Nieuws 2014

Kerstwerkboeken voor de kinderen
Zoals ieder jaar hebben wij weer een Kerstwerkboek gemaakt voor de kinderen van de basisscholen in Bergen maar dit jaar hebben wij ook voor de kinderen van Schoorl dit werkboek beschikbaar gesteld. Heeft uw kind het Kerstwerkboek niet via school ontvangen? Achterin de kerk op de tafels liggen een aantal exemplaren om mee naar huis te nemen ter voorbereiding op Kerstmis. Er staan verhalen puzzels, spelletjes en recepten in. Van harte bij u aanbevolen.
 
Kerstvieringen in onze kerk:
U vindt alle vieringen in onze kerk op de pagina VIERINGEN en op de HOMEPAGE van onze website. Uiteraard kunt u deze ook terugvinden in de Petrus en Pauluspost en in de Kakoliet.

 
ChristManger2
Donderdag 25 december om 15.00 uur: Kindjewiegen
Op donderdag 25 december, Eerste Kerstdag, is er ’s middags om 15.00 uur Kindje wiegen: speciaal voor alle kinderen, papa en mama’s, opa en oma’s! Kapelaan Jeroen de Wit zal jullie verwelkomen. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Wil je het Kerstkindje Jezus een cadeautje of iets moois geven? Maak dan een tekening voor Hem of kleur de kleurplaat in die je achterin de kerk op de tafels kunt vinden. Neem deze mee voor Hem. Een liedje zingen of muziek maken voor het Kerstkindje mag natuurlijk ook. Tot dan!
 
Download hier een mooie kleurplaat die je kunt uitprinten en inkleuren, neem deze mee voor Jezus om in de stal te leggen? Kerstkleurplaat voor de kinderen

Zondag 21 december, Kerstconcert
De Bergense Harmonie en Het Eerste Schoorls Gemengd Mannenkoor
Wilt u alvast in de kerstsfeer komen: kom dan op zondag 21 december luisteren naar De Bergense Harmonie en Het Eerste Schoorls Gemengd Mannenkoor. Zij geven een gezamenlijk Kerstconcert in onze kerk. De aanvang is 15.00 uur. Het is vrij entree. U bent van harte welkom!

D
oe jij ook mee met het Kerstspel tijdens de Kerstgezinsviering op 24 december???
In een klein groepje hebben we reeds de voorbereiding gedaan voor de opzet van de Kerstviering voor kleuters/ kinderen op woensdag 24 december hier in de Petrus en Pauluskerk om 17.00 uur. In deze Kerstviering is ook een leuk Kerstspel verwerkt. Op woensdag 10 december zouden we hier graag voor willen oefenen om 15.00 uur in de Nieuwe Beuk (achter de Petrus en Pauluskerk). Graag nodigen wij hierbij alle kinderen hiervoor uit. Ik wil nog niet te veel verklappen, maar er zitten hele leuke rollen bij. Zowel met tekst als zonder tekst. Graag tot komende woensdag!
kapelaan Jeroen

 

Tijdens Adventsperiode verkoop kaarten en
dichtbundel voor Arme Kant van Bergen.

Graag willen wij u er op attent maken dat gedurende de Adventsperiode een dichtbundel verkrijgbaar is geschreven door Elly Molenkamp tevens heeft zij ansichtkaarten gemaakt. De opbrengst van de verkoop van de kaarten en dichtbundel is bestemd voor de arme kant van Bergen. 
Elly is vertegenwoordigster van de arme kant van Bergen. Dit is een stichting die een financiële ondersteuning biedt voor mensen binnen de gemeente Bergen die een extraatje heel goed kunnen gebruiken.

Elly heeft haar alledaagse zielenroerselen beschreven in dit boekje. Ook heeft ze kerst- en felicitatiekaarten gemaakt. Op haar 92ste wil zij toch graag haar steentje nog bijdragen. Deze stichting ligt haar na aan het hart. 
Het boekje kost 10 euro, de kaarten twee euro per stuk. Tijdens de Adventsperiode kunt u achterin onze kerk na afloop van de vieringen het boekje en/of kaarten kopen. U steunt hiermee een zeer goed doel, van harte bij u aanbevolen!!

 
 
Zingen in projectkoor tijdens de Gezinsviering op Kerstavond in de Petrus en Pauluskerk
Op kerstavond, woensdag 24 december, om 17.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk een Gezinsviering speciaal voor alle kinderen en hun groot(ouders) waarin het kerstverhaal op voor kinderen begrijpelijke manier verteld zal worden. Een projectkoor, dat uit drie generaties zal bestaan, zal de zang verzorgen tijdens deze viering.

Zing jij ook mee in dit koor met Kerstmis? Dit mag samen met je vader en moeder en/of opa en oma. Iedereen die van zingen houdt mag meezingen! We gaan uit van 4 repetities vooraf van 16.00 tot 17.00 uur in de Nieuwe Beuk, gelegen achter de Petrus en Pauluskerk, Dorpsstraat 20, in Bergen. De repetitiedata zijn op: zaterdag 29 november, zaterdag 13 december, zaterdag 20 december en dinsdag 23 december. Wil je meezingen probeer dan zoveel mogelijk repetities bij te wonen zodat we er met zijn allen een mooie kerstviering van kunnen maken. Voor meer informatie kun je bellen met: Guda Kager: 06 5108 5102 of Walter Proot: 072 58 94 810.

Bericht namens het parochiebestuur:

Beste mede-parochianen,

S
amenwerking met Schoorl
Enige maanden geleden hebben wij toegelicht hoe onze parochies te Bergen en Schoorl na een zorgvuldig stappenplan met elkaar een samenwerking zijn aangegaan. Deze samenwerking is vorm gegeven in een z.g. personele unie, dat wil zeggen één parochiebestuur zowel voor Bergen als Schoorl.

In de praktijk spelen heel veel activiteiten op lokaal niveau. Daarom willen wij u informeren dat er locatieraden in Bergen resp. Schoorl opgericht zijn om de plaatselijke zaken in goede banen te leiden, samen met de vrijwilligers. Namelijk zonder de vele vrijwilligers kunnen we als geloofsgemeenschap niet blijven bestaan. Door het parochiebestuur zijn de volgende personen in de locatieraden benoemd:

• Bergen: Jos Nooij *), Loekie van der Lee *),  Henk Feld en kapelaan Jeroen de Wit.
• Schoorl: Hans Kersten  *), Wim Kraakman *),  Loes Meereboer, Marian Blom, Jan Apeldoorn en kapelaan Jeroen de Wit.

*) tevens lid van het parochiebestuur 

Vieringen 2015
In dit jaar is als uitvloeisel van de samenwerking een aantal keer sprake geweest van een uitwisseling van koren tussen Bergen en Schoorl. Volgend jaar zal dit naar verwachting meer gaan voorkomen op bepaalde vaste weekenden. De precieze momenten en frequentie zijn nu nog niet bekend. Zo worden op de weg van verdergaande samenwerking weer vervolgstappen ingeslagen.

Financieel
Ons wordt regelmatig gevraagd of en in welke mate er sprake is van een financiële vermenging tussen Bergen en Schoorl. Immers de financiële middelen zijn van oudsher afkomstig uit elk van de dorpen met als doel om de lokale gemeenschap te dienen. Wij kunnen u melden dat er geen sprake is van een financiële vermenging. Namelijk de beide parochies zijn een zelfstandige (juridische) entiteit. Echter het is onduidelijk hoe het beleid van het Bisdom ten aanzien van verdere vormen van samenwerking tussen parochies zich gaat ontwikkelen. Bij fusies tussen parochies is in beginsel wel sprake van vermenging van financiële middelen. Daarom hebben wij voor onze parochies in goed overleg met het Bisdom een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat bij een eventuele toekomstige fusie de financiële middelen toch apart blijven, tenzij op basis van unanimiteit te zijner tijd anders besloten zou worden.

Studie
Voor Bergen en Schoorl is kapelaan Jeroen de Wit inmiddels sinds ruim een jaar de eerst aanspreekbare priester. De kapelaan gaat binnenkort voor enige jaren parttime een vervolgstudie oppakken. Dit zal ca. 1/3-deel van diens beschikbare tijd gaan vergen. Dit heeft overigens geen consequenties voor de vieringen, maar wel voor de aandacht die aan de pastorale zorg en catechese gegeven kan worden. Wij als parochiebestuur vinden het belangrijk dat de pastorale zorg op peil blijft en zijn daarom met pastoor Franklin Brigitha in overleg om een passende oplossing te zoeken.

Wij wensen u allen een gezegende Adventsperiode. 

M
et vriendelijke groet,
Het parochiebestuur


 

Kunst10daagse

Tijdens de Kunst10daagse is onze kerk de gastheer geweest voor een tentoonstelling van kunstenaars afkomstig uit de hele wereld. Wij menen dat de tentoonstelling geholpen heeft om een brug te slaan, c.q. de brug te versterken, tussen kerk en samenleving. 
Wij zijn bijzonder geïnteresseerd te mogen vernemen hoe u de tentoonstelling ervaren heeft. Wij nodigen u van harte uit uw reactie kenbaar te maken; dit kan bij het pastoraal centrum, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 
Kerkbanken beschikbaar 
Inmiddels al weer enige tijd geleden zijn achter in de kerk een aantal kerkbanken verwijderd om meer gelegenheid te creëren voor een plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor tentoonstellingen e.d.. De kerkbanken zijn opgeslagen op een plek (in Bergen) welke voor andere doeleinden gebruikt zal gaan worden.

De banken zijn daarom beschikbaar om overgenomen te worden. Wij willen als eerste parochianen daarvoor de mogelijkheid geven alvorens derden ingeschakeld gaan worden. De prijs bedraagt  € 150,00 per bank, de lengte is ca 7 meter.
 

De banken zullen verkocht worden op basis van tijdstip van binnenkomst van uw melding. Overigens geldt dat het transport van de bank door uzelf geregeld dient te worden. Contante betaling voorafgaand aan het transport.
 
 
 
Gezinsviering Sint Maarten, 9 november 2014

sintmaarten2014a

De viering stond in het teken van Sint Maarten. Het thema was "Houd je lampje brandend" zoals op de slinger met letters te lezen was. Een zestiental kinderen hadden deze letters versierd tijdens de kindermiddag, gehouden op woensdag 5 november. De sliert met letters werd in de kerk opgehangen zodat deze de zin "Houd je lampje brandend" vormde. Op de foto ziet u Kapelaan Jeroen de Wit die tijdens de viering van 9 november met een aantal kinderen het evangelie van de dag bespreekt, over de bruidsmeisjes met hun olielampjes, houd je lampje brandend, wees waakzaam.

 

Data voor in uw agenda:

Woensdag 12 november informatieavond  Rome reis. 
In de Josephkerk, Nassaulaan 2, in Alkmaar bent u op 12 november om 19.30 uur van harte welkom om een informatieavond over de reis naar Rome bij te wonen die vanuit het Bisdom wordt georganiseerd.

CaFE2
Op vrijdagavond 14 en 21 november, aanvang  20.00 uur, kunt u nog de laatste twee CaFE avonden bijwonen. U bent van harte welkom in de Nieuwe Beuk, de koffie staat klaar.

 

Verslag kindermiddag Sint Maarten
Afgelopen woensdag (5 november) was het gezellig druk in de Nieuwe Beuk tijdens de kindermiddag die in het teken stond van Sint Maarten en als thema had “Houd je lampje brandend”. De kinderen hebben o.a. samen gezongen en geknutseld. Kapelaan Jeroen de Wit vertelde over Sint Maarten en over de bruidsmeisjes met hun olielampjes.

sintm1      sintm2

Zondag 9 november om 9.30 uur kunt u de gezinsviering bijwonen en in de kerk het resultaat van het knutselen bewonderen. Een zestiental kinderen hebben tijdens de kindermiddag heel goed hun best gedaan. Zij hebben kleurige letters versierd en het resultaat is er naar: een mooie slinger hangt nu voor het altaar waarop het thema van de viering is te lezen:“Houd je lampje brandend”.

Alle kinderen van de basisschool mogen ook dit jaar op 9 november weer in optocht door de kerk lopen met hun lampion. Na afloop van de viering ontvangen zij een traktatie. Een gelegenheidskoor van (groot)ouders en kinderen zal de viering opluisteren

  

sintermaarten34Woensdagmiddag 5 november om 15.00 uur: kinderproject Sint Maarten in de Nieuwe Beuk. 
Op woensdagmiddag 5 november om 15.00 uur zal er een themamiddag worden gehouden voor alle kinderen van de basisschool. Deze keer staat de middag in het teken van Sint Maarten. Het thema is: houd je lampje brandend.

Kapelaan Jeroen de Wit wil jullie graag wat over Sint Maarten vertellen. Wie was deze heilige, waarom gaan we op 11 november langs de deuren met onze lampion en waarom krijgen we dan wat lekkers? Verder gaan we knutselen en samen bekende Sint Maarten liedjes zingen zodat we die op zondag 9 november kunnen zingen in de kerk.


Op zondag 9 november om 9.30 uur zal er een gezinsviering worden gehouden in onze kerk in het teken van Sint Maarten
.
 
Alle kinderen mogen ook dit jaar weer in optocht door de kerk lopen met hun lampion, dus mis het niet! Na afloop van de viering ontvangen alle kinderen een traktatie. Een gelegenheidskoor van (groot)ouders en kinderen zal de viering opluisteren. Wilt u meezingen, u bent van harte welkom! Er is slechts één repetitie voorafgaand aan de viering tijdens de themamiddag op 5 november, de liederen zijn eenvoudig mee te zingen. 

 

Oproep: gezocht pianist m/v voor in de Marke
Iedere eerste donderdag van de maand vieren we de Eucharistie in de Marke. Tijdens de viering zingen wij liederen. Helaas zonder begeleiding, wat het samen zingen een stuk lastiger maakt. Het zou erg fijn zijn als er een pianist bereid zou zijn om te spelen tijdens de H. Mis in de Marke. Bent u in de gelegenheid om de ouderen wat muzikale ondersteuning te geven, neemt u dan even contact op met het pastoraal centrum, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur via telnr. 072-58 125 53. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  Namens de ouderen alvast heel hartelijk dank.

 

Kunst10daagse: Kunstbolwerk Global Village in de Petrus en Paulus Kerk
Global Village strijkt tijdens de Bergense Kunst10daagse neer in de Petrus en Paulus Kerk. Dit mondiale platform brengt naast een bijzondere internationale hedendaagse kunsttentoonstelling diverse live performances en muziekoptredens. Global Village biedt plek aan opkomende hedendaagse kunstenaars uit de hele wereld.  Uit ontmoetingen tussen kunstenaars ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingen. Hierdoor is dit wereldwijde podium voor veel kunstenaars het startpunt van een grensverleggende carrière. 

Op veelal bijzondere locaties zoekt Global Village de balans tussen toegankelijke en meer conceptuele kunst. Hierdoor kan zowel de leek als de kunstkenner in contact komen met verschillende vormen van hedendaagse kunst: van video, installaties en fotografie tot traditionelere vormen als sculpturen en schilderijen. Global Village is dagelijks geopend van 18 t/m  26 oktober van 12.00 tot 18.00 uur. 

 
Veiling Kinderkunstwerken Kunst10daagse Bergen, 24 oktober in Petrus en Pauluskerk
Stichting Kunst10daagse is een boeiende samenwerking aangegaan met basisscholen in Bergen. Professionele kunstenaars, die exposeren tijdens de Kunst10daagse, begeleiden de leerlingen bij het maken van hun eigen kunst. Deze werken zijn tien dagen te zien bij supermarkt Deen en worden geveild voor het goede doel. 

Jos Apeldoorn, Erik Prins, Eric Winder,  Katja Hoogeboom, Jerome Bech, Lieke Zwijsen,  Ron Moret, Ad Groot, Pauline Bakker en Roland van den Heuvel zijn bekende kunstenaars in Bergen en daarbuiten. Zij reageerden zeer enthousiast op het kinderkunstproject 'De Nieuwe Bergense School'. Afgelopen vrijdag werd op de Adriaan Roland Holstschool het startsein gegeven. Jos Apeldoorn en Lieke Zwijsen namen de kinderen mee in hun creatieve wereld.  De werken van de kinderen komen van 19 t/m  26 oktober in Deen supermarkt aan het Plein te hangen.

Op vrijdag 24 oktober om 16.00 uur begint de veiling in de Petrus en Pauluskerk. Veilingmeester Bernard van Welsenes veilt de kunstwerken van de Bergense kinderen, maar ook die van zes kinderen uit Ghana. De opbrengsten gaan naar Mariëtte's Child Care. Deze stichting is in 2004 opgericht door de Castricumse Marjo van Dijck, de drijvende kracht achter de stichting die zorgdraagt voor de financiële steun van kindertehuis 'Hanukkah' in Ghana, dat door haar dochter Mariëtte en schoonzoon Moses wordt gerund.  Op woensdag 15 oktober verschijnt er een catalogus van de Kinderkunstveiling in de bijlage over de Kunst10daagse van De Duinstreek die huis-aan-huis wordt verspreid


BERICHT
VOOR DE PAROCHIES VAN BERGEN EN SCHOORL NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR

Beste mede-parochianen,

Zoals u allen weet is in onze Westerse wereld al enkele decennia sprake van een dalende tendens in kerkbezoek en de betrokkenheid bij de Kerk in het algemeen. Daarom heeft de Bisschop enige jaren geleden het initiatief genomen om parochies intensiever met elkaar te laten gaan samenwerken. Hierdoor kan in een krimpende situatie toch de vitaliteit van de geloofsgemeenschap behouden blijven. Deze samenwerking houdt in dat parochies op bestuurlijk niveau met elkaar gaan integreren (de z.g. personele unie) of een fusie aangaan.

Wij hebben u de laatste jaren met enige regelmaat geïnformeerd over de ontwikkelingen voor onze beide parochies. Het lijkt ons goed een korte terugblik te geven om daarna aan te geven waar we nu staan. Parochies zijn ingedeeld in een bepaalde regio. Deze regionale indeling is er met name op geënt de presentie van priesters, diakens en pastoraal werkers in alle parochies te kunnen garanderen en derhalve ook de pastorale taken beter te kunnen invullen. De regio Alkmaar bestaat uit de parochies van Alkmaar Noord, Alkmaar Zuid, Oudorp, Zuid-Schermer, Bergen en recentelijk ook Schoorl; nadat deze parochie is uitgetreden uit de regio Geestmerambacht. Met oog op de mogelijke vormen van samenwerking zijn door onze parochies (Bergen en Schoorl) tot vorig jaar meerdere gesprekken gevoerd binnen de regio’s van Alkmaar resp. (destijds) Geestmerambacht. Wij zijn daarbij uitermate zorgvuldig te werk gegaan, en hebben in overleg met het Bisdom en het dekenaat een goede inventarisatie van de verschillende mogelijkheden gedaan.

U
iteindelijk is vastgesteld dat een verdergaande samenwerking met andere parochies in de regio niet haalbaar is. Wij als Bergen en Schoorl hebben daarom eind vorig jaar de intentie uitgesproken om samen verder te gaan door de wederzijdse parochiebesturen te integreren in één nieuw bestuur, de personele unie. Begin dit jaar zijn er speciale parochie-avonden geweest in Bergen en Schoorl om deze intentie te bespreken. Wij zijn daarna door gegaan met de verdere uitwerking, welke inmiddels is afgerond.

Deze uitwerking heeft er toe geleid dat de beide parochies als zelfstandige (juridische) entiteit blijven bestaan, ook op financieel gebied. Echter er is één parochiebestuur voor beide parochies. Daardoor kunnen de krachten gebundeld worden en van elkaars sterke punten gebruik maken. Graag stellen wij het bestuur van de personele unie aan u voor:

Voorzitter:  pastoor Franklin, tevens administrator van de regio Alkmaar
Vice-voorzitter:             Dick Stoop
Penningmeester/Financiële Zaken: Wim Kraakman
Secretaris:                   Loekie van der Lee
Locatie-coördinator:      Jos Nooij, m.b.t. Bergen
L
ocatie-coördinator:      Hans Kersten, m.b.t. Schoorl

De locatie-coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers welke in Bergen resp. Schoorl actief zijn. Namelijk zonder de vele vrijwilligers kunnen we als geloofsgemeenschap niet blijven bestaan. De locatie-coördinatoren hebben een bijzondere rol om de activiteiten van de vrijwilligers in goede banen te begeleiden. De verdere invulling daarvan met locatieraden in Bergen en Schoorl is onderhanden.
Pastoor Franklin is slechts voor een beperkt deel beschikbaar. Kapelaan Jeroen de Wit is de eerst aanspreekbare priester voor Bergen en Schoorl en zal degene zijn die zich richt op organisatorische zaken op het gebied van liturgie en catechese. Overigens is er in het bestuur sprake van een vacature. Wij zoeken nog versterking met een bestuurslid van Schoorlse signatuur. Degenen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met een van bovengenoemde personen of het parochiesecretariaat.

Kortom, er is inmiddels een nieuwe fase aangebroken. Wij als (nieuw) bestuur gaan enthousiast aan de slag en hopen u, parochiegemeenschappen, zo goed mogelijk van dienst te zijn!
 
met vriendelijke groet,

Het parochiebestuur

 

 

cafeKerk of kroeg?
Kiezen hoeft niet meer nu de Petrus en Pauluskerk met de cursus CaFE 2 start. In de cursus CaFE 2 wordt op 7 avonden ingegaan op het geloof (Catholic Faith Exploration). In het voorjaar is reeds de serie Geloofsgesprekken in de Beuk (CaFE 1) geweest die vooral gericht was op God leren kennen. Nu, in dit tweede deel, wordt meer in gegaan op de kerk. Vragen als: Hebben we de kerk eigenlijk wel nodig en wat betekenen nu precies de sacramenten zullen o.a. aan bod komen. Voorkennis is niet vereist en iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden maar het is wel mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven.  

Opgave is niet verplicht, maar is wel fijn, dit kan bij het secretariaat van de parochie op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur via telefoonnummer 072-5812553, of stuurt u een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De avonden starten op vrijdag 26 september om 20.00 uur in de Nieuwe Beuk, gelegen achter de Petrus en Pauluskerk aan de Dorpsstraat 20. Na eerst een kopje koffie of thee zullen we een korte video bekijken en vervolgens in kleine groepjes hierover uitwisselen. En als het gezellig is kan er gerust een borreltje geschonken worden, het heet immers niet voor niets: CaFE! De data zijn: 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 24 oktober, 31 oktober, 7 november en 14 november. U komt toch ook?!


 

Feest van Kruisverheffing
De Kruisverheffing (Latijn: Exaltatio Sanctae Crucis) is een feest in de liturgie van de Katholieke Kerk. Het feest dat ook bestaat in de Orthodoxe, de Anglicaanse en delen van de Lutherse Kerk, wordt gevierd op 14 september. Hoewel het onbekend is wanneer het feest van Kruisverheffing werd ingesteld, is duidelijk dat de datum van 14 september is gekozen omdat 13 september de wijdingsdag is van de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem. Daags na de herdenking van deze wijding werd steeds het Heilig Kruis vereerd, niet als herinnering aan het lijden van Christus, maar als aanbidding van het Kruis als teken van verlossing van de mensheid. Beeltenissen van het Kruis werden op die dag, letterlijk, omhoog gehouden om ze te tonen aan het volk. Vandaar de naam 'Kruisverheffing'. Een afgeleide van dit ritueel is nog steeds aanwezig in de liturgie van Goede Vrijdag, wanneer de priester het kruis omhoogheft en zingt: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite adoremus! ('Zie het kruishout dat de verlossing van de wereld heeft gebracht! Laat ons aanbidden').

De liturgische kleur van het feest is rood.
In de kloosterregel van Sint Benedictus wordt vastgesteld dat na het feest van de Kruisverheffing de kleine vasten beginnen. Deze vastentijd duurt korter dan de gewone vasten (die duren van Aswoensdag tot Paaszondag). Doordat de Kruisverheffing in de Regel van Benedictus wordt genoemd, gelden de benedictijnen en cisterciënzers als grote promotors van het feest in Europa. Veel kerken die zijn toegewijd aan het Heilig Kruis worden door de benedictijnen bediend.

Onze Lieve Vrouw van Smarten
Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven smarten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van Smarten. Deze dag staat in het teken van het verdriet van Maria, staande onder het Kruis waaraan haar Zoon stierf. Op die dag wordt de bekende hymne Stabat mater gezongen. Het feest van de Zeven Smarten werd oorspronkelijk door de Servieten van Maria ingesteld. In 1688 verleende paus Innocentius XI officiële goedkeuring aan deze gedachtenis, die sindsdien geldt als een van de zogenoemde kleine Mariafeesten.

Paus Benedictus XIII schreef het feest in 1727 voorde gehele Kerk voor. Het werd onder de naam Compassio van O.L. Vrouw gevierd op de vrijdag vóór Passiezondag. Paus Pius VII stelde de datum in 1814 (na zijn bevrijding uit Napoleons gevangenschap) vast op 15 september. Deze datum hangt samen met het feest van Kruisverheffing op de dag ervoor.

 

misdienaarsMini- misdienaarcursus
Wil jij misdienaar (m/v) worden? Maar wat moet je dan doen als misdienaar? Als misdienaar help je de pastoor of de kapelaan tijdens de viering. Heb jij je 1e H. Communie gedaan en wil jij ook graag helpen tijdens de viering?

Op woensdag 17 september in Schoorl, woensdag 24 september in Bergen en woensdag 1 oktober in Schoorl wordt een mini-cursus gegeven om te leren wat je allemaal moet doen. De middagen beginnen om 15.30 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur.

Wil jij misdienaar worden? Geef je dan op bij het secretariaat: telefoon: 072-581 25 53 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan Jeroen


Oproep van Europese bisschoppen aan de VN Veiligheidsraad

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties roept de internationale gemeenschap op om spoedig maatregelen te nemen tegen de gruwelijke daden van geweld tegen christenen en andere religieuze minderheden in Irak. Ze doen dit in een brief aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ondertekend door de voorzitters van alle aangesloten bisschoppenconferenties. Ook de verschillende regeringen in Europa en de Europese Unie ontvangen deze brief met het verzoek zich aan te sluiten bij deze oproep. De Europese bisschoppen hopen dat andere organisaties en instituties op cultureel en religieus gebied zich aansluiten bij hun veroordeling van de schending die in Irak gaande is van het recht op leven, veiligheid en religieuze vrijheid. Het is urgent, schrijven de bisschoppen, dat er concrete humanitaire maatregelen worden getroffen in antwoord op de hopeloze situatie van de Iraakse christenen en andere minderheden. Ze hopen dat ook in deze kwestie de internationale gemeenschap in staat is en bereid om met spoed de hulp te  bieden die voor de vele vluchtelingen nodig is, en er voor zal zorgen dat deze in veiligheid terug kunnen keren naar hun huizen, dorpen en steden.

De Katholieke Kerk in Europa wil haar betrokkenheid tonen met allen die nu leven in angst en verschrikking. De Kerk spant zich in om tekens van solidariteit te stellen door concrete hulp te bieden, hulp die al onderweg is om de getroffen mensen en gezinnen te ondersteunen. De bisschoppen verzekeren de slachtoffers van hun gebeden om vrede en verheffen nu hun stem ten behoeve van deze en alle slachtoffers van oorlog en geweld die lijden en hopen op solidariteit vanuit de rest van de wereld. 
De bisschoppen laten hun stem horen in de dringende oproep aan de Verenigde Naties om te handelen met urgentie.

Hieronder kunt u de brief lezen, deze is in het engels.

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2014/20140812_to_Security_Council_UN.pdf


 
mariaVrijdag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
Maria is onze Moeder in alles, ze is onze Troosteres van nood en pijn, ze is de Moeder van de gelovigen, de Kerk, ze is onze Toevlucht in dankbaarheid en in zorgen, ze is onze Moeder op onze levensweg, van geboorte tot aan de dood, want zij bidt voor ons, nu en in het uur van onze dood. Zij is er altijd voor ons. Elk uur. Iedere dag. Thuis. In de Kerk. In bedevaartsoorden. Overal kunnen wij ons tot haar wenden, onze Moeder. Zij begrijpt ons. Zij troost ons. Zij steunt ons. Zij bemoedigt ons. Maar bovenal, zij wijst ons naar Christus, haar Zoon.

Als wij als Christenen onze blik constant richten op Jezus Christus, Gods Zoon, en met een schuin oog naar Maria kijken, mogen wij eens dat geluk van de tenhemelopneming zelf proeven als ook ons leven bij God tot voltooiing komt. Tot die tijd vragen wij Maria om over ons te waken: Maria, Moeder van God, bidt voor ons.

Wij hopen dat u vrijdagavond 15 augustus de Eucharistie met ons mee wilt vieren, deze begint om 19.00 uur. Of bezoek deze dag de Mariakapel om een lichtje te branden en tot Maria te bidden. Het zou fijn zijn als wij vóór 15 augustus ter opluistering van de Mariakapel een gift van u voor bloemen mogen ontvangen in de daarvoor bestemde bus in de Mariakapel zodat wij dit Hoogfeest op gepaste wijze kunnen vieren.

Woensdag 6 augustus, Lichtjesavond, u bent allen van harte welkom in onze kerk
Met de duizenden jampotjes, kaarsen en lampionnen is Bergen woensdag 6 augustus weer omgetoverd tot sprookjesdorp. Vele bewoners versieren hun tuin of straat op deze traditionele lichtjesavond. Massaal stromen mensen van heinde en verre naar het centrum, dat vanaf 19.00 uur is afgesloten voor auto's, om de feeërieke sfeer en gezelligheid met eigen ogen te aanschouwen.Voor velen is lichtjesavond, dat naar verluidt teruggaat naar het jaar 1926 toen de VVV aan de Bergenaren vroeg hun tuinen voor toeristen te versieren, een avond waar men naar uitkijkt.

lichtjes2

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zullen ook dit jaar weer circa dertienhonderd waxinelichtjes de Petrus & Pauluskerk verfraaien. Brengt u ook een bezoek op lichtjesavond aan onze kerk om de verlichting te bewonderen, en/of voor een stil moment of gebed. Marja Dignum zal tijdens de lichtjesavond in onze kerk een mini concert geven, van 21.00 t/m 22.00 uur, toegang is gratis!

Speciale openingstijden kerk
Onze kerk is momenteel dagelijks zoveel mogelijk geopend vanaf 9.00 uur in de ochtend t/m ongeveer 15.00 uur in de middag voor een stil moment of  gebed en/of om een kaarsje te branden voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegtuigramp in Oekraïne. Treft u de kerk toch gesloten dan is de Mariakapel, gelegen links naast de kerk, altijd dagelijks geopend van 9.00 t/m 17.00 uur voor een bezoek. Ook daar is er gelegenheid om een kaarsje te branden voor de slachtoffers en nabestaanden.

mariakapel1
Afgelopen donderdagavond was onze kerk ook speciaal geopend voor bezoek en gebed. Wij stellen de kerk op d
onderdagavond 31 juli van 19.00 t/m 20.00 uur opnieuw open voor allen die hier behoefte aan hebben. U heeft dan de gelegenheid om een kaarsje te branden en wie dat wil kan tijdens dit uur van gebed  bidden voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegtuigramp en voor vrede. Kapelaan Jeroen de Wit is deze avond aanwezig in de kerk, u bent allen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 t/m 12.00 uur 072
125 53. Een email sturen kan uiteraard ook, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Woord van Bisschop Punt over de vliegtuigramp met vlucht MH17
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/index.php?p=wobi

Uitnodiging Verbonden in Verdriet, een uur van bezinning en gebed vanuit Amersfoort 
De Nederlandse kerken organiseren woensdag 23 juli in de Sint Joriskerk van 19.00 – 20.00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17. Deze vreselijke ramp betekent een groot verlies voor veel Nederlanders. De bijeenkomst Verbonden in verdriet wordt georganiseerd om uitdrukking te geven aan het verdriet en de rouw die we allemaal voelen. De Nederlandse kerken en christelijke omroepen nodigen iedereen uit om deel te nemen aan dit uur van bezinning en gebed: in Amersfoort of via de live-uitzending op Nederland 2. 

In Amersfoort
U bent van harte welkom in en om de Sint Joriskerk in Amersfoort om deze samenkomst bij te wonen, die begint om 19.00 uur. In de kerk is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als de kerk vol is, kunt u op de Hof op twee grote schermen de beelden van de bijeenkomst volgen. Op de Hof is er vanaf 16.00 uur gelegenheid om bloemen neer te leggen bij een speciaal voor dit moment gemaakte bloemencollage.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor het delen van verdriet, om te bidden, om stil zijn, te luisteren en kaarsen aan te steken. Ook klinken er persoonlijke woorden van mensen die passagiers op de vlucht van Malaysia Airlines kenden. Winnares van The Voice Iris Kroes zal een muzikale bijdrage leveren. Sprekers zijn o.a. bisschop Hans van den Hende, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland Arjan Plaisier en Jannie Nijwening, predikant van de Doopsgezinde gemeente in Den Haag. De bijeenkomst is open voor iedereen die zich getroffen voelt door de ramp en voor mensen die willen meeleven met de nabestaanden.

Indien er zoveel belangstelling is dat het plein vol is, moet de toegang helaas geweigerd worden. Overige praktische informatie is te vinden op www.verbondeninverdriet.nl.

Via de televisie
Als u niet in de gelegenheid bent naar Amersfoort te komen of zeker wil zijn dat u de dienst goed kan volgen, dan kunt u de bijeenkomst volgen via Nederland 2.  Verbonden in Verdriet wordt live uitgezonden door EO, IKON, KRO-NCRV, RKK en ZVK van 19.00 tot 20.00 uur. De liturgie van de bijeenkomst is kort voor aanvang van de bijeenkomst te vinden via www.verbondeninverdriet.nl. Op twitter wordt de hashtag #verbonden gebruikt.

Via de radio
De bijeenkomst Verbonden in verdriet wordt ook uitgezonden op Radio 5, van 20.00 tot 21.00 uur in EO Door de Week. 

Donderdagavond 24 juli van 19.00 t/m 20.30 uur is onze kerk extra geopend. De kerk is geopend voor allen die willen bidden voor de slachtoffers en voor de nabestaanden van de vliegramp. Kapelaan Jeroen de Wit is deze avond aanwezig in de kerk.


Kerken herdenken slachtoffers vliegtuigramp Oekraïne

Nederland is in shock na de vliegtuigramp met de gecombineerde KLM/Malaysian Airlines vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Ook in Nederlandse kerken heerst rouw en groot verdriet. In meerdere kerken vinden herdenkingsdiensten plaats.

Op zijn persoonlijke blog liet hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam Jan Hendriks “diep geschokt” te zijn. “Ik wil hiermee mijn medeleven betuigen aan de familieleden van de slachtoffers die nu zo volkomen onverwacht hun dierbaren moeten missen onder deze tragische omstandigheden. In de Eucharistieviering van deze vrijdag (18 juli) zal ik de slachtoffers gedenken en voor hun zielenrust bidden. Voor de vele nabestaanden wil ik bidden om kracht en troost. Ik hoop dat zij in deze vreselijke omstandigheden alle hulp zullen krijgen om dit te kunnen verwerken en een waardig afscheid mogelijk te maken.
Hulpbisschop Mgr. J. Hendriks zal tevens bidden voor de slachtoffers en nabestaanden aanstaande zondag tijdens de Eucharistieviering in de Kathedraal. De viering begint om 10.00 uur.
 
Ook onze parochie heeft met ontzetting  kennisgenomen van de vliegramp in Oekraïne en hebben vandaag de vlag halfstok hangen, tevens is  vanaf vandaag de kerk dagelijks geopend in de ochend en middag vanaf 9.00 uur voor een bezoek of gebed. Wij willen u verzoeken om in de komende dagen de slachtoffers en nabestaanden in uw gebeden te gedenken. Wij leven mee met de nabestaanden en bidden om kracht voor allen die op deze tragische wijze zo'n pijnlijk verlies hebben geleden. Tijdens de Eucharistieviering van vanavond om 19.00 uur en tijdens de viering van aanstaande zondag 20 juli om 9.30 uur zullen wij de slachtoffers en nabestaanden in onze gebeden gedenken. Ook tijdens alle vieringen in juli en augustus zullen wij hen gedenken. Heeft u behoefte aan een gesprek met een priester schroomt u dan niet en neem contact op met het parochiesecretariaat.

Jongerenreis naar Taizé: opnieuw een indrukwekkende ervaring!
Op zaterdag 5 juli vertrokken 23 deelnemers naar Taizé, ook kapelaan Jeroen de Wit maakte deel uit van de groep. Na een reis van 13 uren met weinig slaap kwam het reisgezelschap aan. De week werd qua weer helaas getekend door heel veel regen, maar gelukkig was dat lang niet alles wat Taizé te bieden had.

taize

 

taize2

 

De viering op vrijdagavond was bijzonder. Tijdens en na de viering kon men bidden bij een groot, liggend, iconen kruis met kaarsjes erop. De gedachte is, dat je je eigen zorgen en die van anderen bij het kruis
(bij Jezus) mag neerleggen. In de tussentijd bleven mensen daar omheen de hele tijd door zingen. Dit duurde tot diep in de nacht.

Daarnaast was er na de gebedsvieringen ruimte voor een persoonlijk gesprek met een broeder of een priester. Ook werd de mogelijkheid geboden om te biechten als je daar behoefte aan had. Veel jongeren maakten gebruik van die mogelijkheden. Helaas was het weer te slecht om te genieten van de prachtige stiltetuin die Taizé ook biedt.

Reünie jongerenreis op zondag 14 september
Vorige keer werd de wens geuit door een aantal jongeren om elkaar met een zekere regelmaat te blijven ontmoeten en samen te zoeken naar een stuk verdieping in hun leven. Hieruit is in het afgelopen jaar Wake up!!! together ontstaan. Op zondag 14 september a.s. is de reünie van deze jongerenreis in het Julianaklooster in Heiloo. Daarna zijn er weer vier bijeenkomsten van Wake up!!! together ingepland - net als vorig jaar – op de tweede zondag van november 2014, januari 2015, maart 2015 en mei 2015 van 12 tot 18 uur voor de Taizéjongeren en verder voor alle jongeren van 16 jaar en ouder.

 

Berichten van het Parochiebestuur

Samenwerking met Schoorl
In februari is bij een speciale parochie-avond toelichting gegeven over de samenwerking van onze parochie met H. Joannes de Doper van Schoorl tot een z.g. 'personele unie' van de parochiebesturen. In de vorige Kakoliet is daar uitgebreid verslag van gedaan.

We willen kort in gaan op de voortgang. Deze gaat nog steeds voortvarend. Het overleg tussen de parochiebesturen van Schoorl en Bergen is frequent en verloopt in een prima sfeer. Onder andere is een onderwerp hoe de kennis en kunde van vrijwilligers beter aangewend kan worden. Bijvoorbeeld als het gaat om de parochiebladen. Ook bij de vieringen zult u gemerkt hebben dat een geregelde uitwisseling van koren voorzichtig op gang begint te komen. Zo zong het ritmische koor van Schoorl bij de Paaswake.

Kortom, achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de samenwerking. Er zijn op juridisch gebied nog enige resterende vraagstukken waarover wij van het Bisdom meer duidelijkheid nodig hebben. Echter wij verwachten dat op korte termijn de formele kant van de samenwerking afgerond zal zijn.

Orgel

Het kerkorgel is een solide gebouwd orgel welk door de jaren heen goed is onderhouden. Desondanks zijn er punten van periodiek onderhoud die aandacht vragen. Geregeld worden deze punten bekeken. Echter om het onderhoud nodig te maken ontbraken tot nu toe de financiële middelen. Enige tijd geleden heeft een van onze overleden parochianen bij testament een deel van de nalatenschap aan de parochie toe laten komen. In de bepalingen is speciaal vermeld dat deze nalatenschap mede aangewend behoort te worden voor onderhoud van het kerkorgel. Wij zijn dankbaar om hierdoor in staat gesteld te worden het benodigde onderhoud te laten plaatsvinden.

orgel22De betreffende werkzaamheden gaan vanaf volgende maand van start. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. In hoofdlijnen gaat het om het volgende onderhoud: 

het in- en uitwendig opnieuw van leer voorzien van de magazijnbalg; 
het aanbrengen van nieuwe membramen op de membraamlatten, frontapparaten en registerkasten; het schoonmaken van windladen en pijpwerk; het vervangen van de elektro- en mechanische speeltafelapparatuur door digitale apparatuur.


Al met al betreft het dus een behoorlijke hoeveelheid welk in een tijdspanne van meerdere maanden uitgevoerd zal worden. Het orgel kan dan weer 20 tot 30 jaar goed functioneren.
Degenen die graag nader geïnformeerd willen worden over het onderhoud, willen wij verzoeken contact met het parochiesecretariaat op te nemen. Bij voldoende belangstelling zullen wij een meer uitgebreide toelichting gaan verzorgen. 

Dick Stoop

Openingstijden pastoraal centrum gedurende de maanden juli en augustus.
In de maanden juli en augustus is het pastoraal centrum op maandag gesloten. Van dinsdag t/m vrijdag is het pastoraal centrum wel gewoon geopend van 9.00 t/m 12.00 uur en zijn wij telefonisch bereikbaar via telnr. 072 58 125 53  om u van dienst te zijn. Langskomen mag natuurlijk ook en een email sturen behoort ook tot de mogelijkheden, wij helpen u graag!

 

rugzakVerslag kindermiddag
Afgelopen woensdag (18 juni) was er een kindermiddag op de pastorie. De kinderen hebben een rugzak gemaakt en deze beplakt met dingen die zij belangrijk vonden om niet te vergeten tijdens de vakantieperiode. Op het boekje van de gezinsviering staat daarom ook een rugzak afgedrukt. Kapelaan
aan de Wit heeft ook nog een mooi verhaal verteld over de drie herderskinderen van Fatima. Alle kinderen kregen een boekje en een rozenkrans mee naar huis. Natuurlijk was er wat lekkers en uiteraard ook wat te drinken voor iedereen. Het was een gezellige middag.

Tip: heeft uw kind de kindermiddag gemist dan kunt u op zondag 22 juni na afloop van de Gezinsviering achterin de kerk op de tafels alsnog het knutselwerkje meenemen zodat u thuis samen met uw (klein)kind de rugzak kunt maken. Als u er twee koordjes aan vast maakt kan uw kind de rugzak eenvoudig ophangen in bijvoorbeeld zijn of haar slaapkamer. 

U kunt het knutselwerkje ook hier downloaden, print de rugzak uit op een gekleurd vel papier, dat maakt de rugzak erg vrolijk!    Download hier het Rugzak knutselwerkje 

 

Heilig Hart Maand
Zoals mei de maand van Maria is, zo wordt juni de maand van het Heilig Hart genoemd, vanwege het feest van het Heilig Hart van Jezus; het Hart dat begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht. Dit Hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus bevat een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld.

In een maatschappij waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon,  waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om ons hart, dat soms verhard is door onverschilligheid en egoïsme, te openen voor een verhevener vorm van liefde en barmhartigheid. Noveenkaarsen, á 5 euro per stuk, van het Heilig Hart zijn te verkrijgen achterin de kerk of via het pastoraal centrum.

 

vakantie

Woensdagmiddag 18 juni kindermiddag op de pastorie van 14.00 t/m 16.00 uur.
Ter voorbereiding op de gezinsviering van 22 juni (Sacramentsdag) zal er een kindermiddag worden gehouden op de pastorie. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom om deze middag bij te wonen. Het thema van de middag is 'vakantie'. Wat neem jij mee in je rugzak op vakantie, wat zijn dingen die je tijdens je vakantie niet wilt vergeten? Broeken, t-shirts, je tandenborstel en schoenen en vergeet je zwembroek of badpak niet. Dat is natuurlijk belangrijk maar dat bedoelen we niet......vergeet bijvoorbeeld niet lief te zijn voor elkaar, eens een klusje te doen voor je opa of oma en tijdens het sporten altijd sportief te zijn....Kom je ook naar de kindermiddag?

Kapelaan Jeroen de Wit zal jullie een mooi verhaal vertellen, we gaan samen knutselen en Marja Dignum zal alvast de liedjes oefenen die we zondag in de kerk gaan zingen. Het koor Jong en Oud zal de zang verzorgen en wij willen hierbij opa's, oma's, vaders en moeders van harte uitnodigen om in het koor mee te zingen samen met hun (klein)kinderen.

Zaterdagmiddag 21 juni van 16.00 t/m 17.00 uur repetitie Koor Jong en Oud in de Nieuwe Beuk voor Sacramentsdag.
Des te meer mensen meezingen in het koor des te mooier het op Sacramentszondag zal klinken. Dus schroomt u niet, zing mee! De liedjes zijn eenvoudig mee te zingen er is maar één repetitie voor nodig. Na afloop van de viering zal er een korte Sacramentsprocessie worden gehouden.

 

mariaMeimaand = Mariamaand
Gedurende de maand mei kunt u van maandag t/m donderdag om 12.00 uur de rozenkrans bidden in onze kerk. Op vrijdag is er gelegenheid om 18.30 uur rozenkrans te bidden voor aanvang van de Eucharistieviering. Tevens kunt u gedurende deze periode Noveenkaarsen branden van Maria. Er zijn diverse Noveenkaarsen verkrijgbaar via het pastoraal centrum, maar ook achterin de kerk op de tafels  kunt u ze aanschaffen. Noveenkaarsen kosten 5 euro per stuk.
 


Aanmelden voor ziekentriduüm 2014
Op dinsdag 1 juli, woensdag 2 juli en donderdag 3 juli aanstaande wordt er weer een driedaags ziekentriduüm gehouden in O.L.V. ter Nood in Heiloo. Inwoners van Bergen die hieraan willen deelnemen, dienen zich vóór 1 juni aan te melden op het Pastoraal Centrum in Bergen, op werkdagen te bereiken van 9.00 t/m 12.00 uur, tel. 5812553.  Of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aanmeldingen na 31 mei worden niet meer toegevoegd.

U kunt zich opgeven voor één of meerdere dagen. De onkosten zijn: € 5,00 per dag, die u bij uw aanmelding ook meteen betaalt op het Pastoraal Centrum. Voor die € 5,00 ontvangt u op die dag koffie en thee, een prima lunch en een tekst/programmaboekje. Ook is het mogelijk, dat er vervoer naar en van Heiloo voor u door vrijwilligers wordt geregeld. U wordt dan opgehaald rond 8.30 uur en na afloop om ongeveer 15.30 uur weer naar huis gebracht.

Voor deelnemers met een rollator of een rolstoel hoeft er geen belemmering van deelname te zijn. Er zijn ook rolstoelbussen aanwezig en de chauffeurs helpen u graag met alles.

 
Zondag 1 juni Stille Omgang van Bergen.
Zondag  1 juni, de zondag voor Pinksteren, lopen we weer de traditionele Stille Omgang van Bergen, vertrek 6.00 uur vanaf de Ruïnekerk. We hopen dat de trouwe lopers weer aanwezig zijn, maar vooral dat er velen zich bij ons aansluiten.

wandelen3


'Geloofsgesprek in de Beuk': op vrijdag 30 mei om 20.00 uur
U bent u weer van harte welkom in de Nieuwe Beuk, de koffie staat klaar.


Viering
Eerste H. Communie
Op zaterdag 10 mei mogen vier kinderen in Schoorl hun Eerste H. Communie ontvangen, deze eucharistieviering begint om 19.00 uur. Op zondag 11 mei mogen vier kinderen uit onze parochie hun Eerst H. Communie ontvangen in onze kerk. Een belangrijke stap in het leven van al deze kinderen.  De eucharistieviering in onze kerk begint zondag om 10.00 uur en wij hopen dat velen van u het feest met hen mee wil vieren.  Dit jaar hebben de kinderen uit Schoorl en Bergen zich samen voorbereid op de grote dag. Kapelaan Jeroen de Wit zal in beide vieringen voorgaan.

 

Voor onze communicanten

hartje2Wij wensen Amber Eline Hidde, Lars, Lindy, Merel, Renske en Tomek veel liefde langs de weg en mensen die je zullen begrijpen. En voor alles willen luisteren.

Wij wensen jullie....
veel goede mensen op de weg met een hart en een ziel in alles wat jullie ooit zullen doen.

Wij wensen jullie...
veel begrip en sterkte om te kunnen vergeven en vergeten alles en aan allen.

Wij wensen jullie...
een vreugdevol feest een gezellig samen zijn met de mensen van wie jullie het meest houden.

 

Uit de parochie
We kijken terug op een feestelijke Palmpasenviering, er waren heel wat kinderen met Palmpasenstokken, die ze woensdag bij ons in de Nieuwe Beuk al gemaakt hadden, en samen met veel mensen in de kerk hebben we toen een echte Palmpasenprocessie gehouden. Het lijdensverhaal wat vervolgens met drie stemmen gelezen werd blijft altijd indrukwekkend. We hadden ook bijzondere gasten: zo'n 25 mensen waren aanwezig die de dagen ervoor de Pelgrimstocht van de Vastenactie gelopen hadden bij ons in de streek. Verder hebben de 4 communicanten van Bergen zich ook voorgesteld, kortom: het was een rijke en mooie viering.

Afgelopen woensdag weer de H. Mis gevierd in de Haemstede, ze zijn er erg blij mee, maar het groepje wat er woont wordt wel steeds kleiner. Dat maakt het niet makkelijk voor de achterblijvers, mocht u eens in de gelegenheid zijn om een bakje koffie bij hen te komen drinken, dan zullen ze dat zeker waarderen.

Kees Smit is nu vanuit de huiselijke omgeving overgegaan naar de Brechthoeve in Schoorl. Fysiek wordt hij steeds minder sterk, maar geestelijk weet hij zijn laatste levensfase op een bijzondere wijze te dragen. Hij is God elk moment dankbaar voor alles wat hij ontvangt, al is het 'maar' het zonnetje wat hij buiten ziet schijnen.

Woensdagmorgen is groep 6 van de Vrije school bij ons in de kerk langs geweest om de kruiswegstaties van Jaap Min te beschouwen. Ze waren allemaal erg geïnteresseerd en het viel mij op hoeveel ze van het geloof weten.

Donderdag heeft de M. Wiegmanschool de Paasviering bij ons in de kerk gehad, zij hadden hierbij zelf veel inbreng, het was een levendige viering met toch ook een goede inhoud.

U allen een Zalig Pasen!

kapelaan Jeroen

 

Fotoverslag Palmpasenstokken maken,  er werd met veel enthousiasme geknutseld.

palm5

 palm2


Woensdag 9 april Palmpasenstokken maken

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom om op woensdag 9 april om 14.00 uur Palmpasenstokken te maken/versieren  als voorbereiding op Pasen. 
Komen jullie ook???!!!  Locatie: De Nieuwe Beuk, gelegen achter de Petrus en Paulus kerk  aan de Dorpsstraat 20 in Bergen. Alle versieringen en lekkernijen zijn aanwezig, u mag uiteraard ook zelf wat meegeven. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Als je je van te voren opgeeft weet je zeker dat er een Palmpasenstok voor je klaarstaat. Er zijn geen kosten aan verbonden.
palmpasenkleur
Viering Palmzondag, 13 april om 9.30 met Palmpasenoptocht

Tijdens de Palmpasenviering op zondag 13 april om 9.30 uur mag je je Palmpasenstok meenemen naar de kerk om deze in optocht samen met alle andere kinderen die een Palmpasenstok hebben gemaakt door de kerk te dragen. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om met de kapelaan mee te gaan naar de Haemstede om daar je Palmpasenstok weg te geven aan een van de bewoners. Maar je mag natuurlijk ook je Palmpasenstok weggeven aan je opa of oma of iemand in je familie of kennissenkring die ziek is.

Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen met het pastoraal centrum op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur, telefoon 072-5812553.  E-mailen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Berichten van het Parochiebestuur

U heeft het vast wel ontdekt, er is vloerbedekking neergelegd achterin de kerk zodat het er weer verzorgd uitziet. De vloerbedekking is slijtvast en brandwerend zodat deze jaren meekan.

Het kapotte raam bij de dagkapel is inmiddels vakkundig gerepareerd, de glaszetter had er een hele klus aan, maar het resultaat is er naar, er zitten weer glas in lood raampjes in. Nu maar hopen dat het niet wéér zo gaat stormen!

Een wens van velen is in vervulling gegaan, er is een leuning geplaatst bij de invalideningang die tevens toegang biedt aan de Mariakapel. Een extra houvast voor hen die wat minder goed ter been zijn.

Wij wensen u een goede Vastenperiode toe en hopen velen van u tijdens de vieringen in de Goede Week in onze kerk te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Het parochiebestuur

 

Maand maart = Jozefmaand
De gehele maand maart vereerd de RK-Kerk Sint Jozef en viert op 19 maart zijn Hoogfeest. Deze Joodse timmerman uit Galilea, Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. U kunt gedurende deze maand een Noveenkaars van Jozef branden, deze zijn verkrijgbaar via het pastoraal centrum (5 euro per stuk).

Dinsdag 25 maart, Feest van Maria Boodschap
Op dinsdag 25 maart vieren we feest van de Aankondiging van Maria (Maria Boodschap). De aankondiging van de Heer is eigenlijk het centrum van de menselijke geschiedenis. Door het Ja woord van Maria, wordt God in Jezus mens en treedt zo de Eeuwige onze tijd binnen. Brengt u ook die ochtend een bezoekje aan onze Mariakapel? Deze is iedere dag geopend van 9.00 t/m 16.00 uur.

 

Zondag 16 maart orgelconcert Sergio Militello, in onze kerk, toegang is gratis.

Op zondag 16 maart kunt u een orgelconcert van organist Sergio Militello in de Petrus en Pauluskerk bijwonen. Aanvang 16.00 uur, de toegang is gratis. Het thema van het concert is “Gedaanteverandering van de Heer”. Een muzikale improvisatie in 9 delen over het evangelie van Matteüs (17,1-9). 

concert

Sergio Militello werd geboren in 1968 hij is een componist, koordirigent en leraar. Tevens geeft hij orgel en pianoconcerten over de hele wereld en heeft hij diverse cd's opgenomen. Sergio Militello is een bijzonder begaafde organist en virtuoos, die met veel fantasie kan improviseren. Een musicus van wereldformaat.

Van 2003 t/m 2012 was Sergio Militello directeur van het "Diocesan Institute of Sacred Music" in Florence Archdiocese (Italië) waar hij o.a. orgel en gregoriaans onderwees. Tevens is hij lid van een groep in Rome die advies uitbrengt over muziekkeuze in de liturgie. Tot 2012 was Sergio Militello dirigent en organist van de grote kathedraal S. Maria del Fiore in Florence.


Hij opende in 2012 het jaar van het geloof met een speciaal orgelconcert in de kathedraal van Buenos Aires in Argentinië. In deze kathedraal ging destijds kardinaal J.M. Bergolio, nu onze paus, dagelijks voor in de heilige Mis. Op de binnenplaats van deze kathedraal is onlangs een levensgroot standbeeld van paus Franciscus geplaatst.

U bent van harte uitgenodigd om te genieten van dit bijzondere orgelconcert.

 

Berichten van het Parochiebestuur

Verslag parochie-avond
Op vrijdagavond 14 februari werd er een informatieavond gehouden voor de vrijwilligers en belangstellenden van onze kerk over de fusieplannen voor Bergen en Schoorl en mogelijk op den duur met Alkmaar. Vice-voorzitter legde ons de volgende plannen voor:

Van het bisdom kwam er al in het najaar van 2012 een plan van aanpak, vanuit de nota "NIeuwe Tijden, Nieuwe Wegen" om meer kerken samen te laten opgaan, met als doel een grotere bestuurlijke parochie-eenheid te vormen en om er een Personele unie van te maken. En dan op langere termijn een fusie om effectiever te kunnen optreden.

Waarom: Afgelopen 40 jaar is de kerkelijke participatie met 90 % verminderd. Aanleiding: een dalend kerkbezoek, vergrijzing, minder vrijwilligers, afname van katholieken en afnamen van priesters en het moeilijk vinden van bestuursleden. Voorbeelden vanuit het bisdom: Afname katholieken met 15 % van 467.000 naar ca. 397.000. Afname kerkgangers met 44 % van 30.500 naar ca. 17.000. Afname van vrijwilligers met 28 % van 32.600 naar ca. 23.400 .

Onderhoud en kosten van de kerkgebouwen wordt nijpender. Van 162 parochies in ons bisdom gaan we op termijn naar 50 parochies, die zullen bestaan uit gemiddeld 3 of 4 kerkgebouwen. Voor veel parochies is de huidige situatie financieel bijna niet meer op te brengen door de parochianen.

Er is nu een plan voor A, B, C, kerken. In een A-kerk zal zeker in het weekend een H. Mis zijn door een priester. In een B-kerk zal voorlopig nog ieder weekend een H. Mis zijn. In een C-kerk zal er bv. ieder eerste weekend van de maand een H.Mis zijn, maar op lange duur zal deze kerk gaan sluiten.

Bergen en Schoorl zijn aangemerkt als een B-kerk en er zijn nog priesters. Er is gevraagd of Kapelaan Jeroen de Wit de eerste aanspreekbare pastoor wordt voor Bergen en Schoorl. Omdat gebleken is tijdens de besprekingen dat Schoorl geen aansluiting vond met Geestmerambacht, leek het hen beter om aansluiting te zoeken met Bergen. Deze beide parochies hebben al een traditie opgebouwd in het verleden met elkaar, door bv. de korenuitwisseling en ook was het contact met Pastor Siem van Diepen altijd prima. Er gaan al regelmatig parochianen naar beide kerken. Afgelopen Kerstmis hebben de koren van Schoorl en Bergen samen gezongen en Kapelaan Jeroen de Wit heeft de Nachtmis verzorgd in Schoorl.

Op stapel staan een gezamenlijk communie-project, evenals een samengaan van de kerkbladen de Kakoliet en de Duinvoet en de KBO. Verder wordt er gewerkt aan een meer gezamenlijke administratie op de pastorale centra, gezamenlijke pastorale zorg, meer koren over en weer laten zingen en nog meer zaken om samen te voegen. Een fusie is heel ingrijpend, maar de gesprekken hierover lopen goed en er is een positief wederzijds gevoel van samengaan.

Voorlopig hebben wij aangegeven eerst de fusie Bergen/Schoorl te verwezenlijken en daarna contacten met Alkmaar aan te gaan. Wij willen als parochie financieel onafhankelijk blijven en onze gelden hier "oormerken", daar het geld door onze eigen parochianen bij elkaar is gebracht. Juridisch zijn wij hierover in overleg.

Het bestuur doet zijn best om al deze belangen goed te behartigen. Dit is niet altijd makkelijk, want we zullen af en toe ook water bij de wijn moeten doen. De tijdsdruk ligt hoog, want er zijn reeds data vastgesteld om deze fusie te realiseren, namelijk per 1 juli 2014 moet de Personele unie met Schoorl rond zijn. Ik prijs mij gelukkig met bekwame mede-bestuursleden Martijn Adrichem, Riet Wijdenes, Loekie van der Lee en Dick Stoop. Met elkaar doen wij onze uiterste best om deze fusie te laten slagen. Maar ook wij zijn vrijwilligers en ook onze tijd is beperkt.

Met Gods Zegen zullen wij onze schouders eronder zetten.

Jos Nooij

Vice-voorzitter van het Parochiebestuur

 

Woensdag 5 maart Aswoensdag.
De eerste dag na Carnaval is de eerste dag van de veertigdagentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse periode voorafgaand aan Pasen. Die veertig dagen herinnert ons aan het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag een Eucharistieviering waarbij iedere kerkganger een askruis op het voorhoofd ontvangt.

aswoensdag3As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakken van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takken van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

In onze kerk zal er op Aswoensdag om 9.30 uur een Eucharistieviering zijn m.m.v. van het Benedictus koor. U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen om bij het begin van de veertigdagentijd stil te staan.

 

Parochiebestuur nodigt u uit om informatieve bijeenkomst over fusie bij te wonen
Het parochiebestuur wil u hierbij uitnodigen om op vrijdag 14 februari om 19.30 uur een informatieve bijeenkomst over de fusie tussen de parochies bij te wonen in De Nieuwe Beuk. Er is gelegenheid voor toelichting en vragen & antwoorden. U bent van harte welkom! 

 

Zondag 2 februari, Opdracht van de Heer, Hoogfeest Maria Lichtmis om 9.30 uur: Eucharistieviering:  m.m.v. het Benedictuskoor.  
Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis zal een processie met gezegende kaarsen plaatsvinden in onze kerk.

Christus als Licht
Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als 'het Licht dat voor alle volkeren straalt'. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen.

Veertig dagen na Kerstmis
Maria Lichtmis herinnert de gelovigen aan het verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd opgetekend. In het tweede hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: veertig dagen na Kerstmis.

Zondag 2 februari na afloop van de eucharistieviering kunt u de Blasiuszegen ontvangen. Daarna is er koffiedrinken achterin de kerk.
H. Blasius, gedachtenis, 3 februari.
Blasius leefde in de vierde eeuw onder keizer Licinius. Over zijn leven zijn niet veel feiten bekend. Hij was arts van beroep. Wij gaan er vanuit dat hij bisschop in de stad Sebastea (het huidige Sivas in Turkije). Aan het begin van de vierde eeuw zou hij de marteldood zijn gestorven. Er zijn enkele legenden bekend van deze heilige.  Een eerste is deze. Een kindje had visgraten ingeslikt en dreigde te stikken. Door Blasius werd het kind genezen. In een tweede legende was een arme boerin haar varken kwijtgeraakt die door een wolf was gerooft. Door het gebed van Blasius kreeg de vrouw het varken terug. Als dank zou de vrouw ieder jaar een kaarsje voor hem opsteken.
Blasius zou een bijzondere band met roofdieren hebben: hij zou met beren, leeuwen en tijgers wonen in een grot om de vervolging van christenen te ontlopen. De naam Blasius betekent 'de lispelende'.

Patronage
Tegen keelziekten. De speciale Blasiuszegen wordt gegeven ter bescherming ervan en tegen andere besmettelijke ziekten. Een van de Noodhelpers. Atribuut: zwijnenkop, hegel, gekruisde kaarsen. 


NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR


Samen de toekomst in…

De afgelopen tijd hebben wij herhaaldelijk u geïnformeerd over het fuseren en/of op een andere wijze samengaan van parochies. Dat doen parochies om samen sterker de toekomst in te gaan. In één van de laatste berichtgevingen hebben wij laten weten intensief met de parochie van Schoorl in gesprek te zijn. In een schrijven aan het Bisdom Haarlem-Amsterdam hebben de besturen van Bergen en Schoorl er blijk van gegeven de intentie te hebben tot een goede samenwerking leidend tot de beoogde fusie. 

Tot enkele jaren geleden was er al decennia lang sprake van een vorm van samenwerking tussen Bergen en Schoorl, vooral op pastoraal gebied en voorbereiding voor de Eerste Communie en Vormsel. Afgelopen Kerst hebben koren uit Schoorl in Bergen gezongen, en zijn voorgangers vanuit Bergen in Schoorl actief geweest. Daarnaast is ook op andere vlakken reeds sprake van samenwerking in praktische zin. Kortom, het overleg met Schoorl is constructief en verloopt in goede harmonie. Bergen en Schoorl hebben veel gemeen en elkaar veel te bieden. Daarnaast is zoals eerder vermeld ook een samenwerking met de parochie van Alkmaar-Zuid aan de orde.

De tijdsdruk vanuit het Bisdom is hoog. Maar anderzijds is ook vastgesteld dat de kwaliteit van het fusieproces belangrijker is dan de snelheid. Voorts valt te melden dat het Bisdom benadrukt heeft dat het fusieproces niet tot stagnatie van de bestuurlijke en andere activiteiten binnen parochies dient te leiden. De bedoeling is dat deze ‘gewoon’ doordraaien. De vrijwilligers vervullen een essentiële rol binnen een parochie. Daarom vinden wij het belangrijk om een informatieve bijeenkomst te houden, waarin gelegenheid voor toelichting en vragen & antwoorden. Deze bijeenkomst voor de vrijwilligers is gepland op 14 februari a.s. om 19.30 uur in De Nieuwe Beuk.

Overig ...
Zoals u ongetwijfeld heeft kunnen constateren is er een gordijnconstructie in de kerk geplaatst. Hiermee is een passende oplossing gevonden om vanwege het afgenomen kerkbezoek een meer 'intieme' kerkruimte te realiseren tijdens de vieringen. Wij willen eenieder bedanken voor de positieve reacties. 

Onze kerk kent een lange traditie om gastvrij op te treden voor sociaal-culturele toepassingen zoals concerten. Veel vrijwilligers zetten zich hier met hart en ziel voor in. Ook met oog op de teruglopende financiële inkomsten zijn deze toepassingen een welkome aanvulling om de kosten van onderhoud van het kerkgebouw en de pastorale kosten te dekken. Om ruimte achterin de kerk te creëren zullen bij wijze van experiment de inmiddels verwijderde kerkbanken voorlopig niet teruggeplaatst worden. Later in het jaar zal een evaluatie plaats vinden.

Met vriendelijke groeten,
het Parochiebestuur van de Petrus en Pauluskerk te Bergen
 

 

Bergen Barok, concertserie in de Petrus en Pauluskerk.

Muziek uit de gouden eeuw, een nieuwe concertserie in de Petrus en Pauluskerk.
Iedere laatste zondag van de maand van februari t/m juni kunt u een concert bijwonen in onze kerk.
 
Voor meer informatie en/of om kaarten te bestellen kunt u de volgende website bezoeken http://www.bergenbarok.nl
 
1. Vivaldi cantates met Maarten Engeltjes - 23 februari 2014,  aanvang 15.00 uur
2. La Sfera Armoniosa met Geert Mak - 30 maart 2014, aanvang 15.00 uur
3. Morteverdi en tijdgenoten met Beatriz Lafont - 25 mei 2014, aanvang 15.00 uur
4. Verassingsprogramma met Tania Kross - 29 juni 2014, aanvang 15.00 uur
 
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Dorpsstraat 20, 1861 KW Bergen, NH. 
 
 

Geachte Parochianen,
Wij staan weer aan het begin van een nieuw jaar.Ook voor u een zalig, voorspoedig en hoopvol 2014.Dit nieuwe jaar moeten wij weer alle zeilen bijzetten om onze kerk levend en financieel gezond te houden.De kerk geeft je daar ook weer wat voor terug.

Samen de Eucharistie vieren, samen de geloofsgemeenschap verstevigen, 
samen Gods liefde ervaren. Verwachtingsvol en hoopvol je levensvragen kunnen beantwoorden. 

Laat de kerk een baken zijn in uw leven,een middelpunt van bezinning en rust in uw hart. De Rooms Katholieke kerk staat open voor alle mensen. Graag uw financiële steun kerkbalans 2014 overmaken op banknummer NL86ABNA0468821643 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH of Girorekening NL94INGB0000 618061 t.n.v. R.K. Parochiegemeenschap Bergen NH. Vergeet u niet het exacte IBAN nummer in te vullen.

Uiteraard mag u ook uw bijdrage afgeven op het Pastoraal Centrum. Op werkdagen geopend van 9.00 t/m 12.00 uur.Eind van deze maand ontvangt u bij de Kakoliet de folder van de actie Kerkbalans, van harte bij u aanbevolen. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belastingen. Wij hebben uw geldelijke bijdrage hard nodig.

Dank voor uw gift aan onze Petrus & Pauluskerk !


knutselen

ACTIE KERKBALANS KLEURPLAAT, lever de kleurplaat in en ontvang een leuke attentie

Ook voor de kinderen (t/m 12 jaar) willen we dit jaar weer wat extra’s doen tijdens de actie Kerkbalans. Achterin de kerk op de tafels liggen de speciale Kerkbalans kleurplaten die u kunt meenemen voor uw (klein)kinderen. U kunt de kleurplaat ook downloaden voor uw (klein)kind via onderstaande link.

http://www.kerkbalans.nl/_uploads/user/File/Materiaal%202014/kleurplaat_2014.pdf

Alle kinderen die de kleurplaat inleveren bij het pastoraal centrum ontvangen een kleine attentie als beloning, ouders of grootouders mogen de kleurplaat ook namens hun (klein)kind inleveren. Het pastoraal centrum is geopend op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur. De kleurplaten zullen we uiteraard ophangen achterin de kerk op het prikbord zodat de pastores en iedereen die de kerk bezoekt ze kunnen bewonderen. Dus pak je kleurpotloden, stiften en knutselspulletjes en maak er iets moois van!   

Samenwerking met Schoorl

In februari is bij een speciale parochie-avond toelichting gegeven over de samenwerking van onze parochie met H. Joannes de Doper van Schoorl tot een z.g. 'personele unie' van de parochiebesturen. In de vorige Kakoliet is daar uitgebreid verslag van gedaan.

In deze Kakoliet willen we kort in gaan op de voortgang. Deze gaat nog steeds voortvarend. Het overleg tussen de parochiebesturen van Schoorl en Bergen is frequent en verloopt in een prima sfeer. Onder andere is een onderwerp hoe de kennis en kunde van vrijwilligers beter aangewend kan worden. Bijvoorbeeld als het gaat om de parochiebladen. Ook bij de vieringen zult u gemerkt hebben dat een geregelde uitwisseling van koren voorzichtig op gang begint te komen. Zo zong het ritmische koor van Schoorl bij de Paaswake.

Kortom, achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de samenwerking. Er zijn op juridisch gebied nog enige resterende vraagstukken waarover wij van het Bisdom meer duidelijkheid nodig hebben. Echter wij verwachten dat op korte termijn de formele kant van de samenwerking afgerond zal zijn.

 

Orgel

Het kerkorgel is een solide gebouwd orgel welk door de jaren heen goed is onderhouden. Desondanks zijn er punten van periodiek onderhoud die aandacht vragen. Geregeld worden deze punten bekeken.

Echter om het onderhoud nodig te maken ontbraken tot nu toe de financiële middelen. Enige tijd geleden heeft een van onze overleden parochianen bij testament een deel van de nalatenschap aan de parochie toe laten komen. In de bepalingen is speciaal vermeld dat deze nalatenschap mede aangewend behoort te worden voor onderhoud van het kerkorgel. Wij zijn dankbaar om hierdoor in staat gesteld te worden het benodigde onderhoud te laten plaatsvinden.

 

De betreffende werkzaamheden gaan vanaf volgende maand van start. Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. In hoofdlijnen gaat het om het volgende onderhoud:

het in- en uitwendig opnieuw van leer voorzien van de magazijnbalg;

het aanbrengen van nieuwe membramen op de membraamlatten, frontapparaten en registerkasten;

het schoonmaken van windladen en pijpwerk;

het vervangen van de elektro- en mechanische speeltafelapparatuur door digitale apparatuur.

 

Al met al betreft het dus een behoorlijke hoeveelheid welk in een tijdspanne van meerdere maanden uitgevoerd zal worden. Het orgel kan dan weer 20 tot 30 jaar goed functioneren.

 

Degenen die graag nader geïnformeerd willen worden over het onderhoud, willen wij verzoeken contact met het parochiesecretariaat op te nemen. Bij voldoende belangstelling zullen wij een meer uitgebreide toelichting gaan verzorgen.

 

Dick Stoop

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2014/20140812_to_Security_Council_UN.pdf

Informatie

Iedere vrijdag vanaf 18.30 uur rozenkrans bidden
en om 19.00 uur Eucharistieviering.


Iedere zondagochtend
 om 9.30 uur
Eucharistieviering.


Links van de kerk
treft u een invalideningang.
Deze biedt tevens toegang tot de Mariakapel.

Openingstijden Mariakapel:
dagelijks van 9.00-16.00 uur.

Onze kerk is voorzien
van een ringleiding
voor slechthorenden.

Freitagsmesse
um 19.00 Uhr.
Sonntagsmesse
um 9.30 Uhr.
Induktionsschleife
für Hörgeschädigte.
Die Kirche ist zugänglich 
für behinderte Menschen.

Friday Mass
at 19.00 hours.
Sunday Mass
at 9.30 hours
.
Audio induction loop available for the hearing impaired. Our church is wheelchair accessible.