasenstokken zijn aanwezig, je ouders mogen uiteraard ook zelf wat versieringen meegeven. Als je je van te voren opgeeft weet je zeker dat er een Palmpasenstok voor je klaarstaat.  Opgeven voor deze middag kan per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of u kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur even bellen met het parochiesecretariaat: telnr. 072-58125 53.

Op zondag 9 april is het Palmzondag, dan is er om 9.30 uur een Palmzondagviering in onze kerk. Je mag dan je Palmpasenstok meenemen naar de kerk en in optocht samen met alle andere kinderen door de kerk lopen zodat iedereen deze goed kan zien. Na afloop van de viering mag je je Palmpasenstok weggeven aan bijvoorbeeld je opa of oma of iemand die je kent die ziek of eenzaam is. Zorg dat je tijdig aanwezig bent want dan bevestigen we voorafgaand aan de viering nog even een broodhaantje en een Palmtakje aan je Palmpasenstok. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. Kom jij ook? Je bent van harte welkom.

  avondvandemartelaren
Op de avond van de Martelaren wordt stilgestaan bij de mensen die in het afgelopen jaar hun geloof in Christus met de dood moesten bekopen.

Zo zal dit jaar worden stilgestaan bij de moord, tijdens de Mis, op de Franse priester Jacques Hamel. Deze moord kwam wel heel erg dichtbij. Frankrijk is niet ver weg. Ook de moord op 4 zusters van Moeder Teresa in Jemen was even gruwelijk en verwerpelijk. Ook zal worden gesproken over de martelaren die niet in het nieuws komen. We noemen hier zuster Clara Agano uit Congo en de parochianen van de H. Marcus kathedraal in Caïro. Wij blijven hun verhalen vertellen, opdat wij ze niet vergeten.

De Christenvervolging is heel actueel en ook erg dichtbij. We kunnen niet net doen of er niets aan de hand zou zijn, wereldwijd en in ons eigen land. De avond van de Martelaren wordt gehouden op vrijdag 7 april in de Sint Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73 te Amsterdam (tegenover het Centraal Station) Vanwege grote belangstelling horen wij graag of u komt. Vul daarom de bon in die achterin in onze Petrus en Pauluskerk op de tafels ligt of vul het formulier in op de volgende website:  www.kerkinnood.nl/martelaren

Om 18.30 uur is de Eucharistieviering. Verbonden met het Lijden van Onze Heer Jezus Christus bidden we samen de Kruisweg.  Bij het voorlezen van de getuigenissen van martelaren kunnen de aanwezigen een kaars aansteken. De avond wordt begeleid met gepaste muziek en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Laten wij bij dit prachtige initiatief van ‘Kerk in Nood’ (Oostpriesterhulp) proberen aanwezig te zijn, biddend, luisterend en door onze aanwezigheid getuigend van ons geloof.

Zondag 2 april: Conferentie Zr. Guadalupe over Aleppo in Heiloo
Zuster Guadalupe van de Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará (hier beter bekend als de Blauwe Zusters) zal op zondag 2 april 2017 een conferentie geven over Aleppo. Zij heeft gedurende de oorlogsjaren in Aleppo gewoond en vertelt over het leven daar, en dan met name van de christenen, voorafgaande en gedurende de oorlogsjaren in Syrië.

Voordat zij naar Syrië ging, verbleef zuster Guadalupe al twaalf jaar in het Midden-Oosten. Haar verhaal is zeer indruk­wekkend en geeft informatie over de situatie ter plaatse die in de media normaal gesproken niet of nauwelijks aan bod komt.


Z
uster Guadalupe Rodrigo zal haar verhaal in het Spaans vertellen; er wordt gezorgd voor vertaling in het Engels en/of het Nederlands.  Voor meer informatie over deze conferentie kunt u de volgende website:  http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=2671&t=Conferentie+Zr+Guadalupe+over+Aleppo

Maand maart = Jozefmaand
De gehele maand maart vereerd de RK-Kerk  Sint Jozef en viert op 20 maart zijn Hoogfeest.
Deze Joodse timmerman uit Galilea, Jozef, zoon van Jacob, was de man van
Maria en de pleegvader van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk.  U kunt gedurende de maand maart een Noveenkaars van Jozef branden, deze zijn verkrijgbaar via het pastoraal centrum en staan in de maand maart ook achterin de kerk op de tafels (€ 5,00 per stuk).

 
Verkrijgbaar via onze parochie: het boekje “Vasten 40 dagen inspiratie”

vasten2
Veertigdagentijd, een tijd van op weg gaan en zijn. De veertigdagentijd roept ons op tot omkeer, door vasten en naastenliefde. Soepmaaltijden in Schoorl geen doel maar een middel tot ontmoeting en solidariteit.
Maar hoe geef je verder gestalte aan de vastentijd? Het boekje "Vasten, 40 dagen inspiratie" wilt u daarbij helpen. Achter in de kerk en op het secretariaat kunt u de
boekjes vinden. In de winkel te koop voor € 5,95 bij ons voor € 2,50.

Uitgeverij Adveniat zegt er zelf over; Je kunt vasten op de manier die bij jou past. Dit boekje wil je hierbij inspireren, veertig dagen lang, op weg naar PasenBrief Nederlandse bisschoppen
De Nederlandse bisschoppen hebben een brief geschreven over de komende verkiezingen, ter uwer informatie hierbij een link naar deze brief. U kunt de brief ook terugvinden achterin de kerk op de tafels.
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2017/Brief_NL-bisschoppen_stemoproep.pdf
 

fatimaOLV van Fatima in Heiloo
Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 maart zal de officiële replica van het beeld van OLV van Fatima, welke deze maanden in het Aartsbisdom pelgrimeert, op het heiligdom OLV ter Nood zijn.

Dit beeld is één van de 10 wereldwijd bestaande replica’s die in het kader van ‘100 jaar verschijningen van Fatima’ de wereld over reizen.

Programma:
Bedevaartkapel dagelijks geopend van 9-17u en 19-21u
Rozenkransgebed 11.30u (dagelijks) en 19u (wo en vr)
H. Mis 12u (dagelijks) en 19u (donderdag)

Donderdag en zaterdag in H. Mis toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria  Komt allen bidden bij dit speciaal gezegende beeld! Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 9, Heiloo telnr.  072-5051288, www.olvternood.nl

 
Kerkbalans: Mijn kerk verbindt
ACTIE KERKBALANS 21 januari – 5 februari 2017
kerkbalans61
Mijn kerk verbindt. Dat is in 2017 het centrale thema van de Actie Kerkbalans. Wij hopen dat u vooral dit jaar onze parochie wilt steunen. Ook onze parochie heeft te kampen met een afname van het aantal kerkbezoeken, zodat ook de opbrengsten van de collecte afnemen, u heeft vast wel gemerkt dat bijvoorbeeld de opbrengst van de kerstcollecte dit jaar weer lager was dan die van voorgaande jaren. Ook de onderhoudskosten voor de kerk zijn hoog, en we willen toch allemaal graag in een warme kerk zitten?! Steun onze parochie met een gift tijdens de actie kerkbalans. Samen zijn wij Kerk, jongeren, jonge gezinnen, ouderen, mensen van alle leeftijden vinden steun en inspiratie in het geloof. Mijn kerk verbindt, laten wij er dan ook samen voor zorgen dat onze parochie de financiële middelen blijft houden zodat wij samen in onze kerk ons geloof kunnen blijven beleven.

Graag uw financiële steun kerkbalans 2017 overmaken op banknummer
NL86ABNA0468821643 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH
 
of Girorekening NL94INGB0000 618061 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH

Vergeet u niet uw IBAN nummer in te vullen.

Uiteraard mag u ook uw bijdrage afgeven op het Pastoraal Centrum. Op werkdagen geopend van 9.00 t/m 12.00 uur. Eind van deze maand ontvangt u bij de Kakoliet de folder van de actie Kerkbalans, van harte bij u aanbevolen. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belastingen. Wij hebben uw geldelijke bijdrage hard nodig .Dank voor uw gift aan onze Petrus & Pauluskerk !


Kerkbalans kleurplaat voor de kinderen
kleuren43Alle kinderen t/m 12 jaar mogen t/m 28 februari de kleurplaat van actie kerkbalans inleveren op het parochiesecretariaat.De kleurplaat kunt u vinden achterin de kerk op de tafels en in de kakoliet. Als beloning mogen de kinderen een leuk cadeautje uitzoeken (wij hebben o.a. cadeautjes van Frozen en Cars klaarliggen voor de kinderen). Groot)ouders mogen de kleurplaat ook komen inleveren namens de kinderen. Het secretariaat is geopend op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
 
De kleurplaat kunt u ook hier downloaden en vervolgens uitprinten.
Kleurplaat Actie Kerkbalans 2017
 
  
 
 Terugblik op de afgelopen kerstvieringen
kerkkerst2016
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers en medewerkers bedanken voor hun geweldige inzet om de afgelopen kerstvieringen weer tot een geslaagd kerstFEEST te maken. De bloemenpracht was schitterend, met dank aan de familie Bierman, de schenkers van de bloemen. 
 
De kerststal stond er weer fraai bij evenals de heerlijk geurende kerstbomen. Ook de koren hebben met veel overgave gezongen, het Chantous koor en Re-member uit Schoorl. Het gelegenheidskoor jong en oud tijdens de kinderviering was uniek en niet te vergeten ons eigen Benedictus koor op 1e kerstdag.

Vlak voor kerst was er ook een optreden van de Bergens harmonie in onze kerk. Dit vergde ook de nodige medewerking van onze vrijwilligers om alles weer op zijn plaats terug te zetten voor de kerstvieringen. Vol lof ook voor de schoonmaakploeg, tuinploeg, kosters en acolieten etc. en natuurlijk ook voor de mensen van het secretariaat waar het werkelijk spitsuur was om alle misboekjes en kerstkakoliet op tijd klaar te hebben.

Nogmaals een ieder die dit kerstfeest in onze kerk heeft mogelijk gemaakt onze oprechte dank.
Pastor Anton Overmars en pastor Jeroen de Wit 
dank voor de inspirerende kerstoverwegingen. 
De nieuwjaarsreceptie in de vernieuwde Nieuwe Beuk was een succes, veel aanwezigen die elkaar de beste wensen kwamen wensen voor het komende jaar.

Namens het parochiebestuur van de Petrus en Pauluskerk.
Jos Nooij

 

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.