Nieuws 2016

Kerstvieringen in de Petrus en Pauluskerk:
 
Kerstavond
 
Zaterdag 24 december om 17.00 uur: Kerstgezinsviering met het Familiekoor en kerstspel

Zaterdag 24 december om 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. ritmisch koor Chantous.

Z
aterdag 24 december om 21.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. ritmisch koor Re-member.
 
Eerste Kerstdag
Zondag 25 december, 1ste Kerstdag, om 10.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. het Benedictuskoor.

Zondag 25 december, 1ste Kerstdag, om 15.00 uur: Kindjewiegen, de kerk is open vanaf 14.30 uur. 

Op maandag 26 december, tweede Kerstdag, is er geen viering in onze kerk.
 
 
 
advent4Zondag 18 december, om 15.00 uur concert Bergens Harmonie m.m.v. het koor van Kranenburgh.
U bent op zondag 18 december weer van harte welkom in onze kerk om alvast in de kerststemming te komen. Bergens Harmonie zal prachtige kerstliederen spelen en het koor van Kranenburgh zal samen met hen optreden.  Het wordt een Kerst Zing-Inn, waarbij u van harte bent uitgenodigd om mee te zingen. Toegang is gratis. Zorg wel dat u tijdig aanwezig bent dan bent u zeker van een plaatsje.

Zondag 20 november om 16.00 uur lezing Jimmy Nelson in onze kerk,
aansluitend veiling van enkele expositiedoeken

Ter afsluiting van de expositie 'Before They Pass Away' op de Sparrenlaan in Bergen geeft de wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson zondag 20 november om 16.00 uur (inloop vanaf 15.00 uur) in de Petrus en Pauluskerk een lezing over zijn werk en foto's. De Petrus en Pauluskerk ligt aan de Dorpsstraat 20 in Bergen, er is parkeergelegenheid op het kerkterrein.

Jimmy is niet alleen fotograaf, hij is ook uitgeroepen tot een van de beste sprekers van TEDTALK wereldwijd.Kaarten à 15 euro zijn aan de zaal verkrijgbaar. Aansluitend worden enkele expositiedoeken geveild onder leiding van Bernard van Welsenes. De opbrengst gaat naar de Jimmy Nelson Foundation. Voor meer informatie bezoekt u www.jimmynelsonfoundation.com

Zing jij ook mee met je vader, moeder, tante, oom, opa en/of oma in het familiekoor
om 17.00 uur met Kerstmis
?

Repetities zijn in de Nieuwe Beuk op:
Vrijdagavond 2 december van 19.00 - 20.00 uur

Vrijdagavond 9 december van 19.00 - 20.00 uur
Vrijdagavond 16 december van 19.00 – 20.00 uur
Vrijdagavond 23 december generale repetitie van 19.00 - 20.00 uur.

De Nieuwe Beuk is gelegen achter de Petrus en Pauluskerk, dorpsstraat 20, in Bergen.
Guda Kager speelt op het keyboard en Walter Proot is de dirigent van het koor. Zaterdag 24 december om 17.00 uur verzorgt het familiekoor de zang tijdens de viering, iedereen is van harte welkom om mee te zingen.  Probeer wel zoveel mogelijk repetities bij te wonen.
 
sinterklaasposter2
 
 
lanotte2Mannenkwintet La Notte concerteert op zondag 30 oktober om 16.00 uur in onze kerk
Het vocaal mannenkwintet La Notte, opgericht in 1989, ontleent zijn naam (‘de nacht’) aan het rijke repertoire van de 19e-eeuwse romantiek, een periode waarin nacht en maan frequent werden bezongen en het vocaal mannen kwartet tot grote bloei kwam.

Dichters als Goethe, Schiller, Mathison en anderen leverden teksten die door componisten als Schubert en Mendelssohn op muziek werden gezet. Ook La Notte heeft veel van deze liederen op het repertoire. La Notte treedt op bij gelegenheden van zeer uiteenlopende aard en verleent met regelmaat zijn medewerking aan concertseries. Het repertoire is in de loop der jaren zeer uitgebreid geworden.
Zondag 30 oktober van 16.00 t/m ongeveer 17.00 uur kunt u genieten van dit kwintet in onze kerk.


NIEUWS UIT DE PAROCHIE


Beste parochianen,

Afgelopen zaterdagavond en zondagmorgen 10 en 11 september heb ik in Schoorl en Bergen mijn laatste heilige Missen als kapelaan van u gevierd. Ik zal af en toe nog wel eens (terug)komen, maar dit zal veel minder frequent zijn. De bisschop heeft mij een nieuwe benoeming gegeven als rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Zoals u waarschijnlijk weet was ik al sinds 1 januari rector van het seminarie wat ook sinds begin van dit jaar in Heiloo gevestigd is, en nu heeft de bisschop mij dus deze andere taak erbij gegeven.

Op zich mooi om nu op één plek te kunnen werken, dat vond ik in het afgelopen jaar best wel lastig; en rector zijn van het heiligdom en het seminarie is een hele mooie taak, maar ik vind het ook jammer om de parochies Bergen en Schoorl achter te laten; ik ben echt met plezier bij u geweest en ik heb veel hele fijne contacten opgebouwd.

Waar ik heel blij mee bent is dat u een priester terug krijgt, pastor Overmars, wanneer u dit leest heeft u waarschijnlijk net de H. Mis met hem gevierd op de zondagmorgen. Ik hoop dat we elkaar nog weer eens mogen treffen, dan wel in Bergen of Schoorl, dan wel op het heiligdom in Heiloo. Veel zegen,
Uw ‘oude’ kapelaan, Jeroen


Beste parochianen, 

Vorige week heeft kapelaan Jeroen de Wit afscheid genomen van u als parochianen van Bergen en Schoorl. Vandaag kom ik, pastor Anton Overmars, in uw midden als zijn opvolger.
Het is een paar weken geleden dat bisschop Punt mij gevraagd heeft kapelaan Jeroen de Wit op te volgen in Bergen en Schoorl. Afgelopen maandag was de kennismaking met het parochiebestuur en dit weekend zal ik voor het eerst voorgaan in de viering van de Eucharistie. Voor de parochies ben ik benoemd voor 60% van mijn tijd en zal samen met pater Ruben Quisver pastor in uw midden zijn.

De bisschop heeft mij voor de andere helft van mijn tijd benoemd voor het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Daar ben ik vooral actief als biechtvader voor het sacrament van boete en verzoening. 
In september 2001 heb ik de priesterwijding ontvangen en ben ik vanaf mijn wijding actief geweest als parochiepastor in verschillende parochies waarvan 10 jaar in combinatie met een aanstelling als justitiepastor in de gevangenis. Vanaf 2011 ben ik pastor geweest in de parochies van de Egmonden en blijf nu binnen de grenzen van de gemeente Bergen. Momenteel woon ik nog in Egmond Binnen maar zal zo spoedig mogelijk verhuizen naar Bergen of Schoorl.

In het komende parochieblad zal ik mij uitgebreider aan u voorstellen.
De beste kennismaking blijft altijd de persoonlijke kennismaking.
Hartelijke groet en Gods zegen

Pastor Anton Overmars

 
Kunsttiendaagse 2016 van 14 t/m 23 oktober in de HH. Petrus en Pauluskerk
Galerie First Class Art e2016n Galerie de Beeldenstorm zullen tijdens de komende editie van de Kunst10Daagse gezamenlijk een selectie kunstwerken exposeren in de Petrus en Pauluskerk in Bergen.

Het wordt een van de grootste 
kunstpresentaties tijdens deze Kunst10Daagse; ruim 120 m2 ruimte zal worden ingericht met voornamelijk olieverfschilderijen van Georgische kunstenaars, zoals Merab Gagiladze, Alexey Kvaratskheliya, Nugzar Kakhiani, Gia Tskhadaia, David Popiashvili en vele anderen.

De bronzen beelden van Galerie de Beeldenstorm zijn van gerenommeerde Nederlandse en Belgische beeldhouwers, zoals: Jonneke Kodde, Ans Zondag, Anke Birnie, Martin Hogeweg en o.a. Greta van Puyenbroeck. U bent van harte welkom!


Zondag 18 september deurcollecte i.v.m. de Vredesweek
Na afloop van de eucharistieviering zal er op 18 september een deurcollecte worden gehouden i.v.m. de Vredesweek. Het motto van dit jaar is ‘Vrede verbindt’ In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de Vredesweek. 

Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelf-sprekend is. Het is een voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten voor vrede. Bijvoorbeeld door kinderen samen te brengen van alle religieuze achtergronden, jongens én meisjes, en hen lessen in vrede te geven. Deze lessen in vrede bieden een alternatief voor de lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie daar dat verbinding vrede brengt.

Wij leggen ons niet neer bij het idee dat oorlog onvermijdelijk is. Verandering begint altijd bij mensen zoals jij en ik. Mensen zoals jij en ik die hun eigen toekomst willen bepalen en laten zien hoe het anders kan. Tijdens de Vredesweek zoeken we verbinding met elkaar: we geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal. Pax zet zich in om burgers te beschermen tegen oorlogsgeweld. U kunt daaraan bijdragen door uw bijdrage te geven tijdens de deurcollecte op zondag 18 september, bij voorbaat hartelijk dank.

 
Zondag 28 augustus, deurcollecte voor de MIVA
In augustus vindt de jaarlijkse MIVA collecte plaats in de katholieke kerken. MIVA zet ieder jaar een of meer projecten centraal. Het thema van de MIVA collecte:” Elke mens is het waard”. Met de opbrengst van de MIVA-collecte wil men dit jaar pallitatieve zorg geven aan mensen in India. Deze zorg is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. De MIVA wil met het geld graag een ambulance kopen om deze mensen te vervoeren. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folders die achterin de kerk op de tafels liggen. Geef voor dit project tijdens de deurcollecte die na afloop van de viering in onze kerk zal worden gehouden. Of vul een bedrag in op de machtigingskaart die u kunt vinden in de folders achterin de kerk. 

In de folders vindt u naast informatie ook een MIVA zomerpuzzel.  Als u de MIVA steunt met een bijdrage via de machtigings-kaart en deze woordzoeker oplost maakt u kans op een mooi cadeau. Van harte bij u aanbevolen.

VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Wat was het woensdag 3 augustus een fantastische lichtjesavond, na een somber begin van de dag werd het uiteindelijk toch nog prachtig weer. Vele mensen vonden hun weg naar onze kerk om niet alleen de prachtige lichtjes te bewonderen en zelf een kaarsje te branden maar ook om naar het gezang van Marja Dignum te luisteren die in onze kerk een mini concert gaf. Het was werkelijk soms dringen in onze kerk om alles goed te kunnen bekijken en te beluisteren,  een onvergetelijke avond voor velen waarbij ook plaats was voor een persoonlijk stil moment. 

Wij danken hierbij alle vrijwilligers die deze avond hebben mogelijk gemaakt onder de bezielende leiding van André Groen hebben zij maar liefst 1400 lichtjes aangestoken en de volgende ochtend weer alles opgeruimd. Wij hopen dat volgend jaar lichtjesavond weer  net zo’n geslaagde avond zal worden. Met de hulp van zoveel enthousiaste vrijwilligers moet dit toch zeker lukken!

Maandag 15 augustus vierden wij in onze kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
kapelaan Jeroen de Wit, net terug van zijn stage in Amerika, ging voor tijdens de viering waarbij vele mensen aanwezig waren. Wat fijn dat u er allen was om dit feest met ons mee te vieren.

Het Benedictuskoor is weer terug na een welverdiende vakantie. Vanaf zondag 28 augustus verzorgen zij weer 1 x in de 14 dagen de zang in onze kerk. Het koor kan nog wel wat versterking gebruiken, dus schroomt u niet en kom erbij!  Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot mevr. Ida Stam, tel. 072-5814438 of mevr. Anita de Waard, tel. 06-12285278


 
mariejulietteZondag 14 augustus om 16.00 uur, zomerconcert Marie Juliette
Na de succesvolle benefiet zomerconcertenreeks de afgelopen jaren, waarin erg veel mensen zijn komen luisteren naar het jonge zangtalent uit Alkmaar Marie-Juliette, geeft zij ook dit jaar weer een aantal zomerconcerten in Alkmaar & omstreken.  Op 14 augustus geeft zij een concert in de Petrus en Pauluskerk in Bergen. Samen met pianist Rudolf Krabbendam gaat ze haar publiek weer trakteren op prachtige klassieke nummers maar ook op bekende meer eigentijdse nummers. Om iedereen van haar muziek te kunnen laten genieten is het entree voor de concerten van Marie-Juliette weer gratis; de bekende melkbussen staan achterin onze kerk waarin u een gave kunt deponeren, de opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze kerk. U bent allen van harte uitgenodigd om te komen luisteren!
 
 
lichtjesavondbergenswebsiteWoensdag 3 augustus, Lichtjesavond, 
met om 21.00 uur mini-concert Marja Dignum
In de Petrus en Pauluskerk zal door een groep enthousiaste vrijwilligers rond de 1400 lichtjes worden geplaatst zodat u weer kunt genieten van een prachtig door waxinelichtjes verlichte kerk. 

Het is op deze traditionele lichtjesavond tevens mogelijk voor bezoekers om een kaarsje te branden in de kerk.
Sopraan Marja Dignum zal in onze kerk rond 21.00 uur net als voorgaande jaren prachtige liederen ten gehore brengen. De bekende melkbussen staan achterin onze kerk waarin u een gave kunt deponeren. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van onze kerk.
 
 
 Fotoverslag Feest Patroonheiligen Petrus en Paulus (Bergen)
Johannes de Doper (Schoorl)

 
website12
 
website3
 
website2
 
Voor Danas was het ook feest, hij ontving op deze dag zijn Eerste H. Communie
omdat hij op de dag van de Eerste H. Communie viering ziek was.
 
danas1danas2
 

website5a
 
 
website8
 
website6
 
 
 Na afloop van de Feestelijke Eucharistieviering was er
voor iedereen koffie, thee of limonade met gebak in de Nieuwe Beuk.
 
 
website7

 
 
 
johannespetrus paulus

Zondag
26 juni vieren wij het Hoogfeest van onze patroonheiligen H.H. Petrus en Paulus (Bergen) en H. Joannes de Doper (Schoorl)  in de kerk van Bergen. Om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Benedictuskoor. 

Na afloop koffie en gebak in de Nieuwe Beuk en limonade en iets lekkers voor de kinderen. Daarna gaan we nog even gezellig met elkaar borrelen. Alle parochianen uit Bergen en Schoorl zijn van harte welkom om dit feest met ons mee te vieren.

Mini-concert van 15.00 tot 16.00 uur
’s Middags kunt u genieten van 15.00 tot 16.00 uur van een prachtig orgelconcert als eerbetoon aan Ger Duijves. Koorleden uit Bergen en Schoorl zullen de zang verzorgen. Komt allen, toegang is gratis.


 
 Sacramentsdag, zondag 29 mei: Feest van de Eerste Heilige Communie
Danas ontving wegens ziekte zijn Eerste H. Communie op 26 juni

EHC
Orla, Jaime, Annabel en Joyce
  
danas2
Danas 
 
Foto impressie ochtend van Barmhartigheid, 10 mei 2016
 
IMG-20160510-WA0001
 
IMG-20160510-WA0000
 
IMG-20160510-WA0004
  
 
 
 vrouweZondag 22 mei 2016, nationale gebeds- en ontmoetings dag in de RAI. Ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren

Zondag 22 mei, een week na Pinksteren, willen we samenkomen om Maria te eren als de Vrouwe van alle Volkeren. Na enige jaren samengekomen te zijn in de Beurs van Berlage, in 2014 in de Basiliek van de H. Nicolaas, en na vorig jaar een bedevaart gemaakt te hebben naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo, komen we dit jaar samen in een zaal van de welbekende RAI, voor een nationale gebeds- en ontmoetingsdag.

Na het Rozenkransgebed begint de dag met een Pontificale H. Eucharistieviering gecelebreerd door Mgr. dr. J.M. Punt, met als concelebranten Mgr. Ramon C. Arguelles, bisschop van het bisdom Lipa in de Filipijnen en al eerder bijzondere gast bij de gebedsdagen, en Mgr. Oliver Dashe Doeme, bisschop van het bisdom Maiduguri in Nigeria.

Deze laatste zal tijdens het tweede deel van de middag het woord tot ons richten, en vertellen over zijn ervaringen in het land dat te kampen heeft met organisaties als Boko Haram, en de bijzondere rol die Maria daarin vervult.

Ook dr. Mark Miravalle, professor in de theologie en Mariologie aan de Franciscaanse universiteit van Steubenville zal weer aanwezig zijn, en ons vertellen over de verspreiding van de verering van de Vrouwe van alle Volkeren in de VS, en over de rol van Maria als “Moeder van Barmhartigheid”.

Bidden wij de Heer Jezus Christus om zijn Geest te zenden, zoals Maria ons gevraagd heeft.

Iedereen is van harte uitgenodigd om zondag 22 mei 2016 naar de RAI te komen!

Tevens maken we u attent op de vele gebedsdagen die over de gehele wereld plaatsvinden, onder andere op zaterdag 21 mei 2016 in Düsseldorf waar weer enkele duizenden mensen worden verwacht. Meer informatie daarover kunt u hier vinden.


Week van de Missionaris, Pinksterdeurcollecte op 15 mei in onze kerk
Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door geloof en naastenliefde geven zij zekerheden op om het leed van anderen te verzachten. Hierbij hebben zij onze hulp hard nodig. Steun de WNM,  laat uw solidariteit blijken tijdens de jaarlijkse Pinksteractie die dit jaar loopt van 7 t/m 15 mei. U kunt een gift geven tijdens de deurcollecte in onze kerk met Pinksteren na afloop van de viering in onze kerk.

Radio Maria: Radioretraite ter voorbereiding op Pinksteren
In de week voorafgaand aan Pinksteren biedt Radio Maria u de mogelijkheid om u goed voor te bereiden op dit feest. Mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond geeft een radioretraite met de titel ‘De Heilige Geest in het leven van de christen’. Daarnaast zijn er nog 2 andere lezingen te volgen. Luister op onderstaande website de lezingen van de radioretraite terug.
 
 
 
faustina
 
 
Dinsdag 10 mei, om 9.30 uur: Ochtend van de Barmhartigheid
In het kader van het jaar van de Barmhartigheid is er een speciale viering in onze kerk. Heel bijzonder is dat deze morgen relieken van de Heilige zuster Faustina, de apostel van de Barmhartigheid, in onze kerk aanwezig zullen zijn. Aanvang 9.30 uur, rozenhoedje en litanie in Barmhartigheid, aansluitend Heilige Mis en aanbidding met gelegenheid tot persoonlijke biecht, tot ca. 11.30 uur.
Ziekentriduüm 2016
Gezocht worden mensen die zich willen inzetten voor het mee-organiseren van het jaarlijkse Ziekentriduüm naar Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in de eerste week van juli. Ook dit jaar is het weer mogelijk, dat een groep mensen een of meer dagen deel kan nemen aan deze driedaagse bezinnings- en gebedsdagen. 

Misschien kunt u als enthousiaste bezoeker of vrijwilliger van het Ziekentriduüm bij uw familie, vrienden, kennissen en buren eens vragen om extra hulp, want alleen met genoeg vrijwilligers kan het Ziekentriduüm ook in 2016 weer worden georganiseerd. Voor inlichtingen kunt u terecht op het secretariaat van het Pastoraal Centrum van de kerk, geopend op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur.

Wilt u deelnemen aan het Ziekentriduüm?

Op dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli aanstaande wordt er weer een driedaags ziekentriduüm gehouden in O.L.V. ter Nood in Heiloo.  U kunt zich vóór 22 mei aanmelden op het Pastoraal Centrum in Bergen, op werkdagen bereikbaar van 9.00 t/m 12.00 uur tel. 072 - 5812553. Langskomen mag natuurlijk ook. Aanmeldingen na deze dag worden niet meer toegevoegd daar wij voor 1 juni de lijst met deelnemers moeten doorgeven aan Heiloo en het inschrijfgeld aan hen moeten voldoen.

U kunt zich opgeven voor één of meerdere dagen. De onkosten zijn: € 5, -- per dag,  u betaalt dit bedrag bij aanmelding. Voor die € 5,-- ontvangt u op die dag koffie en thee, een prima lunch en een tekst/programmaboekje. 

Ook is het mogelijk, dat er vervoer naar en van Heiloo voor u door vrijwilligers wordt geregeld. U wordt dan opgehaald rond 8.30 uur en na afloop om ongeveer 15.30 uur weer naar huis gebracht. Voor deelnemers met een rollator of een rolstoel hoeft er geen belemmering van deelname te zijn. Er zijn ook rolstoelbussen aanwezig en de chauffeurs helpen u graag met alles.

Zondag 24 april deurcollecte voor Oekraïne, n.a.v. oproep van de paus.
Paus Franciscus heeft parochies wereldwijd opgeroepen om zondag 24 april aanstaande te collecteren voor slachtoffers en gedupeerden van de oorlog in Oekraïne. De Nederlandse Bisschoppen geven gehoor aan deze oproep en vragen de parochies op deze zondag een deurcollecte te houden voor dit doel.

Paus Franciscus deed zijn oproep tijdens het Angelus op het Sint-Pietersplein op 3 april jongstleden, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid: ‘Op deze dag, die als het ware het hart is van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, gaan mijn gedachten naar alle volkeren die het meest nood hebben aan verzoening en vrede. In het bijzonder denk ik, hier in Europa, aan het drama van hen die de gevolgen ondergaan van het geweld in Oekraïne: zij die achterblijven in de gebieden verwoest door het geweld dat al vele duizenden doden heeft geëist en zij – meer dan een miljoen – die gedwongen werden weg te trekken uit de moeilijke situatie die blijft duren. Het gaat vooral om bejaarden en kinderen. Ik ben niet alleen in gedachten en met mijn gebed bij hen. Ik heb de noodzaak ervaren voor hen humanitaire hulp op te zetten’, aldus de paus. (Vertaling citaat RKdocumenten.nl). 


‘De bisschoppen begrijpen dat Oekraïne gevoelig ligt in onze Nederlandse samenleving’, zegt kardinaal Eijk. ‘De ramp met de MH17 ligt nog vers in ons geheugen en recent was er het referendum met de argumenten voor en tegen een verdrag met Oekraïne. Op dit moment vraagt paus Franciscus echter aandacht voor de concrete noodsituatie waarin veel Oekraïners leven, en die weinig aandacht krijgt in de media. Het voortdurende geweld in Oekraïne kent vele slachtoffers. Zij hebben hulp nodig en het zijn de Oekraïense Kerken die dit met nadruk onder de aandacht van paus Franciscus hebben gebracht. We vragen de gelovigen in Nederland dan ook om gul bij te dragen aan deze deurcollecte en te bidden voor de slachtoffers en voor vrede in dit geteisterde land.’

De opbrengst van de deurcollecte zal worden overgemaakt aan de Heilige Stoel en zal door Paus Franciscus worden bestemd voor humanitaire hulp aan de slachtoffers, van harte bij u aanbevolen. 

Roepingenzondag, 17 april 2016roepingenzondag
Voor parochies is Roepingenzondag een uitgelezen dag om biddend bij het Jaar van Barmhartigheid aan te sluiten en uitdrukking te geven aan het verlangen naar roepingen tot het priesterschap, diakenambt én het religieuze leven.

“De Kerk is het huis van barmhartigheid en de bodem waar roepingen wortelen, groeien en vrucht dragen.” In zijn jaarlijkse boodschap bij gelegenheid van roepingenzondag richt paus Franciscus dit jaar zijn blik op het belang van de gemeenschap als het om roepingen gaat.

Iedere christelijke roeping, zo zegt paus Franciscus, komt voort uit het Volk van God en is een gave van Gods barmhartigheid. Een roeping is dus geen puur individuele aangelegenheid. Sterker nog, roeping en gemeenschap horen bij elkaar. Het is weliswaar God zelf die roept, maar zijn roepstem wordt bemiddeld door de gemeenschap. Is een roeping onderkend, dan is de gemeenschap nog steeds nodig om de roeping te laten groeien en tot wasdom te laten komen.

Na afloop van de Eucharistieviering op Roepingenzondag zal er een deurcollecte worden gehouden om priesters dichtbij en ver weg te ondersteunen, van harte bij u aanbevolen!


Sam's Kledingactie, Cordaid Mensen in Nood, inleveren woensdag 13 april
Op  woensdag 13 april van 8.00 uur tot 12.00 uur,bij de Petrus en Pauluskerk Dorpsstraat 20 De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood.
 
 
Wereldjongerendagen 2016
De Wereldjongerendagen (WJD): Het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. Ook in de zomer van 2016 worden er weer miljoenen jongeren vanuit de hele wereld verwacht, deze keer in Krakau/ Polen, en ook paus Franciscus is daarbij aanwezig. Jong bisdom Haarlem-Amsterdam is er ditjaar ook bij en nodigt je uit om van 20 juli t/m 2 augustus 2016 mee te gaan met de reis Dare2share! Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil je meer hier over weten kom dan vrijdagavond 8 april naar de informatie avond in de Josephkerk in Alkmaar (aanvang 19.30u, Nassaulaan 2).  Aanmelden hoeft niet, maar mag wel: kapelaan Jeroen email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bel: 06-40125490.


Viering Maria Boodschap: Maandag 4 april om 19.00 uur
Maandag 4 april vieren we het feest van de Aankondiging van de Heer, (Maria Boodschap). 
Komt  u ook om 19.00 uur deze viering in onze kerk bijwonen?

 paaseierenwebsite
  
Fotoimpressie:  woensdag 16 maart: Palmpasenstokken versieren voor Palmzondag
 
palmpasenversieren6
 
 palmpasenversieren5
  
 
Woensdag 16 maart, van 15.00 t/m 17.00 uur: Palmpasenstokken versieren
Alle kinderen van de basisscholen in Bergen, Groet en Schoorl zijn van harte welkom om op woensdag 16 maart om 15.00 uur Palmpasenstokken te maken/versieren als voorbereiding op Pasen. Komen jullie ook? Er zijn geen kosten aan verbonden.

Je bent van harte welkom in de Nieuwe Beuk gelegen achter de Petrus en Paulus kerk aan de dorpsstraat 20 in Bergen. Alle versieringen en lekkernijen zijn aanwezig, u mag uiteraard ook zelf wat meegeven. De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur. Als je je van te voren opgeeft weet je zeker dat er een Palmpasenstok voor je klaarstaat.

Palmpasenviering op zondag 20 maart om 9.30 uur
Neem je Palmpasenstok mee naar de kerk, wees tijdig aanwezig zodat wij er nog een broodhaantje en een Palmtakje op kunnen bevestigen. Loop samen met andere kinderen in optocht door de kerk met je Palmpasenstok. Je mag je Palmpasenstok na afloop van de viering weggeven aan bijvoorbeeld je opa of oma of iemand die ziek is. Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen met het pastoraal centrum op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur, telefoon 072-5812553. Emailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Palmzondagactiviteit voor jongeren vanaf 16 jaar
Op Palmzondag, zondag 20 maart, organiseert het jongerenplatform van ons bisdom een gezellige activiteit waar alle jongeren vanaf 16 jaar van harte voor zijn uitgenodigd! De dag zal beginnen om 10.00 uur in de Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem. Daarna zal er een gezellig en afwisselend programma plaatsvinden. Alle jongeren zijn welkom! Meer informatie en aanmelden kan via http://www.jongekerk.nl


Zondag 13 maart bijeenkomst Wake up!!! together (regionale 16+ groep)
 
wakeupVanaf 16 jaar ben je van harte welkom op onze supergezellige bijeenkomsten. De volgende keer is zondagmiddag 13 maart, inloop met brunchbuffet vanaf 12.00 uur. Marety van den Mosselaar laat ons op een creatieve manier delen in haar bijzondere ervaringen met (oudere mensen). Kosten €10,00 dat is inc.l brunch, koffie/thee, hapje en drankje. De middag eindigt om 17.30 uur. Aanmelding bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Locatie: Jongerenzolder, Julianaklooster Heiloo.
 
 
 
 
Vastenactie 2016
vastenaktie2013aangepast

Vasten maakt je solidair met hen die de keuze niet hebben, omdat het er voor hen eenvoudigweg niet is. Solidair zijn betekent samen doen. Dit jaar staat tijdens de vastenactie het land Oeganda centraal. De opbrengst zal dit jaar worden gebruikt om mensen daar te helpen in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Hen twee geiten schenken of een os, boeren onderrichten in landbouwtechnieken en een ploeg schenken, dit zijn dingen die met uw hulp gerealiseerd kunnen worden.  Achterin onze kerk staan de bekende melkbussen waar u uw gave in kunt deponeren. Bij voorbaat hartelijk dan voor uw gave.


Gratis soepmaaltijden, schuif ook aan tafel van 18.00 tot 19.00 uur in Schoorl of Groet
soep23
Traditioneel in de weken voor Pasen worden op verschillende locaties in Schoorl en Groet gratis soepmaaltijden aangeboden. Iedereen is welkom, jong en oud. De organiserende leden van de Oecumenische Werkgroep Schoorl, Groet, Camperduin zoeken nog helpende handen bij de bereiding van de soepen en klaarzetten van tafels en stoelen.

 
Woensdag 18 februari is de soepmaaltijd in de Witte Huisjes aan Kerkbrink 18 in Groet. Woensdag 25 februari is iedereen welkom in het grandcafé De Sanderij aan de Heereweg in Schoorl. Woensdag 3 maart is men welkom in Dopersduin aan Oorsprongweg 3 in Schoorl en woensdag 10 maart in Hoogduinen aan Heereweg 169 in Schoorl. De laatste soepmaaltijd is woensdag 17 maart in de consistorie achter in de protestantse kerk aan Duinweg 5.

De soepmaaltijden duren van 18.00 tot 19.00 uur en zijn gratis. Een vrijblijvende bijdrage is echter welkom en gaat naar het ‘Vrijplaatsenfonds’ van Dopersduin in Schoorl; een fonds bestemd voor mensen die hun verblijf in Dopersduin niet of niet volledig zelf kunnen betalen.

Opgeven voor de soepmaaltijden kan bij Ela Hulshoff-Voorn, Middenweijdt 23, 1871 VH Schoorl, tel tel. 072-5091481 of 06-52177684, Hans Kersten, 072-5092524, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Marja Dignum, 072 -5095290, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , ds. Lettie Oosterhof, 072-7439450, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Anne de Jong: 072-509 2998, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bericht van het Parochiebestuur

Beste mede-parochianen,
 

Pastorale aanwezigheid
Voor Bergen en Schoorl is kapelaan Jeroen de Wit zoals bekend de eerst aanspreekbare priester. De kapelaan volgt sinds enige jaren een parttime vervolgstudie op theologisch gebied en zal daarnaast binnenkort priesterstudenten te Heiloo gaan begeleiden. Dit is voor het parochiebestuur reden geweest naar de Bisschop en onze pastoor-administrator Franklin Brigitha onze zorg uit te spreken over de beschikbare pastorale aanwezigheid in Bergen en Schoorl. Het is uiteraard belangrijk dat de pastorale zorg op peil blijft. Het verheugt ons u daarom te kunnen laten weten dat er een oplossing is gevonden in de persoon van pater Ruben. Pater Ruben is sinds enige maanden in Alkmaar woonachtig en is naast zijn pastorale taken in Alkmaar ook parttime beschikbaar om in Bergen en Schoorl te ondersteunen. Pater Ruben komt uit Argentinië en heeft in meerdere landen, o.a. in Afrika gewoond, en spreekt zeer veel talen; momenteel is hij bezig zich snel het Nederlands machtig te maken.

Parochie-secretariaat - een wisseling van de wacht!
Het Pastoraal Centrum vervult een essentiële rol in onze parochie. Naast de puur administratieve taken worden er veel praktische zaken geregeld en in goede banen geleid. Ook in de afgelopen drukke december-maand is andermaal de belangrijke ondersteunende rol van het pastoraal centrum gebleken. Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat het parochie-secretariaat professioneel bemenst is. Eén van de medewerkers, Marian Feld, is inmiddels met pensioen gegaan. Marian heeft meer dan 20 jaar in het Pastoraal Centrum gewerkt. Haar deskundigheid en bereidheid altijd een stapje extra te doen sieren haar. Gelukkig blijft zij beschikbaar als vrijwilliger voor de Kakoliet en de actie Kerkbalans, dus een echt afscheid is er niet.

Marian is opgevolgd door Ada Dekker. Ada woont in Bergen en beschikt over de juiste achtergrond voor medewerker parochie-secretariaat. Wij wensen Ada veel succes. Zij vormt nu samen met Claudia, die inmiddels ook al vele jaren actief is binnen het parochiesecretariaat, het nieuwe team. 

Koren
Het afgelopen jaar zien we een toenemende uitwisseling van de koren tussen Bergen en Schoorl. 
Tijdens de Kerstvieringen hebben de koren vol overgave gezongen. We hebben kunnen genieten van de koren Chantous en Re-member uit Schoorl. Het gelegenheidskoor jong&oud tijdens de kinderviering was uniek en niet te vergeten ons eigen Benedictuskoor op Eerste Kerstdag. Op deze manier kunnen de kerken van Schoorl en Bergen elkaar ondersteunen. Komend jaar zal een uitwisseling van de koren naar verwachting meer gaan voorkomen op bepaalde vaste weekenden. 

Bouwplan appartementen
In de afgelopen jaren hebben wij u geregeld geïnformeerd over het bouwplan om een appartementengebouw te realiseren in de pastorietuin. Wij voelen ons gesterkt door de positieve reacties, ondermeer ook tijdens de speciale parochie-avonden aan het begin van de planvorming.
Het moge duidelijk zijn dat het een ‘taai’ traject is, en blijven u daarom doorlopend informeren.
De ontwikkeling van het plan vindt in nauw overleg met het bouwbureau van het Bisdom plaats.
 Wat is ook al weer de reden voor de beoogde bouw? De ontkerkelijking is ook aan Bergen niet voorbij gegaan met als gevolg dalende inkomsten voor de parochie. Dit maakt de financiële basis voor de pastorale zorg en het onderhoud van de Petrus&Pauluskerk steeds zwakker. 

Onze kerk is niet alleen voor katholieken maar ook voor het dorp een beeldbepalend gebouw op een prominente plek in het centrum van Bergen. Wij willen de kerk en pastorale zorg graag blijvend behouden; dit kost nu eenmaal geld. Het plan houdt het volgende in:
 
- bouw van voornamelijk huurwoningen om met de huurinkomsten een blijvende financieringsbron voor het onderhoud van de kerk te realiseren;

- de pastorietuin wordt een toegankelijke ruimte waarin het voor eenieder goed toeven is. 

Inmiddels heeft de gemeente en haar adviescommissies als welstand en monumentenzorg zich positief uitgesproken. In de kerk is in november j.l. een informatiebijeenkomst geweest waar zeer veel belangstellenden aanwezig waren. Ook daar waren er met name positieve reacties.

De publicaties in de pers zullen u niet ontgaan zijn. De gemeenteraad heeft inmiddels een informatieve bijeenkomst gehouden op 14 januari.

Het streven is uiteraard zo snel mogelijk met de bouw te beginnen, maar de eerlijkheid gebiedt dat het nog niet zover is. Mocht u vragen hebben of anderszins behoefte hebben aan een toelichting, schroomt u niet daarvan het pastoraal centrum in kennis te stellen. 

Herinrichting kerk in Schoorl
Ook de publicaties in de pers over de verbouw van de kerk van onze zuster-parochie in Schoorl zult u waarschijnlijk gelezen hebben. Binnen Schoorl gelden dezelfde financiële overwegingen als in Bergen. De kerk van Schoorl zal daarom verkleind worden en de vrijgekomen ruimte zal worden omgevormd tot een praktijkruimte voor zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten, die daarvoor huur aan de parochie Schoorl gaan betalen. De verwachting is dat binnen een paar maanden met de verbouwing begonnen zal worden.

Met vriendelijke groeten,
Het Parochiebestuur

 

  kleuren43

ACTIE KERKBALANS KLEURPLAAT 2016
Lever de kleurplaat in en ontvang een leuk cadeautje!

Ook voor de kinderen (t/m 12 jaar) willen we dit jaar weer wat extra’s doen tijdens de actie Kerkbalans. Achterin de kerk op de tafels liggen de speciale Kerkbalans kleurplaten die u kunt meenemen voor uw (klein)kinderen. Alle kinderen die de kleurplaat inleveren voor zondag 21 februari bij het pastoraal centrum mogen een cadeautje uitzoeken als beloning, ouders of grootouders mogen de kleurplaat ook namens hun (klein)kind inleveren.

Het pastoraal centrum is geopend op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur. De kleurplaten zullen we uiteraard ophangen achterin de kerk op het prikbord zodat de pastores en iedereen die de kerk bezoekt ze kunnen bewonderen. Dus pak je kleurpotloden, stiften en knutselspulletjes en maak er iets moois van!  
 

 kerkbalans61

Wat is Kerkbalans
“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bid mijn kerk. 
Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” Jasper (24)

Mijn kerk…..
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.


We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten.  Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. We halen miljoenen op, doordat leden en vrijwilligers goed samenwerken. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.


Laat de kerk een baken zijn in uw leven ,een middelpunt van bezinning en rust in uw hart. De Rooms Katholieke kerk staat open voor alle mensen. Graag uw financiële steun kerkbalans 2016 overmaken op banknummer NL86ABNA0468821643 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH of  Girorekening NL94INGB0000 618061  t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH Vergeet u niet het exacte IBAN nummer in te vullen. Uiteraard mag u ook uw bijdrage afgeven op het Pastoraal Centrum. Op werkdagen geopend van 9.00 t/m 12.00 uur.

Deze maand ontvangt u thuis de folder van de actie Kerkbalans, van harte bij u aanbevolen. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belastingen. Wij hebben uw geldelijke bijdrage hard nodig. Dank voor uw gift aan onze Petrus & Pauluskerk !


Parkeervergunningen Gemeente Bergen.
Een bijzondere vergunning die geldig is op zondagen van 10.00 – 12.30 uur,  kunt u verkrijgen bij het Pastoraal Centrum, geopend van ma. t/m vr. 9.00 - 12.00 uur. Indien ons parkeerterrein vol is, of u wilt om andere redenen graag aan de dorpsstraat parkeren tijdens de vieringen op zondag dan kunt u met deze vergunning gratis parkeren in de parkeervakken aan de dorpsstraat. Let op, deze verguning is enkel te gebruiken op zondag tijdens de aangegeven uren en niet op andere dagen en tijden.
  

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.